Има ли значение за правата на съпрузите дали теренът, върху който е изграден имот по време на брака е собственост на единия съпруг или е съсобствен с трето лице?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Има ли значение за...

След двадесет годишен брак, Калушкови взели решение, че не могат да продължават да живеят така във вечни разправии и тягостна семейна обстановка и се развели. После започнали да спорят помежду си относно имуществените отношения. Те живеели в двуетажна къща в квартал на София, която била построена по време на брака им. Именно тази къща била предмет на раздор и като не могли да се разберат доброволно как да я поделят, Калушков завел дело за делба срещу бившата си жена.

Изумлението на Калушков било голямо, когато в отговор на исковата си молба, Клаушкова /тя била запазила фамилното име на съпруга си след прекратяването на брака, понеже с него била известна от години в работата си и между близки и познати/ заявила, че нямало какво да делят, тъй като независимо, че къщата била построена по време на брака, тя не оспорвала този факт, същата била нейна индивидуална собственост.

Това било така, защото къщата била построена в дворно място, което било съсобствено на нея и на брат ѝ, поради което съпругът ѝ нямал никакви права по отношение на имота. Имотът бил станал съсобствен на собствениците на земята – т.е. на нея и на брат ѝ. Нейната част, тя притежавала в изключителна собственост и съпругът ѝ нямал никакви права по отношение на имота.

Нямало значение, пишело по-нататък в отговора на исковата молба, дали Калушков бил участвал по какъвто и да било начин в изграждането на къщата, било чрез средства, собствени сили или принос в семейството. При положение, е къщата била построена върху място, съсобствено на Калушкова и на трето лице, то съпругът ѝ нищо не придобивал.

Кой от двамата Калушкови е в правото си?

В случая, действително законът е на страната а Калушкова. Приема се в съдебната практика, че независимо от факта, че даден имот е построен по време на брака, той не става съпружеска имуществена общност, ако имотът е изграден в място, съсобствено на единия съпруг и на трето лице.

В този случай собственици на построеното в имота, стават само собствениците на земята, не и техните съпрузи, независимо, че строежът е изграден по време на брака. Така в разглеждания случай, собственик на къщата се явява Калушкова, а съпругът ѝ не придобива дял в същата.

В случай че мястото, в което е изградена къщата беше индивидуална собственост само на Калушкова, не и на трето лице, в случая – на нейния брат, то построеното щеше да стане съпружеска имуществена общност и при прекратяването на брака, щеше да се счита, че всеки от съпрузите Калушкови притежава по ½ идеална част.

При това положение, се оказва, че Калушков не притежава право на собственост по отношение на построената по време на брака къща, а същевременно е влагал било средства, било лични сили и е допринасял в домакинството при изграждането на строежа.

Какво може да направи Калукшов?

В този случай Калушков има право на парично обезщетение от бившата си съпруга, тъй като в резултат на неговите действия, бившата му съпруга се е обогатила като е придобила имот в индивидуална собственост.

Той може да има претенция за парично обезщетение, която претенция може да предяви по съдебен ред, освен ако страните не се договорят доброволно, в петгодишен срок от прекратяването на брака. Този срок е давностен и започва да тече от датата на прекратяването на брака, понеже давност между съпрузи не тече.

Дали един имот, който е построен по време на брака съставлява съпружеска имуществена общност или не, зависи от това дали теренът, в който е изграден е индивидуална собственост на единия или на двамата съпрузи.

Ако теренът е индивидуална собственост на единия или на двамата съпрузи, то построеното в него по време на брака става съпружеска имуществена общност.

Ако обаче теренът се явява съсобствен между трето лице и единия съпруг, то построеното в имота е индивидуална собственост, на съпруга – съсобственик на земята.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.