Има ли право на обезщетение съпруг, лишен от другия съпруг от ползването на обща вещ?

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Има ли право на...

След развод, в случай че само един от вече бившите съпрузи ползва самостоятелно обща вещ – била тя недвижим имот или движима такава, другият съпруг има право на обезщетение за ползването на вещта, от което се оказва лишен. Спорове по този въпрос няма.

По-интересен и дискусионен е случаят, при който страните не са разведени, но всъщност са фактически разделени. Може и формално бракът между страните да не е прекратен, но под фактическа раздяла се разбира такова действително положение, при което между съпрузите е прекъсната всякаква физическа, икономическа и духовна и емоционална връзка. На практика всеки води свой собствен самостоятелен живот и не се интересува от другия.

В подобна ситуация, нерядко се случва така, че само единият от съпрузите ползва общата вещ и не предоставя възможност на другия съпруг да ползва същата вещ. В този случай, лишеният от ползването на вещта съпруг, независимо, че бракът между страните не е прекратен, има право на обезщетение от съпруга, който фактически ползва общата вещ на основание чл. 31.ал. 2 от ЗС.

Да се приеме обратното, би довело до нарушаване на основен принцип в правото да не се допуска неоснователно обогатяване на едната страна за сметка на другата. При съблюдаването на този принцип, следва да се приеме, че всеки съпруг има право да иска заплащане на обезщетение за ползите, от който е лишен от другия съпруг, който при фактическа раздяла ползва общата вещ изцяло или над правата си.

Право на обезщетение, лишеният от ползването на вещта съпруг от другия съпруг, при фактическа раздяла, има и в случаите, когато лично не е в състояние да ползва вещта. Така например, ако по време на брака е придобит лек автомобил, в режим на съпружеска имуществена общност и при фактическа раздяла този автомобил се ползва само от единия съпруг, а другият съпруг няма шофьорска книжка, последният има право на обезщетение за ползването, от което е лишен, без значение, че сам е неправоспособен да управлява автомобила.

Споровете за ползване на вещ от имуществената общност по време на фактическа раздяла на съпрузите се разрешават съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗС. Макар и да е особена общата собственост, имуществената общност не пречи заинтересованият съпруг да защити правата си на ползване по съдебен ред, като недопускането на такъв съдебен ред за защита , би съставлявало отказ от правосъдие.

Според данните по делото, във всеки конкретен случай следва да се прецени дали по време на фактическата раздяла еднолично ползващият съпруг пречи на другия съпруг да ползва общата вещ. Когато спорът е за ползване на семейното жилище, не се дължи обезщетение за ползването от малолетните и непълнолетните деца на страните.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.