ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ИЗСЛУШВАНЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ СЪДА ПРИ СПОРОВЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

При дела за присъждане упражняването на родителските права по отношение на ненавършили пълнолетие деца на страните, определяне на режим на свиждане между детето и родителя, който не упражнява родителските права и определяне на размера на издръжката за детето, задължително се изслужват по делото родителите на детето.

Това изслушване не е факултативно, а е задължително, защото позволява на съда да придобие преки впечатления от родителите и да прецени въз основа на прекия контакт с тях мотивацията им да поемат грижата за отглеждането и възпитанието на децата и да формира становище относно родителски им капацитет- термин, с който си служи законът. Изслушването на родителите не е равнозначно на разпит на свидетели или страна, а има за цел да се установят съображенията на родителите за възможно най-правилната защита на интересите на детето. В случай, че родителите не са изслушани лично от съда, този пропуск е достатъчно основание за отменение на постановеното решение по спора.

В дела от такъв характер съдът задължително изслушва родителите, както и децата, ако са навършили 10 години, освен ако това би навредило на интересите му и взема становището на Дирекция „Социално подпомагане“, а ако е уместно изслушва и друг кръг лица- обикновено роднини, които да дадат мнението си по спорните въпроси. При данни, че е налице родителско отчуждение, съдът допуска изслушването и на вещо лице – психолог.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.