Кога не може да се развали договор за издръжка и гледане?

Тодор и съпругата му Мария прехвърлили на дъщеря си София свой недвижим имот срещу поемане на задължение за гледане и издръжка.

Към момента на прехвърлянето София била омъжена за Владимир.

Случило се така, че когато Тодор и Мария остарели и не можели вече да се грижат самостоятелно за себе си, грижи за тях полагала само дъщеря им, а зет им – Владимир изобщо не ги и поглеждал. Това донякъде се дължало и на факта, че отношенията между София и Владимир не вървели от години и били пред развод.

Продължете към цялата статия…Кога не може да се развали договор за издръжка и гледане?

Има ли право на обезщетение съпруг, лишен от другия съпруг от ползването на обща вещ?

След развод, в случай че само един от вече бившите съпрузи ползва самостоятелно обща вещ – била тя недвижим имот или движима такава, другият съпруг има право на обезщетение за ползването на вещта, от което се оказва лишен. Спорове по този въпрос няма.

По-интересен и дискусионен е случаят, при който страните не са разведени, но всъщност са фактически разделени. Може и формално бракът между страните да не е прекратен, но под фактическа раздяла се разбира такова действително положение, при което между съпрузите е прекъсната всякаква физическа, икономическа и духовна и емоционална връзка. На практика всеки води свой собствен самостоятелен живот и не се интересува от другия.

Продължете към цялата статия…Има ли право на обезщетение съпруг, лишен от другия съпруг от ползването на обща вещ?

17 най-често задавани въпроси при развод

В настоящото изложение съм се опитала да събере най-често задаваните въпроси от практиката във връзка с темата за развода и техните отговори. Надявам се на страните, на които се налага да предприемат тази житейска стъпка, написаното по-долу да им даде яснота до известна степен каква е процедурата по един развод и как протича тя, за да са подготвени и колкото се може да бъдат по-спокойни в подобна житейска ситуация.

Ето въпросите, които срещаме ежедневно в нашата практика с клиенти на кантората, които обмислят или са в процес на развод:

Продължете към цялата статия…17 най-често задавани въпроси при развод

Възмездие за измамения от жена

Не беше баща на детето… М. не можеше още да възприеме тази мисъл. Съмваше се. М. не беше си лягал тази нощ. На масичката пред него имаше преполовена бутилка с уиски, а в препълнения пепелник догаряше поредната цигара.

Трябваше да го предвиди, сега като се замислеше, имаше толкова много ситуации, изпуснати думи, намеци, които трябваше да му отворят очите. Не можеше да повярва, че се случва именно на него. Та той беше успешен бизнесмен, ръководеше бизнес за милиони. Оправяше се в какви ли не ситуации, успяваше да уговори големи „акули“ да инвестират в бизнеса му. Беше умен, комбинативен, как можа в личния си живот да допусне тази грешка. Как можа тази жена, така да го омотае в интригите си и да го накара да повярва, че детето е негово…

Продължете към цялата статия…Възмездие за измамения от жена

Задължително ли е изслушването на родителите от съда при спорове за родителски права?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ИЗСЛУШВАНЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ СЪДА ПРИ СПОРОВЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

При дела за присъждане упражняването на родителските права по отношение на ненавършили пълнолетие деца на страните, определяне на режим на свиждане между детето и родителя, който не упражнява родителските права и определяне на размера на издръжката за детето, задължително се изслужват по делото родителите на детето.

Продължете към цялата статия…Задължително ли е изслушването на родителите от съда при спорове за родителски права?

Задължително ли е явяването на ищеца по бракоразводно дело в първото по делото заседание?

Задължително ли е явяването на ищеца по бракоразводно дело в първото по делото заседание

По правило ищецът е длъжен да се яви лично на първото заседание по делото в бракоразводен процес и да заяви лично, че поддържа исковата си молба за развод.

С годините стана така, че много български граждани живеят и работят в чужбина, където трайно са се установили. Искат да се разведат пред български съд обаче им е много трудно да присъстват на първото по делото заседание, тъй като обикновено това е свързано с редица неудобства като пътуване на дълги разстояние, съответно свързаните с това разходи, отсъствието им от работа и т.н.

Продължете към цялата статия…Задължително ли е явяването на ищеца по бракоразводно дело в първото по делото заседание?

Как се определя размерът на наема за ползване на семейното жилище…

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРЪТ НА НАЕМА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

Един от често срещаните спорове, които възниква при развод е този за ползването на семейното жилище.

Въпросите на кого следва да се предостави ползването на семейното жилище са нормативно уредени. Така, при допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда.

Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася за ползването на семейното жилище.

Продължете към цялата статия…Как се определя размерът на наема за ползване на семейното жилище…

Процедура по осиновяване на дете на съпруг

Съпруг може да осинови дете на свой съпруг. В този случай процедурата по осиновяване е значително облекчена в сравнение с общия ред за осиновяване на дете.

Процедурата по осиновяване на дете на съпруг започва с подаване на молба за осиновяване от лицето, което желае да осинови. Молбата се подава чрез Дирекция за социално подпомагане по адрес на молителя.

Предпоставки, за да бъде допуснато осиновяването…

Това са на първо място да е налице сключен граждански брак между родител на детето и неговия съпруг/съпруга. Осиновяващият трябва да не е осъждан за престъпления от общ характер, да не е лишаван от родителски права, да не страда от заразни заболявания. Детето трябва да не е навършило 18 години към датата на подаване на молбата за осиновяване.

Продължете към цялата статия…Процедура по осиновяване на дете на съпруг

So, I’m married to a Bulgarian, and he/she wants to divorce me…

So, I’m married to a Bulgarian, and he/she wants to divorce me…

If you’re a foreigner, married to a Bulgarian, and you’re experiencing troubles with your marriage, or you’re having doubts about whether your spouse is planning a divorce, then perhaps you’re also wondering if it matters, that you’re married to a Bulgarian citizen.

You should know that every Bulgarian citizen may file lawsuit for a divorce in the Bulgarian court. The legal procedure goes as following: Bulgarian citizen may file a suit for divorce against his spouse, if the latter has had lived in Bulgaria for the past year, prior the suit. Should you – as a foreigner – have not resided in Bulgaria for the past year, you may then make a demur at the jurisdiction of the Bulgarian court, and ask for the lawsuit to be transferred to a court in your usual country of residence.

You may always make a demur at the jurisdiction of the Bulgarian court, if your spouse – as a Bulgarian citizen – has not been living in Bulgaria for the past year prior the lawsuit, but regardless has filed the lawsuit for divorce in Bulgarian court, solely for his/her convenience.

Продължете към цялата статия…So, I’m married to a Bulgarian, and he/she wants to divorce me…