Задължения към “Софийска вода”

  1. Блог
  2. /
  3. Монополни дружества
  4. /
  5. Задължения към “Софийска вода”

Как се погасяват вземанията на „Софийска вода“ АД и останалите дружества за ВиК услуги?

Служителите на монополистите, каквото е и дружеството „Софийска вода“ все по-настоятелно претендират заплащането на всички начислени задължения по партидите на своите абонати. Трябва обаче да се знае, че не всички претендирани задължения са дължими. Зачестяват случаите, при които ВиК дружествата търсят плащане на суми, които са погасени по давност, но са прехвърлени към текущата фактура чрез т.нар. „старо салдо“. В действителност обаче прехвърлянето на старите сметки не означава, че те се подновяват и стават дължими. Дружеството не може чрез едностранни действия да „поднови“ сметката на потребителя си.

Какво можем да направим при начислено „старо салдо“ в текущата ни фактура?

Тези действия на монополиста много често означават, че „Софийска вода“ АД претендира погасени по давност задължения и най-добрият вариант за потребителя е да направи възражение за давност.

Как можем да направим възражение за давност?

В практиката все повече се прилага възможността да бъде направено извънсъдебно възражение за давност като се отправи изявление в този смисъл до кредитора. Все още обаче преобладават случаите, в които кредиторът отказва да се съобрази с така направеното възражение и не предприема никакви действия за отписване на погасените по давност задължения. В тези случаи остава възможността да бъде направено възражение за давност по съдебен ред, като бъде заведено дело, с което се поиска от съда да установи факта на изтеклата погасителна давност.

Възможно е и въпреки отправено възражение за давност, самото ВиК дружество да предприеме съдебни действия за събиране на претендираните задължения, независимо че те се явяват погасени по давност. В тази връзка е важно да се знае, че съдът не прилага давността служебно, а е необходимо активно поведение и защита от страна на потребителя.

В случай, че се колебаете дали търсените от Вас задължения са погасени по давност или не, по-добре е да не правите доброволни плащания, докато не се установи че сумата наистина е дължима.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.