Фирми за събиране на вземания

  1. Блог
  2. /
  3. Други съвети
  4. /
  5. Фирми за събиране на...

Много клиенти се оплакват, че са подложени на психически тормоз от служители на фирми за събиране на вземания. Обикновено звънят по телефон или изпращат писма, с които като обявяват гражданите за длъжници на стари дългове, за които хората вече са забравили.

На практика най-често става въпрос за задължения към мобилните оператори, задължения по кредити, задължения за вода и парно…

Подходът на служителите за събиране на вземания, когато търсят събиране на дълга чрез телефонни разговори обикновено е много агресивен и често преминава добрия тон. Освен това обажданията стават системни, а исканията все по-напористи. Често се случва да изпратят и бланкетно писмо, в което посочват сума и срок за плащане и отправят закани, че при неплащане ще се обърнат към съдия-изпълнител. Дават малко или почти никаква информация за самото задължение и за основанието на което е възникнало. Често се легитимират като кредитори, придобили вземането на основание договор за цесия, сключен с кредитора, между когото първоначално е възникнало задължението и гражданина.

Какво трябва да знаете…

Ако и на вас Ви се обадят от фирма за събиране на вземания, или ако получите покана за плащане от такава фирма…

Първо запазете спокойствие и доколкото е възможно, оставете емоциите настрани.

Второ – опитайте се да разберете за какви именно задължения става въпрос – на какво основание са възникнали, откога датират. Имайте предвид, че обикновено служителите, които ви се обаждат знаят много малко подробности за дълга, а понякога – даже и нищо и такива въпроси ги объркват и те започват да стават все по-агресивни. За Вас обаче е от значение да разберете за какъв дълг става въпрос, за да се направи преценка дали наистина някой би могъл да пристъпи към принудително събиране на дълга и дали биха могли да ви дадат на съд с основание.

Много често става въпрос за погасени по давност задължения, които не биха могли да бъдат събрани по принудителен ред и поради тази причина кредиторите са се насочили именно към фирми за събиране на вземания, които да Ви принудят „доброволно” /разбирайте чрез системен тормоз/ да заплатите нещо, което иначе не би могло да бъде събрано по принудителен ред.

Има случаи обаче, в които не се касае за погасени по давност задължения. Такива са случаите, обикновено, когато се касае за събиране на просрочени задължения по кредити. По една или друга причина кредитодателят не претендира събиране на просрочените задължения по съдебен ред, а се обръща към фирма за събиране на вземания.

В такива случаи е от значение…

Да се разбере на какво основание именно от фирмата за събиране на вземания се претендират за заплащане начислените задължения, а не се претендират от първоначалния кредитор. В тези случаи обикновено става въпрос за сключени договор за цесия, по силата на които първоначалният кредитор е прехвърлил вземането, което има към Вас на нов кредитор, който сега търси от Вас дълга за заплащане.

За да сте длъжни да заплатите на новия кредитор /обикновено това в фирма за събиране на вземания/, е необходимо да са спазени някои правила във връзка с прехвърляне на вземането и уведомяването на длъжника за така извършеното прехвърляне.

Необходимо е първоначалният кредитор, а не фирмата за събиране на вземани да Ви уведоми за сключения договор за цесия.

Предишният кредитор е този, който трябва писмено да Ви уведоми, че е прехвърли вземането си на друго лице и че от момента на уведомяването, е необходимо да платите на новия, а не на предишния кредитор.

Ако не сте получили такова уведомление от предишния кредитор, извършеното прехвърляне на вземането няма отношение спрямо Вас и Вие не се явявате длъжник на новия кредитор.

Ако без да Ви уведоми старият кредитор за извършено прехвърляне на дълга, новият кредитор предяви претенции спрямо Вас по съдебен ред, само на това основание претенцията му следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Като знаете горните положения, ако от фирма за събиране на вземания не престават да Ви безпокоят с неоснователни претенции за заплащане на пари, които не дължите, не сте длъжен да седите и да бездействате и да търпите своеволията на тези служителите, а можете да докажете по съдебен ред, че не дължите претендираните суми за заплащане. С оглед доказване на Вашите права, ще е необходимо да разполагате с писмен документ изходящ от фирмата за събиране на вземания, от който е видно каква сума и на какво основание се търси от Вас за плащане.

Когато докажете по съдебен ред, че претендираната от Вас сума за заплащане се търси без основание, можете да търсите и обезщетение за причинения ви стрес и неудобство от неоснователните претенции за заплащане на сума, която не дължите от страна на фирмата за събиране на вземания.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.