Бащинство – III част. Припознаване на бащинството

Бащинството е биологичната връзка между детето и мъжа, от когото то е заченато. Докато произходът от майката се определя от раждането, произходът от бащата се определя от зачеването, поради което последното не се …

Продължете към цялата статия…Бащинство – III част. Припознаване на бащинството

Бащинство – II част. Иск за установяване на бащинство

Бащинството е биологичната връзка между детето и мъжа, от когото то е заченато. Докато произходът от майката се определя от раждането, произходът от бащата се определя от зачеването, поради което последното не се …

Продължете към цялата статия…Бащинство – II част. Иск за установяване на бащинство

Развод по взаимно съгласие [2022]

Снимка от: LawGuru Казват, че разводът е скъпо начинание, което може да се провлачи над половин година, но това не трябва да е така. Последните ми две дела приключиха за по десет дена, …

Продължете към цялата статия…Развод по взаимно съгласие [2022]

Бащинство – I част. Предположение за бащинство

Бащинството е биологичната връзка между детето и мъжа, от когото то е заченато. Докато произходът от майката се определя от раждането, произходът от бащата се определя от зачеването, поради което последното не се …

Продължете към цялата статия…Бащинство – I част. Предположение за бащинство

Бракоразводно дело

Снимка jcoterhals Развод може да иска всеки от съпрузите, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Това е развода по исков ред. Освен това развод може да се постигне и по взаимно съгласие …

Продължете към цялата статия…Бракоразводно дело

Имуществени отношения между съпрузите

Режимите на имуществените отношения между съпрузите са:

  1. Законов режим на общност;
  2. Законов режим на разделност;
  3. Договорен режим.

Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак;

  • не са избрали режим на имуществените си отношения;
  • са непълнолетни или ограничено запретени.

Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, те представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим.

Режимът на имуществените отношения може да бъде променян по време на брака. Промяната се отбелязва в акта за сключване на граждански брак и подлежи на регистрация.

Брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията. Регистрацията се извършва служебно. Регистърът е публичен.

С оглед защитата на трети лица при сделка между единия или двамата съпрузи с трето лице, когато в регистъра няма вписан режим на имуществени отношения, се прилага законовият режим на общност.

Продължете към цялата статия…Имуществени отношения между съпрузите