Задължително ли е изслушването на родителите от съда при спорове за родителски права?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Задължително ли е изслушването...

При дела за присъждане упражняването на родителските права по отношение на ненавършили пълнолетие деца на страните, определяне на режим на свиждане между детето и родителя, който не упражнява родителските права и определяне на размера на издръжката за детето, задължително се изслужват по делото родителите на детето.

Това изслушване не е факултативно, а е задължително, защото позволява на съда да придобие преки впечатления от родителите и да прецени въз основа на прекия контакт с тях мотивацията им да поемат грижата за отглеждането и възпитанието на децата и да формира становище относно родителски им капацитет-термин, с който си служи законът. Изслушването на родителите не е равнозначно на разпит на свидетели или страна, а има за цел да се установят съображенията на родителите за възможно най-правилната защита на интересите на детето.

В случай че родителите не са изслушани лично от съда, този пропуск е достатъчно основание за отменение на постановеното решение по спора.

В дела от такъв характер съдът задължително изслушва родителите, както и децата, ако са навършили 10 години, освен ако това би навредило на интересите му и взема становището на Дирекция „Социално подпомагане“, а ако е уместно изслушва и друг кръг лица – обикновено роднини, които да дадат мнението си по спорните въпроси. При данни, че е налице родителско отчуждение, съдът допуска изслушването и на вещо лице – психолог.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.