Погасяват ли се по давност задълженията по кредитни карти?

  1. Блог
  2. /
  3. Кредити
  4. /
  5. Погасяват ли се по...

Настоящата статия е по повод зачестилите запитвания именно във връзка с получаването на покани за заплащане на задължения по кредитни карти, които са издадени преди десет и повече години.

Нерядко кредиторите дори образуват съдебни дела и искат по съдебен път да получат плащане на главницата, лихвите и разноските по тези кредитни карти.

Защо тези договори са по-различни от стандартните договори за кредит? 

Спецификата на тези договори идва от начина, по който е уговорено възстановяването на получените от потребителя суми.

В повечето случаи в договора е записано, че кредитополучателят следва да заплаща само минимална погасителна вноска, чийто размер е различен, но обикновено много нисък. Изискуемост на цялото задължение обаче настъпва само след изтичането на срока на договора или при обявяване на предсрочна изискуемост.

Много удобно обаче в договора е предвидено автоматичното му продължаване, в случай че някоя от страните не прекрати същия. Обикновено дори е уговорено, че кредитополучателят може да прекрати същия само в определен срок. Така се създават юридически пречки да бъде прекратен договора и той се подновява за всеки следващ период /обикновено една година, но е възможно срокът на договора да е по-дълъг/. 

И все пак тече ли давност по договора за кредит?

Преобладаващата съдебна практика споделя мнението ни, че давност тече.

Мотивите в съдебните решения са различни, но в повечето случаи съдиите приемат, че кредиторите не могат да събират вземанията си безсрочно, а следва да съобразят поведението си не само с договора, който предварително е подготвен да бъде в интерес на кредитора, но и с нормите на потребителското право.

Настоящата публикация има информативен характер, казусите по договорите за издаване на кредитни карти са специфични, изискват преценка не само на договорните клаузи, но и на последващото развитие на правоотношението. Ето защо ако получите съдебна или извънсъдебна претенция за плащане, е желателно да се консултирате със специалист.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.