Заличаване на ЕТ [едноличен търговец]. Процедура по закриване

  1. Блог
  2. /
  3. Търговско право
  4. /
  5. Заличаване на ЕТ [едноличен...

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната – това гласи разпоредбата на чл. 56 от Търговския закон. Сравнително лесната регистрация доведе до множество регистрирани фирми, осъществяващи дейност като едноличен търговец.

Как можем да прекратим регистрацията на фирмата на Едноличния търговец и да го заличим от регистрите?

Първата стъпка е да се подаде заявление по образец в Националния осигурителен институт. След подаването на заявлението от НОИ ще бъде извършена проверка /ревизия/ на дейността на Едноличния търговец. Ако в предприятието на ЕТ са наемани служители за извършването на търговската дейност, то от НОИ ще бъде определена дата, на която да бъдат предадени всички сключени трудови договори, разплащателни ведомости и заповеди за прекратяване на трудовите договори. Тези документи следва да се съхраняват от всеки работодател, а след прекратяването на дейността му – те се съхраняват в архива на НОИ.

След направената ревизия и предаването на трудовите договори, служителите на НОИ ще издадат удостоверение за прекратяване дейността, което е сред необходимите документи за заличаването на Едноличния търговец от Търговския регистър.

След като сте се снабдили с горепосоченото удостоверение можете да подадете заявление за заличаване на ЕТ от търговския регистър.

При смърт на физическо лице – едноличен търговец, неговите наследници също могат да подадат заявление за заличаването на фирмата на ЕТ от Търговския регистър, като процедурата за заличаване е същата, а към документите следва да се приложи смъртен акт и удостоверение за наследници.

В този случай съществува и друг варианта- да бъде продължена дейността на наследодателя от негов наследник. Това обстоятелство отново следва да се впише в търговския регистър, като към фирмата на Едноличния търговец следва да добави и името на новия собственик.

В случай, че желаете да да си спестите време и нерви, може да ангажирате адвокат от кантората да изготви всички документи и да извършим цялата процедура по заличаване на ЕТ.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.