Колко време от настъпването на фактическа раздяла трябва да изтече, за да се счита, че имотът е лична собственост на съпруга, който го е придобил?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Колко време от настъпването...

Имот, закупен по време на фактическа раздяла между съпрузите е лична собственост на съпруга, който го е закупил. 

За да установи, че имотът е негова лична собственост и другият няма принос в придобиването му, съпругът, който е придобил имота трябва да заведе дело срещу другия съпруг. С друг начин, чрез който да установи, че имотът е негова лична собственост, съпругът, придобил имота, не разполага. Този иск може да се заведе както по време на брака, така и след прекратяването му, без значение колко време е изминало от прекратяването на брака чрез развод.

Поставя се въпросът какво е фактическа раздяла и колко време е необходимо да е минало от настъпването на фактическата раздяла до закупуването на имота, за да се приеме, че той е собственост само на съпруга, на чието име имотът е придобит.

Какво е фактическа радяла?

Фактическа раздяла е налице когато продължително, трайно и окончателно е прекъсната всякаква емоционална, физическа, икономическа и духовна връзка между съпрузите. При наличието на посочените предпоставки не може да се приеме, че другият съпруг, който не е страна по сделката, има принос в придобиването на имота.

Придобиване на имот по време на фактическа раздяла:

По втория въпрос – колко време след настъпването на фактическата раздяла може да се придобие един недвижим имот, така, че да се приеме, че той е лична собственост на съпруга, на чието име имотът е придобит и другият съпруг няма принос в придобиването му, отговорът е, че периодът от време между настъпването на фактическата раздяла и датата на придобиването на правото на собственост по отношение на съответния имот е без значение.

Придобиването на имота може да е станало и много скоро след фактическата раздяла, но това не променя факта, че имотът е индивидуална собственост на съпруга, на името на когото е придобит.

Необходимо е обаче раздялата да е трайна, продължителна и окончателна.

Как обаче става така, че е без значение колко време след раздялата е придобит имота, а същевременно раздялата трябва да е трайна и продължителна, за да се приеме, че имотът е лична собственост на съпруга, който го е придобил по време на раздялата?

В случай че страните са се разделили наскоро и малко след раздялата някой от двамата е придобил недвижим имот, за да се установи, че този имот е негова лична собственост и липсва принос в придобиването от страна на другия съпруг, е необходимо да изтече известен период от време, в който страните са фактически разделени, за да се приеме, че раздялата е трайна, продължителна и окончателна.

Така например, ако някой от съпрузите иска да стане само той собственик на един недвижим имот, който придобива по силата на възмездна сделка, предизвика временна фактическа раздяла, а след придобиването на имота оправи отношенията си с другия съпруг, не може да се приеме, че имотът, който е придобил е станал само негова лична собственост, защото бил придобит докато страните били скарани.

Обаче няма пречка да се приеме, че имотът е лична собственост на съпруга, който го е придобил, ако имотът е придобит наскоро след настъпването на фактическата раздяла, но фактическата раздяла е трайна, продължителна и окончателна.

Така например, ако страните се разделят и скоро след раздялата единият закупи недвижим имот на свое име и раздялата след това продължи по начин, че бъдат прекъснати всякакви взаимоотношения между съпрузите и това положение е трайно и окончателно във времето, съпругът, който е придобил имота може да установи, че имотът е негова лична собственост. Без значение е, че имотът е придобит наскоро след раздялата, при положение, че раздялата е трайна и окончателна, и страните не се сдобрят скоро след като имотът е придобит.

В този случай имотът е лична собственост на съпруга, който е придобил имота, без значение, че от датата на фактическата раздяла до датата на закупуването на имота е изтекъл кратък период от време.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.