Кой, какво дължи за подобрения в недвижим имот?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Кой, какво дължи за...

Христо и Мария живели известен период от време на семейни начала. Живели в къща, собственост на Мария и на нейни близки. Когато се нанесли в имота той бил в недобро състояние и се наложило извършването на строително ремонтни дейности. За да преведат имота в жилище, в което да живеят удобно, двамата вложили немалко материали, труд и средства. Изцяло ремонтирали банята, шпакловали стените, боядисали, извършили поправка и на покрива.

Станало така обаче, че след известен период от време, двамата разбрали, че не могат да живеят повече заедно. Имали различни възгледи за живота, мечтаели за различни неща и всеки от тях си представял бъдещото по различен начин.

Разделили се. Един ден Христо си събрал личните вещи и напуснал жилището.

Скоро след това възникнал въпросът във връзка с разходите, направени за ремонта на къщата. Христо искал от Мария да му заплати всички разходи, които той би направил във връзка с ремонта. Имотът си оставал собственост на Мария, а той би вложил средства, материали и труд, за да подобри същия и сега, когато се разделили, тя получавала всички тези подобрения в собствения си имот, а Христо обеднявал с това, което бил вложил в имота.

Мария възразила, че тя не се явява единствен собственик на къщата, поради което Христо нямал основание да търси всичко, което счита, че му се дължи само от нея. Тя казала, че Христо трябва да насочи претенцията си и към другите съсобственици на имота.

Така възникнал спорът дали при положение, че Христо и Мария живели в имот, съсобствен на Мария с трети лица, в който имот двамата извършили подобрения, Христо има право да търси стойността на вложените материали, средства и труд само от Мария или и от другите съсобственици. Въпросът се усложнявал допълнително, тъй като през периода, през който Христо и Мария живели в имота, другите съсобственици не ползвали къщата.

Първият въпрос, който възниква е дали Христо изобщо има право на обезщетение…

Христо има право на обезщетение за подобренията, които е извършил в чуждия имот. Важно е обаче да се знае какво значи подобрения.

Подобрения, това са онези неща, които са извършени в имота, които покачват неговата стойност

Това означава, че не всички работи, които се извършват в даден имот, независимо от това колко труд, средства и материали са вложени в тях, повишават стойността на имота, за да могат да се нарекат подобрения. Ако дейностите са такива, че не водят до реално увеличение на стойността на имота, то те не могат да се приемат за подобрения и съответно за тях обезщетение собственикът не дължи.

В случая в имота е извършен ремонт на баня, на покрива, шпакловка и боядисване на стени. Това са строително-монтажни дейности, които увеличават стойността на имота, поради което съставляват подобрения в имота. Това означава, че Христо има право на обезщетение за извършените от него подобрения.

Какъв е размерът на това обезщетението и от кого се дължи?

При положение, че имотът е съсобствен – дали само от Мария, с която Христо е живял в имота към момента на извършването на подобренията или от всички съсобственици на имота.

Христо има право на обезщетение за извършените подобрения, което обезщетение се дължи за неоснователното обогатяване – чл. 59 ЗЗД. Друг иск той няма на негово разположение. Искът по чл. 59 ЗЗД е за заплащане на обезщетение за обедняването на извършилия подобрения в имота срещу този, които се е обогатил в резултат на това.

Размерът на обезщетението, което може да се претендира е измежду по-малката сума от вложените в подобренията материали средства и труд и увеличената стойност на имота, в резултат на извършените подобрения.

/Така например, ако Христо е вложил средства, материали и труд на стойност 10 000 лева, но стойността на имота се е увеличила с 8 000 лева, Христо има право на сумата от 8000 лева. И ако вложените средства са 10 000 лева, а стойността на имота се е увеличила с 20 000 лева, Христо има право на по-малката сума измежду двете стойност, а именно – 10 000 лева/.

От кого има право Христо да претендира обезщетението за неоснователно обогатяване – от Мария или от всички съсобственици?

Отговорът на така поставения въпрос е, че задължени за заплащане лица на обезщетението се явяват тези, в полза, на които са извършени подобренията. Това са лицата, които са се обогатили в резултат на извършените подобрения и това са всички съсобственици на имота, а не само Мария.

За Христо няма значение, че към момента на извършването на подобренията, той е живял само с Мария в имота. Подобренията, които е направил в имота ползват всички съсобственици, поради което той има право да претендира от всеки от съсобствениците заплащане на обезщетение, съобразно квотата от правото на собственост на всеки един от тях в общия имот.

Фактът, че само Мария е живяла с Христо в имота към датата на извършването на подобренията е от значение във вътрешните отношения между съсобствениците на имота. Те помежду си могат да имат претенции за ползването на имота, за водене на чужда работа без пълномощие и други. По отношение на Христо обаче съсобствениците дължат заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване, съобразно притежаваните от тях идеални част от имота.

Христо следва да насочи претенцията си срещу всички съсобственици на имота да му заплатят обезщетение за подобренията, които е направил в техния имот. Ако претендира всичко само от Мария, би сгрешил. И ако заведе съдебен иск само срещу Мария за заплащане на цялото обезщетение за подобренията, които е направил, искът му може да бъде уважен най-много до размер, съответстващ на частта, която Мария притежава в общия имот.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.