Как се определя размерът на наема за ползване на семейното жилище…

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Как се определя размерът...

Един от често срещаните спорове, които възниква при развод е този за ползването на семейното жилище.

Въпросите на кого следва да се предостави ползването на семейното жилище са нормативно уредени. Така, при допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда.

Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася за ползването на семейното жилище.

Кой, кога взима жилището и защо?

1. Когато от брака има не навършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на единия съпруг: Съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, докато ги упражнява.

2. Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на близки на единия съпруг: Съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, за срок до една година.

3. Когато съпрузите са съсобственици или имат общо право на ползване върху семейното жилище: Съдът предоставя ползването му на единия от тях, като взема предвид интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.

Във всички горни случай възниква наемно правоотношение и съпругът, на когото не е предоставено ползването на семейното жилище може да иска от съда да определи наемна цена за имота, която цена другият съпруг следва да плаща.

4. Когато страните имат общи деца, които също ползват семейното жилище: Се поставя въпросът по какъв начин следва да се определи размера на наема като се има предвид, че наемна цена за ползването на семейното жилище не се дължи за детето.

Проблемът се свежда до следното:

Например, ако детето обитава една от стаите в апартамента, трябва ли да се изчисли каква би била наемната цена за стаята и тази сума да се приспадне от общия наем или наемната цена трябва да се определи по някакъв друг начин и ако е така, какъв е този начин.

Жилището съставлява съвкупност от жилищни и нежилищни помещения, предназначение за задоволяване на битови нужди.

Освен стаята, в която спи, детето ползва още и сервизните помещения и другите стаи също – например кухнята и хола. Ето защо неправилно би било при определяне на наема да бъде приспадната само наемната цена за детската стая. Трябва да се вземе предвид, че детето ползва и другите сервизни помещения, поради което се налага от определяемата наемна цена за жилището да се приспадне половината за ползването на жилището от детето, за което наем не се дължи.

За повече яснота е следния пример, даден с конкретни суми

Наемната цена на жилището е 600 лева.

Жилището е съсобственост на двамата бивши съпрузи, които притежават същото при равни квоти. Жилището е предоставено за ползване на единия съпруг, на когото е предоставено и упражняването на родителските права по отношение на общото на страните ненавършило пълнолетие дете. Съпругът, на когото не е предоставено семейното жилище претендира заплащане на наем от съпруга, който ползва жилището. Тъй като съпругът, който ползва жилището също е съсобственик, за своята част от имота той наем не дължи. По отношение частта на другия съпруг – наемната цена е 300 лева. За детето обаче наемна цена не се дължи, поради което половината от определяемата наемна цена трябва да се приспадне. Съпругът, на когото не е предоставено ползването на семейното жилище, което е обща собственост на двамата бивши съпрузи, ще има право на 150 лева месечна наемна цена.

Или друг пример, ползването на имота е предоставено на съпруга, който упражнява родителските права по отношение на общото ненавършило пълнолетие дете на страните, който обаче не е собственик на имота. Наемната цена за имота е 600 лева. Детето не дължи наемна цена и следва да се приспадне половината от определяемия наем или в този случай, съпругът, на когото е предоставено ползването на семейното жилище ще заплаща сума от 300 лева месечно.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.