Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Казус в кантората

Може ли наследник на починал съпруг да установи, че имот, придобит по време на брака на наследодателя му и съпруга на последния е би лична собственост на починалия?

Днес при мен дойде г-н. Х. със следния въпрос:

Навремето, майка му и баща му придобили недвижим имот чрез покупко-продажба. Впоследствие родителите му се развели и това станало, когато той бил съвсем малко дете. Той останал да живее при майка си и много рядко се виждал с баща си, а през годините връзката помежду им била прекъсната напълно.

Майка му починала преди няколко години. От баба си по майчина линия, г-н Х. знаел, че имотът, който майка му и баща ми били закупили още докато били женени, бил придобит изцяло със средства, получени от продажбата на имот, дарен от баба му и дядо му по майчина линия на майка му.

Тъй като имотът формално бил придобит чрез покупко-продажба по време на брака на родителите му, след развода им, всеки от тях притежавал по ½ идеална част от същия.

Г-н Х. се интересуваше дали информацията, която имаше от баба си, че имотът е придобит изцяло чрез средства от продадения имот, дарен на майка му, може да е от полза така, че да се установи, че баща му не е станал собственик на имота, закупен по време на брака. Ако това се окаже възможно, то г-н Х., като наследник на майка си, ще се окаже собственик на целия имот, вместо съсобственик с баща си на този имот, при равни квоти, а именно по ½ идеална част за всеки един от тях.

Въз основа на фактите по случая се установява, че имотът, придобит от родителите на г-н Х. е придобит по време на брака им чрез договор за покупко-продажба, поради което се явява тяхна съпружеска имуществена общност, прекратена с прекратяването на брака помежду им чрез развод. С прекратяването на брака чрез развод, се приема, че всеки от бившите съпрузи притежава равен дял в общата вещ, а именно по ½ идеална част. Същевременно се оказва, че имотът е бил закупен чрез средства, придобити от продажбата на дарен на майката на г-н Х., имот, дарен й от нейните родители.

Майката на г-н Х. докато е била жива, е имала възможност да заведе иск срещу бившия си съпруг след прекратяването на брака, за да установи, че независимо, че имотът е придобит чрез договор за покупко-продажба по време на брака, същият е нейна лична индивидуална собственост и съпругът й няма принос в придобиването му, тъй като покупната цена на имота е заплатена чрез средства, придобити от продажбата на неин личен имот – а именно този – дарен й от нейните родители. Тя е имала възможност да установи, че имотът е лично неин, като докаже, че именно средствата получени от продажбата на дарения й имот са вложени в закупуването на имота, придобит по време на брака и с бившия й съпруг. Тя обаче не е предявила приживе подобен иск и поради тази причина, придобитият по време на брака със съпруга й имот чрез покупко-продажба се счита за съпружеска имуществена общност, а след прекратяването на брака тя и бившият й съпруг са останали съсобственици при равни квоти на въпросния имот.

Въпросът на г-н Х. се свежда до това дали при положение, че майка му, която е имала възможност да предяви иск срещу баща му за установяване, че тя е изключителен собственик на въпросния имот и не е направила това приживе, му дава възможност той, на собствено основание, в качеството си на наследник на майка си, да предяви този иск. При положителен отговор на така поставения въпрос, г-н Х. би могъл да докаже, че той, в качеството си на наследник на майка си, се оказва единствен собственик на имота, вместо да го дели с баща си.

Г-н Х. беше се консултирал неколкократно и беше получил различни взаимоизключващи се отговори на въпроса, който го интересуваше.

Ето и правилния отговор на така поставения въпрос.

Наследникът на съпруг, който е имал основание да установи, че даден имот е придобит, макар и по време на брак по възмезден начин, но без за това принос да има другият съпруг, може да предяви иск, за установяване, че неговият наследодател е бил изключителен собственик на имота.

Г-н Х. има право да предяви иск срещу баща си, за да установи, че майка му е била изключителен собственик на въпросния имот, тъй като макар и придобит по време на брака чрез покупко-продажба, имотът е придобит чрез средства, получени от продажбата на имот, лична собственост на неговата майка. Налице е трансформация на средства, тъй като получените от продажбата на дарения имот средства, са били вложени в закупуването на имота, придобит по време на брака. Майката на г-н Х. е имала възможност приживе да заведе иск срещу своя бивш съпруг, за да докаже, че последният не е станал собственик на имота, защото имотът е закупен чрез трансформация на нейни лични средства. Тя обаче не е направила това.

Независимо от факта, че майката на г-н Х. не е упражнила това свое право, г-н. Х. може, ако реши, да предяви иск срещу бившия съпруг на майка си и да докаже, че имотът е придобит чрез трансформиране на лични средства на неговата майка, а именно тези, придобити от продажбата на имота, дарен й от нейните родители и вложени в закупуването на другия имот и съответно имотът е бил нейна индивидуална собственост. С прекратяването на брака чрез развод, бившите съпрузи не се наследяват един друг и ако само майка му е била собственик на имота, г-н Х. в качеството си на неин единствен наследника, придобива собствеността по отношение на целия имот.

Правото на г-н Х. да заведе иск, за да установи, че е единствен собственик на въпросния имот, произтича от факта, че той се явява единствен наследник на своята майка. Наследници от своя страна могат да бъдат както лицата по закон, така и лица, на които починалият е оставил универсално завещание, което им придава качеството на наследници. Такива биха били лицата, например, на които е завещано да получат цялото или идеална част от движимото и недвижимото имущество, което завещателят е оставил след себе си. Заветниците обаче – тези, на които починалият е завещал конкретно свое имущество не могат да водят подобен иск, тъй като не са правно легитимирани да направят това. Те не стават наследници на починалия, а са единствено кредитори по отношение на конкретно завещаното им имущество.

В случай г-н Х., ако прецени, може да заведе иск срещу своя баща, с когото майка му навремето се е развела и да доказва, че баща му не е станал собственик на имота, които е бил придобит чрез покупко-продажба по време на брака на родителите му, като установи, че имотът е бил придобит чрез трансформация на лични средства на майка му и съответно баща му няма принос в придобиването на въпросния имота.

За целта г-н Х. следва да установи, че имотът закупен от майка му и баща му по време на техния брак, е бил закупен чрез средства, които са били получени от продажбата на дарения на майка му от нейните родители имот и че именно тези средства са били вложени в закупуването на жилището. В качеството си на наследник на своята майка, г-н Х. може да предяви този иск, независимо, че майка му приживе не е упражнила това свое право.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.