Развод по взаимно съгласие

Снимка от: LawGuru

Казват, че разводът е скъпо начинание, което може да се провлачи над половин година, но това не трябва да е така.

Последните ми две дела приключиха за по десет дена, но продължителността зависи от съда и тези срокове не може да се даде гаранция, че винаги са толкова кратки. Когато трябва да се уреждат имуществени отношения между съпрузите, този срок обикновено е по-дълъг.

Държавните такси при развод по взаимно съгласие са 25лв за завеждане на дело и до по 40лв на страна при постановяване на решението. Размерът на адвокатския хонорар се определя по договорка между адвоката и клиента. Съгласно Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, минималният размер на хонорара при развода по взаимно съгласие е 400лв. В случаите, когато по делата за прекратяване на брака по взаимно съгласие се уреждат имуществени отношения между съпрузите, се събира допълнителна държавна такса, за размера на която можете да се консултирате с адвокат.

Съпрузите могат да постигнат взаимно съгласие за прекратяване на брака. В този случай съдът следва да се увери, че съгласието за развод на двамата е сериозно и непоколебимо. За целта съпрузите следва да се явят лично в открито съдебно заседание и да потвърдят взаимното си серизно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. В случай, че някой от съпрузите не се яви , без уважителна причина, делото се прекратява.

При развод по взаимно съгласие съпрузите следва да постихнат споразумение относно следните последици от прекратяването на брака: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Така постигнатото споразумение се одобрява от съда, като съдът може да поиска становище от Дирекция „Социално подпомагане” с оглед последиците от развода относно упражняването на родителските права. Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод.

До развод по взаимно съгласие може да се стигне когато страните още при завеждането на делото са избрали този ред за прекратявнавето на брака, съответно са постигнали съгласие относно последиците от прекратяването на брака, отразени в споразумението между тях.

Възможно е обаче единият от съпрузите да е завел дело за развод, поради разстройство на брака, по вина на другия съпруг, а впоследствие съпрузите да са се съгласят бракът да бъде прекратен по взаимно съгласие. При всяко положение на делото съпрузите могат да преминат към развод по взаимно съгласие и да изложат споразумение относно последиците от прекратяването на брака.

Преминаване от развод по исков ред поради разстройство на брака към развод по взаимно съгласие ще се извърши например, когато единият от съпрузите е инициирал развода, а другият се е съгласил бракът да бъде прекратен, но това съгласие е налице към един по-късен момент, след като делото е образувано, а не към момента на неговото завеждане, в който случай делото би се завело като за развод по взаимно съгласие.

Възможно е също съпругът да е съгласен с прекратяването на брака, но да не извършва действия с оглед неговото прекратяване по взаимно съгласие като например не подписва молбата за прекратяването на брака и споразумението към нея. В този случай, за да се стигне до развод, другият съпруг има възможност единствено да заведе делото по исков ред, поради разстройство на брака по вина на другия съпруг, а впоследствие в хода на делото да се премине към развод по взаимно съгласие. В случаите когато се преминава от развод по исков ред към развод по взаимно съгласие, съдът не се произнася относно въпроса по чия вина бракът се прекратява.

При постановяване на развод по взаимно съгласие, решението на съда не подлежи на обжалване.

При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

В заключение можем да ви посъветваме да се свържете с адвокат с опит в бракоразводните дела, за да получите консултация каква е най-добрата следваща стъпка във вашия конкретен случай.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.