Да подадете или да не подадете възражение срещу заповед за изпълнение

Получили сте документ от съда, озаглавен „Заповед за изпълнение“. Служителка на съда Ви е казала, че имате право да подадете възражение в едномесечен срок от получаване на заповедта за изпълнение и вероятно сте получили и формуляр на възражението.

Чудите се за какво става въпрос и какво да предприемете?

Първото нещо, което трябва да знаете е, че не сте осъдени

Защо и как се е стигнало до издаването на този документ?

Заповедта за изпълнение е издадена въз основа н едностранно заявление от кредитора, който твърди, че Вие му дължите определена парична сума на някакво основание. Съдът не проверява дали наистина това е така. Само въз основа на заявлението, ако то е изрядно от външна страна, издава искания документ и разпорежда документът да Ви бъде връчен, за да можете да вземете отношение във връзка с претендирания дълг.

Когато получите заповед за изпълнение, имате две възможности

Едната е да подадете възражение, другата е да не подадете възражение.

Възможност 1. Ако подадете възражение, което се адресира до съда, издал заповедта за изпълнение, съдът информира кредитора, че сте оспорили дълга и предоставя на кредитора едномесечен срок, в който, ако желае да предяви иск, за да докаже съществуването на вземането си. Този едномесечен срок започва да тече от момента, в който кредиторът получи от съда съобщението относно възможността да предяви иск срещу длъжника.

Ако кредиторът упражни правото си да предяви иск срещу Вас, ще получите искова молба, заедно с приложени към нея доказателства и ще имате възможност в едномесечен срок от получаването на исковата молба да подадете отговор на същата, в която да направите възраженията си относно претендираните вземания. Делото ще приключи с решение, с което ще се установи дали претендираната сума се дължи или не.

Възможност 2. Другият вариант е да не подавате възражение. В този случай, след като изтече срокът за подаване на възражение и такова не постъпи, съдът издава изпълнителен лист, въз основа, на който кредиторът може да образува изпълнително дело и да пристъпи към принудително събиране на дълга.

В срока за доброволно изпълнение можете, още да изплатите дълга, за да избегнете утежняването на дълга с допълнителни такси и разходи по изпълнителното дело, ако считате, че дължите сумата. Можете да се опитате и да се договорите с кредитора да изплатите дълга на разсрочено плащане, ако не оспорвате дълга, но нямате възможност да изплатите целия наведнъж и искате да избегнете принудителното изпълнение.

Трудността във връзка с вземането на решение дали да подадете възражение или не, обаче в повечето случаи идва оттам, че при получаване на заповедта за изпълнение, не знаете как да реагирате, понеже не можете да си дадете ясна представа какъв би бил най-вероятния изход от спора. Още на този етап е желателно да се направи преценка, доколкото това е възможно, за крайния резултат, за да се прецени дали има смисъл от оспорване на дълга или не.

В някои случай е много трудно да се направи подобна преценка, тъй като не се знае с какви доказателства разполага насрещната страна, но в повечето пъти, при запознаване с документите, юрист, специализирал в конкретната област може да направи адекватно предположение за възможния развой на събитията и да даде правилен съвет дали имате интерес от оспорване на дълга чрез подаване на възражение или не.

Ако Вие се намирате в подобна ситуация, получили сте заповед за изпълнение и не знаете дали да подадете възражение или не, можете да изпратите заповедта за изпълнение снимана или сканирана чрез приложената по-долу форма за контакт, за да Ви дадем отговор от кантората дали в случая имате интерес от оспорването на дълга.

Даването на становище в тази връзка съставлява правна консултация, която услуга е платена и цената, на която е 50 лева.

При потвърждения от Ваша страна, ще Ви изпратим банкова сметка, по която да платите таксата.

Ако  е във Ваш интерес подаването на възражения срещу заповедта за изпълнение и Вие желаете това, в цената на услугата се включва подготовка на възражението срещу заповедта за изпълнение и входирането му в съда, без за това да имате личен ангажимент.

Изпращане на документи

В случай, че снимате документите с телефон, може да ги изпратите снимките директно от телефона си на имейл ik.kantora@gmail.com

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Описание на вашия казус

    Прикачени файлове (напр. сканирани документи)