Възможно ли е да се установи, че съпруг е изключителен собственик на имот?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Възможно ли е да...

Възможно ли е да се установи, че съпруг е изключителен собственик на имот, придобит по време на брака по силата на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.

С родителите ми преди време сключихме договор за прехвърляне не недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Те искаха да ми препишат имота, но аз не разполагах с пари, за да им го платя, а същевременно искахме така да оформим сделката, че да не може сестра ми да оспорва прехвърлянето. Ето защо не се спряхме на дарение, а оформихме сделката с договор за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане. Имотът беше прехвърлен по време на брака с бившия ми съпруг. Докато бяхме женени той никога не е полагал никакви грижи за родителите ми, нито е давал пари за тях. След развода обаче се оказа, че той се явява собственик на половината апартамент. Как мога да си върна имота, така че бившият ми съпруг ми да няма дял от него, а и сестра ми да няма претенции относно имота?

Това е проблемът на една моя клиентка, а и често срещана житейска ситуация. Имотът е придобит по време на брака по силата на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане, поради което имотът е станал съпружеска имуществена общност на двамата съпрузи. При развод, всеки от тях става собственик на ½ идеална част от същия. Прехвърлянето е оформено с договор за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане, който наподобява продажба, но няма плащане на цена, а поемане на насрещно задължение за издръжка и гледане.

/Ако не е уговорено друго, приобретателят е длъжен да полага фактически грижи за прехвърлителя съобразно конкретните нужди на последния, които могат да бъдат от различен характер във всеки отделен случай, както и да осигурява средства за издръжка на прехвърлителя, без значение дали последният може да се издържа от собствените си доходи и имущество./

При прехвърлянето на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане сестрата на жената не може да оспорва сделката поради накърняване на запазената ѝ част от наследството на техните родители след тяхната смърт, както би могла да направи това, ако сделката беше оформена с дарение. Същевременно обаче бившият ѝ вече съпруг е придобил половината имот, без да го е плащал и без да изпълнявал задължението за гледане и издръжка.

Решения на така създалата се ситуация:

Например, родителите биха могли да искат разваляне на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поради неизпълнение на задълженията по същия. Само че, ако дъщеря им е изпълнявала задълженията за издръжка и гледане по договора, а зет им – не, договорът не може да бъде развален по отношение само на последния

Когато един имот е прехвърлен срещу насрещното задължение за издръжка и гледане на повече от едно лице, ако само едно от лицата, в полза, на които е прехвърлен имотът е изпълнявало задълженията и интересът на прехвърлителите са били удовлетворени, разваляне на договора по отношение на не изпълнилия задължението не се допуска. Приема се, че длъжниците/лицата в полза на които е прехвърлен имотът/ са солидарно задължени да изпълняват задължението за гледане и издръжка и е достатъчно само един от тях да е изпълнявал задълженията, стига интересите на прехвърлителите да са удовлетворени.

В случай че родителите предявят иск за развалянето на договора по отношение на дъщеря си и бившият им зет, последният, дори да не е полагал никакви грижи и да не давал никаква издръжка за прехвърлителите, ако докаже, че дъщеря им се е грижила за тях, искът им следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

Остава обаче и една друга възможност пред дъщерята. Тя може да предяви иск срещу бившия си съпруг, за да установи, че тя се явява единствен собственик на имота, придобит по време на брака по силата на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане като докаже, че съпругът ѝ няма принос в придобиването на имота. За да докаже, че съпругът ѝ няма принос в придобиването на имота, тя трябва да установи по съдебен ред, че само тя е полагала грижи и е осигурявала средства за издръжка на своите родители.

Съвместният принос се предполага, до установяване на противното, поради което именно в тежест на жената е да докаже, че бившият ѝ съпруг не е изпълнявал задължението за издръжка и гледане. Тези факти и обстоятелства се установяват най-вече чрез свидетелски показания – обикновено това са очевидци, близки на семейството, които могат да разкажат кой от съпрузите какви грижи е полагал за родителите на жената.

Като установи, че бившият ѝ съпруг не е полагал фактически грижи и не е давал издръжка на родителите ѝ, жената ще обори законовата презумпция за съвместен принос в придобиването на имота по време на брака и ще може да установи, че тя се явява единствен собственик на имота, независимо, че същият е придобит по време на брака по силата на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.