Развод по вина на другия съпруг


Снимка: LawGuru

Всеки от съпрузите може да заведе дело за развод когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. В този случай в исковата молба следва да се изтъкнат фактите и обстоятелства, въз основа на които ищецът счита, че бракът е непоправимо разстроен . Това са конкретни факти от живота на съпрузите, които са от такова естество, че водят до извода, че бракът е лишенот съдържание и неговото съществуване се явява неоправдано.

При иск за развод ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

С иска за прекратяването на брака се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

За доказване на твърдениятате в исковата молба се използват всякакви доказателствени средства, включително разпит на свидетели относоно сочените обстоятелства.

С решението за допускане на развода съдът се произнася и относно вината за разстройството на брака, ако някой от съпрузите е поискал това.

Решението по дела за развод, поради разстройство на брака подлежат на въззивно и касационно обжалване.

В хода на делото е възможно съпрузите да постигнат взаимно съгласие за прекрятване на брака, в който случай излагат споразуение относон правните последици от прекратяването на брака, а именноместоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Така постигнатото споразумение се утвърждава от съда. В този случай съдът не се произнася относно въпроса за вината, а решението на подлежи на обжалване.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.