Как да се разведа, ако живея в чужбина?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Как да се разведа,...

В днешния динамичен живот, в който свободата на движение, особено на територията на ЕС, възможностите за работа, обучение, и трайно установяване на територията на друга страна са все по-достъпни, е все по-често явление двамата съпрузи или единият от тях живее в чужбина. Когато поради една или друга причина обаче бракът се изпразни от съдържание, и съпрузите пожелаят прекратяването му, много често се задава въпросът: „Може ли това да стане пред българския съд?“

Едно от основанията за компетентност на българския съд е именно гражданството на страните, т.е. всеки български гражданин може да предяви иск пред българския съд, с който да се постигне прекратяване на брака. 

Какви е процедурата за развод? 

Най-общо процедурите за развод са две – развод по взаимно съгласие, когато и двамата съпрузи желаят прекратяването на брака, или развод по исков ред, когато само единият желае прекратяване на брака и съпрузите не могат да постигнат съгласие, относно последиците от прекратяване на брака. В този случай, следва да се установи, че е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Най-често за развод ни търсят българи, живеещи в Англия, Германия, Испания и Италия, но и двете процедури могат да бъдат стартирани от всеки български гражданин, независимо дали живее в България или се установил да живее временно или постоянно в някоя от изброените или друга държава. 

Какви документи са необходими? 

Процедурата за развод се стартира по молба на двамата съпрузи /при развод по взаимно съгласие/ или на единия от тях /при развода по исков ред/, към която молба следва да се приложи удостоверението за сключен граждански брак в оригинал. В случай че развода е по взаимно съгласие към молбата се прилага и споразумение, подписано от съпрузите, в което са уредени последиците от развода. При развода по исков ред в исковата молба се описват всички факти, които са довели до решението на съпруга за прекратяване на брака. 

Първо заседание по делото:

В първото по делото заседание е задължително да се явят двамата съпрузи, ако развода протича при взаимно съгласие, или с явяване на ищеца при развода по исков ред. В случай че единият или двамата съпрузи не могат да се явят на заседанието, съдията може да прекрати производството.

За да не се стигне до прекратяване на делото е необходимо да има доказателства, че съпругът е възпрепятстван, например поради служебни ангажименти, да участва в производството по делото. В този случай, при наличието на негов пълномощник, делото може да се гледа и в отсъствие на възпрепятствения съпруг. 

Ненавършили пълнолетие деца:

Ако има ненавършили пълнолетие деца, които са родени по време на брака, в производството по развод се разглеждат задължително и въпросите свързани с упражняването на родителските права, издръжката и личните контакти с другия родител. В тези случаи все още има съдии, които приемат, че е необходимо родителите да присъстват лично на съдебното заседание, за да бъдат изслушани по тези въпроси, независимо дали имат уважителни причини за отсъствието си. 

Във всеки един случай е добре да се консултирате със специалист, за да бъде преценено какво би било необходимо да се предприеме и коя процедура е удачно да се ползва, за да се постигне желания резултат. 

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.