Лоша кредитна история? Ето как стария ни кредит да изчезне от кредитния регистър [лошо ЦКР]

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Лоша кредитна история? Ето...

В живота често се налага човек да изтегли кредит. Понякога обаче тези решения не са добре преценени и обмислени, или са взети в момент, в който от обстоятелствата ни притискат, или поради житейски несгоди просто е станало невъзможно полученият кредит да бъде обслужван.

Последиците обаче често се оказват дългосрочни, особено при банковите кредити, при които срокът за изплащане обикновено е години, а понякога и десетилетия. Често банките продават старите си и необлужвани кредити на колекторски фирми, чиято дейност е именно да съберат възможно най-много от дължимата сума.

Лоша кредитна история. Какви са последствията?

Многобройни са случаите, когато потребителите се оказват обременени от т. нар. „лоша кредитна история“ заради кредити и заеми, които са били изтеглени преди повече от десет години.

Действащото законодателство позволява на кредиторите, независимо дали се касае за банки или небанкови финансови институции, включително и на колекторските фирми да подават информация към Централния кредитен регистър (ЦКР) воден от Българска народна банка, че кредитът е в „просрочие“ и „необслужван“, което на практика прави потребителя „лош длъжник“. Последиците от това са известни – изключителни трудности или дори невъзможност за кандидатстване и съответно отпускане на нов кредит.

Как отпадат кредитите поради погасяване по давност

Оказва се, че не малко от „лошите кредити“ са погасени по давност.

Действително, както банките, така и фирмите за бързи кредити са изключително активни що се касае до събиране на просрочени задължения, водейки съдебни и изпълнителни дела и ползвайки съдействието на частни съдебни изпълнители или колекторски фирми. Независимо от това, възможно е неплатеното задължение по кредита да се погаси по давност.

По правило, задълженията за кредити се погасяват с изтичането на петгодишен давностен срок, считано от датата на изискуемостта на сумите. Възможно е този срок да бъде спиран или прекъсван, което обикновено се случва при започването на съдебни дела или предприеманите на принудителни действия от страна на съдебен изпълнител, или при подписването на допълнителни споразумения или анекси с кредитора. Независимо от това обаче, ако задължението не може да бъде събрано принудително в продължителен период, често се случва дори съдебно признати задължения да се погасят по давност.

Защо Ви се води лош кредит, дори когато е просрочен по давност

Независимо дали задължението е погасено по давност или не, на практика кредиторите продължават да подават информация към Централния кредитен регистър, че задължението е в „просрочие“, а потребителят продължава да бъде „лош длъжник“.

При това положение, на първо място, е необходимо човек да се обърне към кредитора, с молба за заличаване на лошата кредитна история, т.е. да бъдат зачетени последиците на погасителната давност, както и да бъде коригирана информацията за кредитната история.

В случай обаче, че кредиторът не изрази съгласие, или бездейства, потребителят винаги има възможността да потърси и съдебна защита, за да престане да бъде „лошия длъжник“ и са „изчисти“ кредитното си досие. Това може да се окаже с много по-малко препятствия, отколкото очаквате, за това препоръчваме да се консултирате с опитен адвокат.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.