Кога не може да се развали договор за издръжка и гледане?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Кога не може да...

Тодор и съпругата му Мария прехвърлили на дъщеря си София свой недвижим имот срещу поемане на задължение за гледане и издръжка.

Към момента на прехвърлянето София била омъжена за Владимир.

Случило се така, че когато Тодор и Мария остарели и не можели вече да се грижат самостоятелно за себе си, грижи за тях полагала само дъщеря им, а зет им – Владимир изобщо не ги и поглеждал. Това донякъде се дължало и на факта, че отношенията между София и Владимир не вървели от години и били пред развод.

Тъй като имотът бил прехвърлен срещу поемане на задължение за гледане и издръжка по време на брака между София и Владимир, то и двамата ставали собственици на имота.

Понеже Владимир не полагал никакви грижи за възрастните родители на София, Тодор и Мария поискали да развалят договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане по отношение на Владимир, за да може само тяхната дъщеря да стане изключителен собственик на имота. Съжалявали, че били оформили сделката по този начин преди години, но станалото, станало, нямало как да върнат нещата назад.

Могат ли Тодор и Мария да развалят договора само по отношение на зет си?

На основание, че Владимир не полагал нито фактически грижи за тях, нито давал издръжка за тях.

Истината е, че въпреки че Владимир не изпълнявал по никакъв начин задълженията за гледане и издръжка по отношение на прехвърлителите, последните не могат да развалят договора по отношение само на Владимир.

Това е така, тъй като задължението за гледане и издръжка е поето от двамата съпрузи солидарно и при положение, че дори само единият от тях изпълнява задълженията за гледане и издръжка, то кредиторите /Тодор и Мария/ са получили изпълнение по договора. За тях са полагани грижи и е давана издръжка, без значение, че това е станало само от единия съпруг, а не и от двамата, въпреки че и двамата са придобили собствеността по отношение на имота.

Какво могат да направя Тодор и Мария?

Тодор и Мария биха постъпили погрешно ако заведат иск за разваляне на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка по отношение на Владимир, защото техният иск би бил отхвърлен, ако Владимир успее да докаже, че макар и той лично да не е полагал грижи и да не е давал издръжка на прехвърлителите, тези задължения са били изпълнявани от съпругата му.

И все пак, има ли начин, по който да стане така, че имотът да остане в изключителна собственост на София, а Владимир да няма никакви вещни права по отношение на имота?

Този резултат може да се постигне, но не чрез разваляне на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за гледане и издръжка от страна на прехвърлителите.

В случай че се установи по съдебен ред, че Владимир няма никакъв принос за придобиването на имота, то може да се приеме, че изключителен собственик на имота е София, но не и Владимир. София е тази, която може да предяви иск срещу Владимир за липса на принос, на основание чл. 21, ал. 4 от СК в придобиването на имота. За целта именно тя трябва да установи по съдебен ред, че Владимир нито е гледал, нито е издържал родителите ѝ, нито е помагал в общото им със София домакинството.

Доказването на подобни факти не е лесна задача и зависи от конкретните обстоятелства във всеки отделен случай.

На практика тези обстоятелства могат да се установят, ако страните са в недобри отношения, обикновено са фактически разделени и ако София успее да докаже, че съпругът ѝ нито се е грижил за общото им домакинство, съответно деца, ако имат такива, нито е давал някакви средства в домакинството и не се е грижел за прехвърлителите. Подобни обстоятелства се установяват чрез свидетелски показания.

В правото има случаи при които, ако даден целен резултат не може да се постигне по един начин, то може да се постигне по друг незабранен от закона начин.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.