Бързите кредити в условията на икономическа криза

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Бързите кредити в условията...

В рамките на последните седмици, светът бе хвърлен в хаос от разпространението на т.нар. „корона вирус“. И докато последиците за живота и здравето на хората продължават да бъдат приоритет номер едно на държавните власти, тепърва предстои справянето с новото предизвикателство – последващата финансова и икономическа криза.

Въведените мерки за ограничаване на разпространението на заразата неизбежно рефлектираха върху почти всички сфери на икономиката, а оттам – и на доходите на работещите. При намаляване или загубване на трудовия си доход, потребителите прибягват към най-разпространената форма на финансиране – „бързите“ кредити.

В тази ситуация се повишава търсенето на бързи кредити заради лесния достъп

Редица не банкови институции предоставят малки или средни парични суми в заем, като този вид кредити са предпочитани поради бързият и лесен начин за кандидатстване и отпускане на желаната сума. За разлика от банките, фирмите за „бързи“ кредити обработват и одобряват заявленията за отпускане на заем почти мигновено, като често е достатъчно единствено попълване и подаване на онлайн формуляр по Интернет. И предвид удобството от опростените процедури по отпускане на „бързи“ кредити и предстоящите все по-големи нужди на потребителите, които са загубили трудовия си доход, естествено е да се очаква значително повишение на търсенето и получаването на подобни кредити.

Внимвайте за скрити неустойки и такси в договорите.

Следва да се има в предвид обаче, и че освен своите предимства, „бързите“ кредити имат и редица недостатъци.

Често в договорите за отпускане на подобни заеми се съдържат редица клаузи, предвиждащи скрити неустойки, обезщетения, такси за „допълнителни услуги“, и други подобни, които значително оскъпяват изтегления кредит, отделно от уговорената лихва.

Каква е съдебната практика?

Не е необичайна ситуацията, когато в следствие на подобни клаузи, потребителят дължи връщане на двойна или дори тройно по-висока сума от първоначално получената. Съдебната практика многократно е имала повод да се произнесе, че подобни клаузи са нищожни, но независимо от това, фирмите за бързи кредити продължават да ги включват в своите договори, разчитайки на неосведомеността на потребителите.

В следствие на подобни нищожни клаузи, размера на сумата, която следва да бъде върната, нараства неимоверно, което от своя страна води и до невъзможността задължението да бъде погасявано.

Обикновено именно в такива случаи, фирмите за „бързи“ кредити започват интензивна комуникация с потребителите, често придружена със заплахи от намесата на частни съдебни изпълнители, искания за незабавно плащане, сключване на допълнителни споразумения и подобни.

Какво е трябва да знаем в такава ситуация?

Важно е да се знае, че при забава в плащанията, фирмите за „бързи“ кредити не могат направо да се обърнат към частен съдебен изпълнител, който да започне на налага запори и възбрани. Преди това е необходимо провеждането на съдебна процедура за установяване на дължимите суми. Тук е изключително важно потребителите да реагират на време, като незабавно след получаването на съдебни книжа да реагират в посочените срокове. Това е наложително, тъй като ако дългът, или част от него не бъде оспорен в посочените срокове, след това потребителят губи възможността си да го оспорва, независимо дали сумата е била завишена или не.

При направено оспорване в срок, съдът ще разгледа възраженията на потребителя, и ако в договора бъдат констатирани нищожни клаузи, водещи го неговото оскъпяване, тези клаузи ще бъдат отменени. В почти всички случаи това води до значително облекчение на кредитополучателя, тъй като за него отпада задължението да заплаща неустойки, обезщетения, такси за „допълнителни услуги“, и всякакви подобни.

Нещо повече, потребители имат възможността сами да потърсят съдебна защита, като се обърнат към съда за установяване на нищожността на клаузи от сключения договор. По този начин се препятства възможността недобросъвестни кредитори да търсят плащане на суми, които произтичат от нищожна неустойка или „такса“.

Ето защо всички клиенти на фирмите „бързи“ кредити следва да бъдат особено внимателни още при сключване на договор за заем, а при затруднение да обслужват редовно кредитите си, да не се поддават на натиск и внушение от страна на кредитора, а при възникнал съдебен спор – да реагират навременно и в срок, като при нужда потърсят и правна помощ и съдействие.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.