Как да се разведа, ако живея в чужбина?

В днешния динамичен живот, в който свободата на движение, особено на територията на ЕС, възможностите за работа, обучение, и трайно установяване на територията на друга страна са все по-достъпни, е все по-често явление двамата съпрузи или единият от тях живее в чужбина. Когато поради една или друга причина обаче бракът се изпразни от съдържание, и съпрузите пожелаят прекратяването му, много често се задава въпросът: „Може ли това да стане пред българския съд?“

Едно от основанията за компетентност на българския съд е именно гражданството на страните, т.е. всеки български гражданин може да предяви иск пред българския съд, с който да се постигне прекратяване на брака. 

Какви е процедурата за развод? 

Най-общо процедурите за развод са две – развод по взаимно съгласие, когато и двамата съпрузи желаят прекратяването на брака, или развод по исков ред, когато само единият желае прекратяване на брака и съпрузите не могат да постигнат съгласие, относно последиците от прекратяване на брака. В този случай, следва да се установи, че е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Продължете към цялата статия…Как да се разведа, ако живея в чужбина?

Казус в кантората

Какви са правата на бивш съпруг, извършил сам подобрения в общ имота и плащал сам вноски по кредит?

Днес при мен дойде г-ж С., която имаше следните въпроси: Преди две години се била развела със съпруга си. Сега искаше да уреди окончателно имуществените въпроси помежду им.

Те били закупили по време на брака им, с кредит, един тристаен апартамент в хубава, престижна част на града, в който живеели. Няколко години след това отношенията им се развалили и мъжът напуснал жилището. Живели фактически разделени около година и половина преди тя да подаде молба за развод. По време на фактическата раздяла, а и след развода само тя продължила да изплащала задълженията по кредита. Освен това се наложило извършването на основен ремонт в жилището, със смяна на всички инсталации, шпакловка, замазка и боядисване.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Трансформация на лично имущество от дарения

Когато за закупуването на недвижим имот са дарени средства от родител на съпруг, чия собственост става имота – на единия или и на двамата съпрузи.

Мария и Христо били в граждански брак през периода 1994 – 2007 год. и впоследствие се развели. По време на брака закупили недвижим имот. Участник в сделката бил съпругът. След развода между тях възникнал спор относно собствеността по отношение на този имот. Христо предявил иск срещу Мария, за да установи, че тя не е станала собственик на този имот, независимо, че имотът е закупен по време на брака им, тъй като тя нямала принос в придобиването му, понеже средствата, с които бил закупен имотът били дарени от неговия баща.

Продължете към цялата статия…Трансформация на лично имущество от дарения

Казус в кантората

Може ли наследник на починал съпруг да установи, че имот, придобит по време на брака на наследодателя му и съпруга на последния е би лична собственост на починалия?

Днес при мен дойде г-н. Х. със следния въпрос:

Навремето, майка му и баща му придобили недвижим имот чрез покупко-продажба. Впоследствие родителите му се развели и това станало, когато той бил съвсем малко дете. Той останал да живее при майка си и много рядко се виждал с баща си, а през годините връзката помежду им била прекъсната напълно.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Най-интересният случай от днес беше този на Марина. Марина е жена на около 45 години, работеща като счетоводител в неголяма фирма и получава прилични доходи. Нейният проблем беше, че съпругът ѝ обичал да играе комар и често изпадал в дългове, поради което двамата с Марина непрекъснато страдали от липса на пари. Поради неприятния навик на съпруга ѝ, те непрекъснато били в дългове, вземали пари на заем, за да плащат на кредиторите и всичко това водело до влошаване на техните отношения, което е разбираемо.

Марина живееше с този мъж и въпреки всичко не искаше да се разделя с него. Той непрекъснато давал обещания да се поправи, но това не било лесно за него.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

При мен днес дойде г-н Х. със следния проблем:

Беше се оженил за съпругата си преди повече от 15 години. Преди пет години обаче тя се разболяла от тежко психическо заболяване и за съжаление животът с нея станал непоносим. Постъпвала неадекватно в различни житейски ситуации, имала тежки нервни изблици, често говорела несвързано и нелогично.

Предвид тежкото ѝ състояние, станало така, че за нея започнали да се грижат нейните родители и тя заживяла отделно с тях. Няколко години след откриването на болестта, била поставена под ограничено запрещение.

Отношенията между съпрузите били изключително влошени. Допълнително за това допринесло и намесата на родителите ѝ, които обвинявали г-н Х, че била негова вината за състоянието на дъщеря им, тъй като не ѝ осигурявал нужното спокойствие, още от началото на брака им и че с поведението си е допринесъл за нейното здравословно състояние.

Г-н Х. не искаше да продължава живота си по този начин и тъй или иначе беше взел решение да се разведе. Чувстваше някаква вина по отношение на решението си, но беше категоричен в избора си.

Можеше ли г-н Х. да се разведе при това положение?

Съпругата му е поставена под ограничено запрещение и се питаше в този случай съществуват правни ограничения, които не допускат развода…

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Дължи ли се обезщетение за ползването на семейното жилище, ако страните са се развели по взаимно съгласие?

Кристина и Калоян се развели по взаимно съгласие. В споразумението относно правните последици от прекратяването на брака се договорили ползването на семейното жилище, което било придобито по време на брака чрез покупко-продажба и съставлявало тяхна съпружеска имуществена общност, а след прекратяването на брака, останало в режим на обикновена съсобственост, да бъде предоставено на мъжа.

Половин година след прекратяването на брака Кристина предявила иск за заплащане на наемна цена за ползването на нейната ½ от имота срещу Калоян. Претендирала наемна цена в размер на 250 лева.

Продължете към цялата статия…Дължи ли се обезщетение за ползването на семейното жилище, ако страните са се развели по взаимно съгласие?

Има ли значение за правата на съпрузите дали теренът, върху който е изграден имот по време на брака е собственост на единия съпруг или е съсобствен с трето лице?

След двадесет годишен брак, Калушкови взели решение, че не могат да продължават да живеят така във вечни разправии и тягостна семейна обстановка и се развели. После започнали да спорят помежду си относно имуществените отношения. Те живеели в двуетажна къща в квартал на София, която била построена по време на брака им. Именно тази къща била предмет на раздор и като не могли да се разберат доброволно как да я поделят, Калушков завел дело за делба срещу бившата си жена.

Изумлението на Калушков било голямо, когато в отговор на исковата си молба, Клаушкова /тя била запазила фамилното име на съпруга си след прекратяването на брака, понеже с него била известна от години в работата си и между близки и познати/ заявила, че нямало какво да делят, тъй като независимо, че къщата била построена по време на брака, тя не оспорвала този факт, същата била нейна индивидуална собственост.

Това било така, защото къщата била построена в дворно място, което било съсобствено на нея и на брат ѝ, поради което съпругът ѝ нямал никакви права по отношение на имота. Имотът бил станал съсобствен на собствениците на земята – т.е. на нея и на брат ѝ. Нейната част, тя притежавала в изключителна собственост и съпругът ѝ нямал никакви права по отношение на имота.

Продължете към цялата статия…Има ли значение за правата на съпрузите дали теренът, върху който е изграден имот по време на брака е собственост на единия съпруг или е съсобствен с трето лице?

Обвързваща клауза в споразумението за развод

Със съпруга ми сме пред развод. Той иска да е по взаимно съгласие. От години сме разделени. Предлага ми да подпишем споразумение, в което е отразено, че имотите, които сме придобили по време на брака остават в обикновена съсобственост. Притесненията ми са относно един апартамент, който родителите ми ми прехвърлиха с договор за издръжка и гледане преди години, когато вече бяхме разделени.  Той изобщо не се е интересувал от тях, само аз съм тази, която се е грижила за тях и съм им осигурява средства според възможностите ми. Ако подпиша споразумението, за да се разведа по-бързо, после мога ли да претендирам, че имотът е само мой?

Продължете към цялата статия…Обвързваща клауза в споразумението за развод

Колко време от настъпването на фактическа раздяла трябва да изтече, за да се счита, че имотът е лична собственост на съпруга, който го е придобил?

Имот, закупен по време на фактическа раздяла между съпрузите е лична собственост на съпруга, който го е закупил. 

За да установи, че имотът е негова лична собственост и другият няма принос в придобиването му, съпругът, който е придобил имота трябва да заведе дело срещу другия съпруг. С друг начин, чрез който да установи, че имотът е негова лична собственост, съпругът, придобил имота, не разполага. Този иск може да се заведе както по време на брака, така и след прекратяването му, без значение колко време е изминало от прекратяването на брака чрез развод.

Продължете към цялата статия…Колко време от настъпването на фактическа раздяла трябва да изтече, за да се счита, че имотът е лична собственост на съпруга, който го е придобил?