Задължително ли е явяването на ищеца по бракоразводно дело в първото по делото заседание?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Задължително ли е явяването...

По правило ищецът е длъжен да се яви лично на първото заседание по делото в бракоразводен процес и да заяви лично, че поддържа исковата си молба за развод.

С годините стана така, че много български граждани живеят и работят в чужбина, където трайно са се установили. Искат да се разведат пред български съд обаче им е много трудно да присъстват на първото по делото заседание, тъй като обикновено това е свързано с редица неудобства като пътуване на дълги разстояние, съответно свързаните с това разходи, отсъствието им от работа и т.н.

Има съдии, които и към момента приемат, че личното явяване на ищеца по делото в първото по делото заседание е задължително. Някои приемат, че ако той не се яви, делото се прекратява. Други са на мнение, че ако ищецът не се яви, но представи доказателства, за невъзможността си да се яви поради обстоятелството, че живее и работи в чужбина, вместо да прекратят делото, го отлагат за друга дата, на която отново изискват лицето да се яви на делото.

Последните разрешения на проблема…

Тези постановки не са съобразени с последните разрешения на проблема, дадени от ВКС. В свой съдебен акт от края на 2015 год. ВКС приема, че личното явяване на ищеца не е задължително на първото по делото заседание, ако ищецът представи доказателства за обстоятелството, че обичайно или продължително време живее пребивава в друга държава, поради което не може лично да се яви на заседанието по делото. В този случай ищецът може да бъде представляван от адвокат с изрично пълномощно, който да потвърди пред съда волята на ищеца за прекратяването на брака с развод.

Съдът стигна още по далече в своите виждания по въпроса, като дори приема, че не е необходимо ищецът да представя доказателства за невъзможността си да се яви на първото по делото заседание, когато той продължително време пребивава в чужбина, но изпраща адвокат, който да потвърди волята му, ако този факт не се оспорва от насрещната страна по спора или може да бъде установен от други обстоятелства по делото.

Предвид така постановения съдебен акт на ВКС може да приеме, че отпада изискването ищецът да се яви на първото по делото съдебно заседание, ако той обичайно или продължително време пребивава в чужбина.

Въпреки горната постановка…

Следва да се съобрази и факта, че делата за развод се разглеждат от районните съдилища като първа инстанция и ако районният съд не се съобрази с практиката на ВКС и прекрати производството поради неявяването на ищеца по делото, пътят за защита е да се обжалва определението за прекратяване на делото. До произнасяне на по-горната инстанция, съобразно задължителната съдебна практика на ВКС, неминуемо минава период от време.

Ако бързината е от значение, а по брачните дела, това често се оказва така, всеки ищец сам следва да прецени рисковете, които поема, решавайки дали да се яви на първото по делото заседание, в случай, че живее в чужбина и явяването му е свързано с трудности или да не се яви, рискувайки бракоразводния процес да отнеме повече време от обичайното.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.