Как да се разведа, ако живея в чужбина?

В днешния динамичен живот, в който свободата на движение, особено на територията на ЕС, възможностите за работа, обучение, и трайно установяване на територията на друга страна са все по-достъпни, е все по-често явление двамата съпрузи или единият от тях живее в чужбина. Когато поради една или друга причина обаче бракът се изпразни от съдържание, и съпрузите пожелаят прекратяването му, много често се задава въпросът: „Може ли това да стане пред българския съд?“

Едно от основанията за компетентност на българския съд е именно гражданството на страните, т.е. всеки български гражданин може да предяви иск пред българския съд, с който да се постигне прекратяване на брака. 

Какви е процедурата за развод? 

Най-общо процедурите за развод са две – развод по взаимно съгласие, когато и двамата съпрузи желаят прекратяването на брака, или развод по исков ред, когато само единият желае прекратяване на брака и съпрузите не могат да постигнат съгласие, относно последиците от прекратяване на брака. В този случай, следва да се установи, че е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Продължете към цялата статия…Как да се разведа, ако живея в чужбина?

Кой, какво дължи за подобрения в недвижим имот?

Христо и Мария живели известен период от време на семейни начала. Живели в къща, собственост на Мария и на нейни близки. Когато се нанесли в имота той бил в недобро състояние и се наложило извършването на строително ремонтни дейности. За да преведат имота в жилище, в което да живеят удобно, двамата вложили немалко материали, труд и средства. Изцяло ремонтирали банята, шпакловали стените, боядисали, извършили поправка и на покрива.

Станало така обаче, че след известен период от време, двамата разбрали, че не могат да живеят повече заедно. Имали различни възгледи за живота, мечтаели за различни неща и всеки от тях си представял бъдещото по различен начин.

Разделили се. Един ден Христо си събрал личните вещи и напуснал жилището.

Продължете към цялата статия…Кой, какво дължи за подобрения в недвижим имот?

Казус в кантората

Може ли наследник на починал съпруг да установи, че имот, придобит по време на брака на наследодателя му и съпруга на последния е би лична собственост на починалия?

Днес при мен дойде г-н. Х. със следния въпрос:

Навремето, майка му и баща му придобили недвижим имот чрез покупко-продажба. Впоследствие родителите му се развели и това станало, когато той бил съвсем малко дете. Той останал да живее при майка си и много рядко се виждал с баща си, а през годините връзката помежду им била прекъсната напълно.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Най-интересният случай от днес беше този на Марина. Марина е жена на около 45 години, работеща като счетоводител в неголяма фирма и получава прилични доходи. Нейният проблем беше, че съпругът ѝ обичал да играе комар и често изпадал в дългове, поради което двамата с Марина непрекъснато страдали от липса на пари. Поради неприятния навик на съпруга ѝ, те непрекъснато били в дългове, вземали пари на заем, за да плащат на кредиторите и всичко това водело до влошаване на техните отношения, което е разбираемо.

Марина живееше с този мъж и въпреки всичко не искаше да се разделя с него. Той непрекъснато давал обещания да се поправи, но това не било лесно за него.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

При мен днес дойде г-н Х. със следния проблем:

Беше се оженил за съпругата си преди повече от 15 години. Преди пет години обаче тя се разболяла от тежко психическо заболяване и за съжаление животът с нея станал непоносим. Постъпвала неадекватно в различни житейски ситуации, имала тежки нервни изблици, често говорела несвързано и нелогично.

Предвид тежкото ѝ състояние, станало така, че за нея започнали да се грижат нейните родители и тя заживяла отделно с тях. Няколко години след откриването на болестта, била поставена под ограничено запрещение.

Отношенията между съпрузите били изключително влошени. Допълнително за това допринесло и намесата на родителите ѝ, които обвинявали г-н Х, че била негова вината за състоянието на дъщеря им, тъй като не ѝ осигурявал нужното спокойствие, още от началото на брака им и че с поведението си е допринесъл за нейното здравословно състояние.

Г-н Х. не искаше да продължава живота си по този начин и тъй или иначе беше взел решение да се разведе. Чувстваше някаква вина по отношение на решението си, но беше категоричен в избора си.

Можеше ли г-н Х. да се разведе при това положение?

Съпругата му е поставена под ограничено запрещение и се питаше в този случай съществуват правни ограничения, които не допускат развода…

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Дължи ли се обезщетение за ползването на семейното жилище, ако страните са се развели по взаимно съгласие?

Кристина и Калоян се развели по взаимно съгласие. В споразумението относно правните последици от прекратяването на брака се договорили ползването на семейното жилище, което било придобито по време на брака чрез покупко-продажба и съставлявало тяхна съпружеска имуществена общност, а след прекратяването на брака, останало в режим на обикновена съсобственост, да бъде предоставено на мъжа.

Половин година след прекратяването на брака Кристина предявила иск за заплащане на наемна цена за ползването на нейната ½ от имота срещу Калоян. Претендирала наемна цена в размер на 250 лева.

Продължете към цялата статия…Дължи ли се обезщетение за ползването на семейното жилище, ако страните са се развели по взаимно съгласие?

Има ли значение за правата на съпрузите дали теренът, върху който е изграден имот по време на брака е собственост на единия съпруг или е съсобствен с трето лице?

След двадесет годишен брак, Калушкови взели решение, че не могат да продължават да живеят така във вечни разправии и тягостна семейна обстановка и се развели. После започнали да спорят помежду си относно имуществените отношения. Те живеели в двуетажна къща в квартал на София, която била построена по време на брака им. Именно тази къща била предмет на раздор и като не могли да се разберат доброволно как да я поделят, Калушков завел дело за делба срещу бившата си жена.

Изумлението на Калушков било голямо, когато в отговор на исковата си молба, Клаушкова /тя била запазила фамилното име на съпруга си след прекратяването на брака, понеже с него била известна от години в работата си и между близки и познати/ заявила, че нямало какво да делят, тъй като независимо, че къщата била построена по време на брака, тя не оспорвала този факт, същата била нейна индивидуална собственост.

Това било така, защото къщата била построена в дворно място, което било съсобствено на нея и на брат ѝ, поради което съпругът ѝ нямал никакви права по отношение на имота. Имотът бил станал съсобствен на собствениците на земята – т.е. на нея и на брат ѝ. Нейната част, тя притежавала в изключителна собственост и съпругът ѝ нямал никакви права по отношение на имота.

Продължете към цялата статия…Има ли значение за правата на съпрузите дали теренът, върху който е изграден имот по време на брака е собственост на единия съпруг или е съсобствен с трето лице?

Възможно ли е да се установи, че съпруг е изключителен собственик на имот?

Възможно ли е да се установи, че съпруг е изключителен собственик на имот, придобит по време на брака по силата на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.

С родителите ми преди време сключихме договор за прехвърляне не недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Те искаха да ми препишат имота, но аз не разполагах с пари, за да им го платя, а същевременно искахме така да оформим сделката, че да не може сестра ми да оспорва прехвърлянето. Ето защо не се спряхме на дарение, а оформихме сделката с договор за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане. Имотът беше прехвърлен по време на брака с бившия ми съпруг. Докато бяхме женени той никога не е полагал никакви грижи за родителите ми, нито е давал пари за тях. След развода обаче се оказа, че той се явява собственик на половината апартамент. Как мога да си върна имота, така че бившият ми съпруг ми да няма дял от него, а и сестра ми да няма претенции относно имота?

Продължете към цялата статия…Възможно ли е да се установи, че съпруг е изключителен собственик на имот?

Колко време от настъпването на фактическа раздяла трябва да изтече, за да се счита, че имотът е лична собственост на съпруга, който го е придобил?

Имот, закупен по време на фактическа раздяла между съпрузите е лична собственост на съпруга, който го е закупил. 

За да установи, че имотът е негова лична собственост и другият няма принос в придобиването му, съпругът, който е придобил имота трябва да заведе дело срещу другия съпруг. С друг начин, чрез който да установи, че имотът е негова лична собственост, съпругът, придобил имота, не разполага. Този иск може да се заведе както по време на брака, така и след прекратяването му, без значение колко време е изминало от прекратяването на брака чрез развод.

Продължете към цялата статия…Колко време от настъпването на фактическа раздяла трябва да изтече, за да се счита, че имотът е лична собственост на съпруга, който го е придобил?

Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина?

С бащата на детето ми сме разделени. Живея в чужбина, където постоянно съм се установила и където работа. Детето посещава училище там вече от три години. Дойдохме с детето в България за две седмици. Вчера трябваше да летим обратно за държавата, в която сме се установили с детето. На летището ни спряха и полицаите ни обясниха, че детето не може да замине.

Бащата беше дал съгласието си да пътувам с детето в чужбина. Оказа се обаче, че в последствие е оттеглил съгласието си и се е погрижил информацията за оттеглянето да бъде отбелязана в информационната система на всички пропускателни пунктове. С детето така и не отпътувахме. Какво мога да направя?

Продължете към цялата статия…Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина?