Казус в кантората

Днес при мен дойде г-жа С. със следния проблем:

Съпругът ѝ, който починал преди три месеца, бил съдружник в ООД. След неговата смърт дружествения му дял в ООД – то се наследил от законните му наследници –  съпругата му и двете им непълнолетни дела. Сега г-жа С. имаше проблеми с останалите двама съдружници във фирмата, които нито искали да я приемат за съдружник, нито се съгласявали да изплатят адекватна цена за наследения дружествен дял. Г-жа С. питаше как да защити интересите – своите и на децата си.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Днес при мен дойде Стефан със следния въпрос: Преди пет години, когато брат му – Христо вдигал сватба, Стефан му дал 4 500 лева за обзавеждане на жилището, в което брат му и съпругата му щели да живеят. Христо тогава не разполагал с пари за мебели и поискал тази сума от брат си. Отношенията между братята винаги били добри, имали си доверие и взаимно си помагали, поради което Стефан, който тогава имал финансова възможност, не се поколебал  да даде на брат си поисканата сума.

В последно време обаче работите на Стефан не вървели. Той има дребен бизнес, който обаче постепенно започнал да запада.  В един момент Стефан сам се нуждаел от материална подкрепа, поради което повдигнал въпроса пред брат си за връщане на дадената сума. Учудването му било голямо когато брат му му заявил, че вече нищо не му дължи, понеже вземането на Стефан вече било погасено по давност. Стефан не си бил сетил да си иска парите повече от пет години, поради което сега, той се бил консултирал, нямало начин да си ги събере по принудителен ред, защото вземането на Стефан било погасено по давност.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Какви са ползите от това да имаш трафопост в имота?

Днес при мен дойде г-н Х. със следния въпрос:

Живееше в къща с двор в квартал на София. В двора му имало трафопост, който представлявал масивна постройка, висока над три метра. От и към постройката преминавали много кабели под високо напрежение. Г-н Х. беше купил къщата преди няколко години, заедно с намиращия се в нея трафопост. Той не искаше този трафопост в двора си, понеже се притесняваше от всичките тези кабели, по които тече ток, а и самата постройка в двора му пречи да ползва същия, така както би искал.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Може ли да се обяви предварителен договор за окончателен, без да е платена покупната цена ?

Днес при мен дойде г-н Ф. със следния проблем: Преди три месеца беше сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се беше задължил да закупи апартамент срещу цена от 85 000 евро. Беше платил 10% от покупната цена при сключването на договора, а сделката не се беше състояла на уговорената дата. Продавачът просто не беше дошъл на сделката, без предварително да дава каквито и да било поводи за съмнение, че сделката ще се състои. Всичко въвряло добре до деня на сделката, когато продавачът така и не се явил. След многобройни опити за сключване на окончателен договор, беше станало ясно, че продавачът няма намерение нито да продава имота, нито да върне на Ф. двойния размер на сумата, получена при подписването на договора, съставляваща задатък по същия. Г-н Ф. питаше какво да прави.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

К. дойде при мен със следния проблем:

Една сутрин в работата му се получило запорно съобщение от съдебен изпълнител, с което се налагали удръжки върху получаваното от него трудово възнаграждение. Така К. разбрал, че срещу него е образувано изпълнително дело от банка – Взискател за събиране на дълг, за който бил поръчителствал на свой познат.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

„Здравейте!
Фамилната къща на баба ми и дядо ми бе продадена от вуйчо ми без тяхно съгласие под предлог,1е подписват пълномощно за кола. В последствие прокуратурата отказа да образува досъдебно производство за измама.
Какви са шансовете на баба и дядо да си върнат къщата, след като сумата от 30 000 лв. е дадена на вуйчо ми на ръка, а не е направен банков превод по сделката? Сделката е сключена през 2016.
Благодаря!“

Горното съставлява съдържанието на имейл от г-н Аврамов, който получих по електронната поща днес.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Днес при ден дойдоха две много приятни жени – майка и дъщеря, които имаха следния проблем:

Явяваха се собственици на апартамент на последен етаж в град София, на бул. „Мария Луиза”. Кооперацията била построена през 1950 година и общо взето оттогава не бил правен ремонт на общите части на сградата. В най-плачевно състояние бил покривът, от който течало и на тавана на техния апартамент имало голямо мокро петно, мазилката била паднала до тухла.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Най-интересният случай от днес беше този на г-н Й.

Ето за какво се касаеше: Той заемаше ръководна длъжност в болницата, в която работеше. Беше назначен нов управител, който временно заема длъжността до избирането на постоянен управителен орган. Временно назначеният управител беше прекратил трудовото правоотношение на г-н Й. на основание чл. 328, ал. 2 КТ, която разпоредба предвижда при смяна на управлението на предприятието да се предостави възможност на управителя да бъдат прекратени трудовите договори на ръководните кадри.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

За случаите, в които застраховател по договор за кредит отказва плащане

Днес сутринта в кантората дойде г-жа Д. със следния проблем: беше теглила заем от банка в размер на 10 000 лева. При сключването на договора от банката бяха изискали от нея да сключи застрахователен договор, по силата, на който в случай на настъпване на злополука или на намалена трудоспособност в резултата на общо заболяване над 70% или на намалена работоспособност над 50% в резултат на

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Какво става днес в кантората?

Днес г-жа. М. дойде със следния въпрос: Тя била настанена в общинско жилище през 1995 година. Носеше заповед за настаняването ѝ в имота. Имотът бил собственост на някаква жена, която била починала, преди г-жа М. да бъде настанена в него.

От общината не я търсеха за нищо и не претендираха заплащането на наем.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората