Тарифа (цени) на адвокатски услуги

За ваше удобство представяме цени на адвокатски услуги, в които специализираме и които предоставяме онлайн или в кантората ни в гр. София.

Адвокатските възнаграждения са съобразени с тарифа за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Консултации

Консултация (на среща в кантората)60 лв.
Онлайн консултация (по имейл или видео връзка)60 лв.
Консултация (по сделка с имот)100 лв.
Становище във връзка със защита по изпълнително дело110 лв.
Становище във връзка с вече образувано съдебно дело90 лв.

Недвижими имоти

Проверка на имот за тежести120 лв.
Правно обслужване по сделка с недвижим имот420 лв.

Договори и други документи

Изготвяне или проверка на писма и договори.

Изготвяне на писмено уведомление, покана,
заявление или възражение (интерес до 1000 лв.)
130 лв.
Изготвяне на писмено уведомление, покана,
заявление или възражение (интерес до 5000 лв.)
180 лв.
Изготвяне на писмено уведомление, покана,
заявление или възражение (интерес над 5000 лв.)
240 лв.
Изготвяне на договор за заем, наем,
покупко-продажба на МПС
180 лв.
Изготвяне на предварителен договор за
покупко-продажба на недвижим имот
240 лв.
Проверка на договор с устно становище и без корекции120 лв.
Проверка на договор с извършване на корекции260 лв.

Семейно право

Развод по взаимно съгласие500 лв.
Развод по исков ред700 лв.*
Брачен договор360 лв.
Отказ от наследство130 лв.
Запрещение800 лв.*
Изготвяне на завещание80 лв.
Прекратяване на осиновяване800 лв.

Услугата, която търсите, не е тук? Този списък е непълен и за краткост са изброени само по-търсените улуги. За други казуси се свържете с нас по телефон или имейл.

*Забележка: Посочената цена е стандартната цена за ваш ориентир, но крайната цена зависи от обема и сложността на конкретния казус и ще ви бъде казана предварително по време на консултация.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.