За нас

Към момента адвокатската практика се осъществява от адвокат Ирена Джаджарова, адвокат Константин Стойчев и адвокат Милена Пънделова, които работят в областта на гражданското и търговското законодателство.

Блогът е стартиран 2010г. от адвокат Ирина Константинова, като в последствие към него се присъединяват адвокат Ирена Джаджарова и адвокат Константин Стойчев.

Адвокат Ирена Джаджарова предоставя правни консултации и процесуално представителство по дела с дружества-монополисти, банки и колекторски фирми, семейни и наследствени дела, имотни казуси, трудово право.

Адвокат Константин Стойчев осигурява процесуално представителство и правни консултации по дела с банкови и финансови институции, колекторски фирми, дружества-монополисти, бракоразводни дела, казуси свързани с недвижими имоти, както и по въпроси свързани с ползването и управлението на етажната собственост.

Адвокат Милена Пънделова осигурява процесуално представителство и правни консултации по казуси свързани с недвижими имоти.

Целта на този блог е адвокатите от кантората да споделят повече информация относно това какви са възможностите да защитим своите интереси от юридическа гледна точка.

Можете да се свържете с нас онлайн или на телефон: 0888 84 79 55.