Какви са неудобствата на дарението

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Какви са неудобствата на...

Много често с договор за дарение се прехвърлят недвижими имоти особено когато става въпрос за прехвърляне на имоти между роднини. Имотите се прехвърлят чрез дарение, понеже това е най-евтиният вариант, когато се извършва сделка между роднини по права линия. С договора за дарение надареният придобива веднага и безвъзмездно подарения имот и този имот става негова лична собственост независимо дали към момента на дарението е в граждански брак, или не – т.е. другият съпруг не придобива нищо от дареното имущество.

Дарението обаче крие и неудобства. То може да бъде оспорвано от лица, в полза на които законът предвижда право на запазена част от наследството.

Какаво означава това ?

Означава, че ако дарителят е дарил имот и остави след смъртта си низходящи и/или съпруг, низходящите и съпругът могат да оспорват дарението до размера на тяхната запазена част по закон. Оспорването може да бъде направено в петгодишен срок от смъртта на дарителя. След изтичането на този срок искът се погаява по давност и ако бъде заведен иск за оспорване на дарението, дареният може да отблъсне иска като направи възражение за давност.

Лицата с право на запазена част могат да предявят претенциите си само по съдебен ред за възстановяване на запазената им част.

Често, след като са разбрали за опасността лицата с право на запазена част да оспорват дарението и да искат възстановяване на запазената им част, дарителят и надареният се чудят какво да предприемат, така че да защитят надарения от претенцията на лицата с право на запазена част.

За тази цел не рядко предприемат прехвърляния на имота. Практика е дареният да прехвърли собствеността на дарителя, а последният да му прехвърли отново имота, но този път чрез покупко-продажба на имота, с идеята, че покупко-продажбата не може да бъде оспорвана. Обаче това не е решение на въпроса, защото първоначалното дарение съществва в правния мир и до отмяната му произвежда правно действие.

Съгласно чл. 88 от ЗЗД развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата, придобити от трети лица преди вписване на исковата молба. При положение обаче, че сделките са извършвани между едни и същи лица – дарен и дарител, а после същите лица са в ролята на продавач и купувач, то последният приобретател на имота /купувачът/ не се счита за трето лице и не може да се ползва със защитата по чл. 88, ал. 2 от ЗЗД, а лицето с право на запазена част ще може да оспори прехвърлянето на имота и да упражни правото си да възстанови запазената част от наследството.

Дори надареният да продаде имота на трето лице, това не разрешава проблема, в този случай дареният може да бъде осъден да заплати на лицето с право на запазена част стойността на запазената част.

Това, което може да се направи…

Разрешаването на проблема е да се развали първоначалния договор за дарение. Основанията за разваляне на дарението обаче са изключително ограничени. Касае за случаи, в които надареният не е давал издръжка на дарителя, от която последният се е нуждаел, или за случаи, при които надареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта; или надареният набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена.

На практика приложима е само първата хипотеза, за да се развали договора за дарение – а именно дарителят да развали договора като докаже, че надареният не му е давал издръжка, от което той се е нуждаел. Развалянето става по съдебен ред, ако дарителят успее да докаже иска си.

Предвид изложеното, при извършване на сделки с недвижими имоти трябва да се обмисли начина, по който да бъде прехвърлена собствеността по отношение ана даден имот с оглед правните последици от това.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.