Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина?

  1. Блог
  2. /
  3. Бракоразводен адвокат
  4. /
  5. Как се решават спорове...

С бащата на детето ми сме разделени. Живея в чужбина, където постоянно съм се установила и където работа. Детето посещава училище там вече от три години. Дойдохме с детето в България за две седмици. Вчера трябваше да летим обратно за държавата, в която сме се установили с детето. На летището ни спряха и полицаите ни обясниха, че детето не може да замине.

Бащата беше дал съгласието си да пътувам с детето в чужбина. Оказа се обаче, че в последствие е оттеглил съгласието си и се е погрижил информацията за оттеглянето да бъде отбелязана в информационната система на всички пропускателни пунктове. С детето така и не отпътувахме. Какво мога да направя?

В случая е налице спор между родителите относно местоживеенето на детето. Възможностите пред майката се състоят в това да предяви иск относно определяне на местоживеенето на детето, при положение, че с бащата не могат да постигнат съгласие по този въпрос и той е оттеглил съгласието си детето да пътува в чужбина, придружавано от своята майка.

В хода на дело от подобен характер, съдът следва да се прецени дали е в интерес на детето то да живее в чужбина или не. От значение е да се докаже по делото дали детето се е адаптирало към средата и условията на живот в чужбина, при какви битови условия живее то там, каква е социалната му среда. Решението на съда следва да съответства на най-добрия интерес на детето и да е съобразено със специфичните му нужди.

Когато другият родител се противопоставя детето да пътува в чужбина, следва да се съобрази дали това противопоставяне е резонно с оглед интереса на детето или е продиктувано от конфликт между двамата родители.

В случая, майката има интерес да предяви иск пред районния съд по адресна регистрация на детето в България относно определяне на местоживеенето на детето и получаване на разрешение да извежда детето от територията на страната, без съгласието на бащата, както и за издаване на паспорт на детето.

Съдът следва да прецени дали е в интерес на детето то да живее в чужбина, като съобрази установените факти в хода на процеса. При произнасяне по въпроса къде да бъде местоживеенето на детето, съдът отчита и дали искането не се касае за страни на размирици и/или войни, където живота и здравето на детето биха могли да бъдат поставени в опасност и дали се касае за страни, където може да се гарантира изпълнението на постановеното съдебно решение.

В случай, че прецени, че е в интерес на детето да живее в чужбина, съдът следва да определи подходящ режим, при който бащата да има право на лични контакти с детето. В подобни случаи, стандартният режим, при който бащата ще има право да вижда детето два пъти месечно не е удачен, тъй като е трудно осъществим. В подобни случаи е резонно да бъде определен режим, при който личните контакти ще се осъществяват по-рядко, но за по-продължителен период от време.

Има случаи, при които се иска детето да пътува в чужбина поради някаква конкретна цел – например на екскурзия, във връзка с образованието му или за лечение, в които случаи също е задължително съгласието и на двамата родители, за да може детето да напусне територията на страната. В тези случаи, ако някой от родителите не дава писменото си нотариално заверено съгласие детето да пътува извън страната, то за другия родител не остава друга възможност, овен да заведе дело и да иска съдът, със своето решение да замести липсващото съгласие на другия родител за пътуване на детето в чужбина. В тези случаи се разпитват и двамата родители, за да могат лично да изложат съображенията си относно пътуванията на детето извън страната. Съдът разрешава детето да напуска територията на страната, ако прецени че това би било в негов интерес като посочва държавите, до които детето може да пътува, както и периода от време за това.

Необходимо е да се поиска от съдът да разреши само единият родител да има възможност да се снабди с паспорт на детето, без съгласието на другия родител. В противен случай, дори да има постановено съдебно решение, заместващо липсващото съгласие на единия родител детето да пътува в чужбина, то не може да напусне територията на страната поради липса за документи за задгранично пътуване.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.