Защита срещу действия на колекторска фирма [мобилни оператори]

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Защита срещу действия на...

Много клиенти идват за съвет в кантората относно това какво да предприемат срещу действия на колекторски фирми за събиране на вземания. Случаите са много подобни. Обикновено от различните колекторски фирми започват да звънят на хората по телефона, за да ги приканват да изплатят някакви задължения.

Това най-често са:

  • задължения към мобилни оператори;
  • задължения по потребителски кредити;
  • кредитни карти.

В общия случай човекът от фирмата, който ви търси няма много информация за дълга и най-вече на какво основание е възникнал. Претендират да им се заплати определена сума, като плашат със съд и съдебен изпълнител.

Най-неприятното от всичко е обикновено тонът на тези събирачи на дългове. Често те преминават всякакви граници на добрия тон и разговорът наподобява разправия на пазара, отколкото смислен опит за уреждане на отношенията по доброволен път.

Защо колекторските фирми прибягват до агресивен тон за събиране на задълженията?

В  деветдесет на сто от случаите вземанията са погасени по давност и от колекторските фирми за напълно наясно, че няма законен ред, по който те да успеят да съберат  дълговете си. Знаят, че ако се опитат да съберат вземанията си чрез съда, тяхната претенция лесно ще бъде отхвърлена чрез възражение за изтекла погасителна давност. Поради този факт, са наясно, че сезирайки съда, само ще направят допълнителни разходи, но няма да получат нищо насреща. Ето защо те решават да използват други методи.

Най-често разчитат на агресивното си поведение и се надяват да всеят страх у потребителя, който под страх от съдебна отговорност, да плати доброволно дълга. В тези си опити за събиране на пари, те звънят в най-различни часове, от различни телефонни номера и безпокоят набелязаната жертва.  В резултат на тези техни действия и най-спокойният човек започва да изпитва негативни емоции, вариращи от безпокойство до ярост, което  се отразява не емоционалното състояние, работоспособността  и личностната оценка на конкретния индивид.

На никого не е приятно да бъде въвлечен в скандал, който емоционално да го изтощи и то във време, в което най-малко е очаквал това или е имал други задачи за разрешаване. Някой потребители дори стигат до там да не вдигат на непознати телефонни номера, защото не знаят колко злоба може да се изсипе отсреща точно в този момент, което да ги разстрои за дни напред.

Какво може да направи потребител в подобна ситуация?

Не е необходимо да бездейства и да се надява, че колекторите ще се откажат или пък да тръпне от притеснение дали няма наложени запори и възбрани върху имуществото му, така както охотливо са му обещали колекторите.

Вместо да живее в непрестанен стрес, човек попаднал в подобна ситуация, може да направи така, че един път завинаги да  е ясно, че претендираните суми за заплащане не се дължат.

Как може да спре тормоза веднъж за винаги?

Сам потребителят може да инициира съдебно производство срещу дадената колекторска фирма с искане да бъде установено, че претендираната сума за заплащане не се дължи. Необходимо е да се предяви отрицателен установителен иск за недължимост на сумата. Потребителят трябва да посочи сумата, която твърди, че се претендира за заплащане от страна колекторската фирма и да оспори дължимостта на същата. Оттам нататък, в тежест на колекторската фирма е да докаже, че сумата се дължи. Фирмата трябва да установи основанието, /договорът/ въз основа, на който твърди, че потребителя е длъжник за определена сума, а и че вземането продължава да съществува към настоящия момент.

За воденето на дело от такъв характер, е най-добре потребителят да разполага с писмен документ, изходящ от фирмата – колектор, в  който е посочен каква сума за заплащане се търси от потребителя. Това  е необходимо, за да може потребителят да докаже, че наистина въпросната фирма търси от него спорната сума.

Нерядко обаче колекторските фирми отказват да издадат подобен документ. Ако ситуацията при Вас е подобна, това не е страшно. Може и чрез свидетели да се доказва, че колекторската фирма търси определена сума за заплащане.

В други случаи, при поискване на повече информация относно размера на дълга, от колекторските фирми препращат директно към съответния кредитор, откъдето да се получи документ за дълга. Например, при задължения към мобилен оператор, могат да изпратят потребителя да търси информация при съответния оператор. При запитване на място при оператора, обикновено потребителят получава някоя стара неплатена фактура, вземането, по която отдавна е погасено по давност. Такъв документ е напълно достатъчен за завеждане на дело за оспорването на дълга.

Срещу кой се води дело? Срещу мобилния оператор или колекторската фирма?

В редица случаи от колекторските фирми лепят съобщение на вратата на жилището на длъжника, че има задължения към тях. В тези бележки обикновено не се сочи основанието и размера на дълга, но тези бележки не са за изхвърляне. Те представляват извънсъдебна покана за заплащането на дълга и обосновават правния интерес на потребителя да инициира дело срещу колекторската фирма за отпадането на претендираната сума за заплащане.

Именно към колекторските фирми следва да бъде предявен иска за отпадането на дълга, а не към доставчикът на услугата, с когото е бил сключен договора, въз основа, на който се претендира за заплащане съответното задължение. Това е така, защото между доставчикът на услугата и колекторската фирма се сключва договор за прехвърляне на вземания/цесия/ въз основа, на който колекторската фирма, а не старият кредитор, търси дълга за заплащане. Поради тези съображения искът следва да се предяви срещу настоящият кредитор –  този, който продължава да търси старите задължение за заплащане.

Вземанията, за които става въпрос обикновено са погасени по давност и могат да отпаднат само на това основание. За целта потребителят трябва да се позове на изтекла давност със завеждането на исковата молба.

Може ли да претендираме неимуществените вреди поради преживените негативни емоции?

Наред с отпадането на дълга се поставя и въпросът как да бъдат обезщетени неимуществените вреди, които потребителят е понесъл в резултат на агресивните действия от страна на служителите на колекторската фирма във връзка с опитите им за събиране на дълга извънсъдебно. Става въпрос най-вече за преживените негативни емоции по повод онези многобройни телефонни разговори, имащи уж за цел доброволното уреждане на въпроса, но преминаващи границата на нормалните човешки взаимоотношение и прерастващи в явни нападки.

В резултат на този телефонен тормоз немалко хора губят съня си, притесняват се излишно, изпитват чувство на гняв, нарушава се спокойствието им. Именно за тези неприятни емоции потърпевшите имат право на обезщетение. Това е обезщетение за неимуществени вреди и може да се претендира както в производството по установяване на недължимост на сумата, така и в едно последващо съдебно производство.

Предпоставка за уважаването на иска за неимуществени вреди е да се установи, че исканата парична сума не се дължи. Това е така, защото, ако дадена сума наистина се дължи, тогава кредиторът има право да иска плащането и  това негово искане не е неправомерно.

Определянето на размера на неимуществените вреди се извършва от съда по справедливост. За доказване на размера на това обезщетение, трябва да се установи характера на емоциите, които потърпевшият е преживял и техния интензитет, за което е необходимо да бъдат разпитани свидетели. Свидетелите могат да бъдат близки и роднини на потърпевшият. От една страна съдът взема предвид тяхната заинтересованост по отношение на изхода от спора, но от друга страна това са лицата, които в най-голяма степен имат преки впечатления от това как проблемите със съответната колекторската фирма са се отразили на техния близък.

Ако попаднете в ситуация да бъдете притискани от служители на колекторски фирми да платите дългове, които не дължите, вече знаете, че имате път за защита. Не само, че можете да докажете правотата си като установите, че исканите суми не се дължат, но можете да търсите и обезщетение за причинените ви вреди от неимуществен характер в резултат от неоснователното търсене на недължими задължения.

Кантората ни работи с многобройни казуси от такъв характер и бихме могли да помогнем и на Вас.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.