Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Как се решават спорове относно местоживеенето на детето и пътуването му в чужбина

С бащата на детето ми сме разделени. Живея в чужбина, където постоянно съм се установила и където работа. Детето посещава училище там вече от три години.  Дойдохме с детето в България за две седмици. Вчера трябваше да летим обратно за държавата, в която сме се установили с детето. На летището ни спряха и полицаите ни обясниха, че детето не може да замине.

Бащата беше дал съгласието си да пътувам с детето в чужбина. Оказа се обаче, че в последствие е оттеглил съгласието си и се е погрижил информацията за оттеглянето  да бъде отбелязана в информационната система на всички пропускателни пунктове.  С детето така и не отпътувахме. Какво мога да направя?

В случая е налице спор между родителите относно местоживеенето на детето. Възможностите пред майката се състоят в това да предяви иск относно определяне на местоживеенето на детето, при положение, че с бащата не могат да постигнат съгласие по този въпрос и той е оттеглил съгласието си детето да пътува  в чужбина, придружавано от своята майка.

В хода на дело от подобен характер, съдът следва да се прецени дали е в интерес на детето то да живее в чужбина или не. От значение е да се докаже по делото дали детето се е адаптирало към средата и условията на живот в чужбина, при какви битови условия живее то там, каква е социалната му среда. Решението на съда следва да  съответства на най-добрия интерес на детето и да е съобразено със специфичните му нужди.

Когато другият родител се противопоставя детето да пътува в чужбина, следва да се съобрази дали това противопоставяне е резонно с оглед интереса на детето или  е продиктувано от конфликт между двамата родители.

В случая, майката има интерес да предяви иск пред районния съд по адресна регистрация на детето в България относно определяне на местоживеенето на детето и получаване на разрешение да извежда детето от територията на страната, без съгласието на бащата, както и за издаване на паспорт на детето.

Съдът следва да прецени дали е в интерес на детето то да живее в чужбина, като съобрази установените факти в хода на процеса.  При произнасяне по въпроса къде да бъде местоживеенето на детето, съдът отчита и дали искането не се касае  за страни на размирици и/или войни, където живота и здравето на детето биха могли да бъдат поставени в опасност и дали се касае за страни, където може да се гарантира изпълнението на постановеното съдебно решение.

В случай, че прецени, че е в интерес на детето да живее в чужбина, съдът следва да определи подходящ режим, при който бащата да има право на лични контакти с детето. В подобни случаи, стандартният режим, при който бащата ще има право да вижда детето два пъти месечно не е удачен, тъй като е трудно осъществим. В подобни случаи е резонно да бъде определен режим, при който личните контакти ще се осъществяват по-рядко, но за по-продължителен период от време.

Има случаи, при които се иска детето да пътува в чужбина поради някаква конкретна цел – например на екскурзия, във връзка с образованието му или за лечение, в които случаи също е задължително съгласието и на двамата родители, за да може детето да напусне територията на страната. В тези случаи, ако някой от родителите не дава писменото си нотариално заверено съгласие детето да пътува извън страната, то за другия родител не остава друга възможност, овен да заведе дело и да иска съдът, със своето решение да замести липсващото съгласие на другия родител за пътуване  на детето в чужбина. В тези случаи се разпитват и двамата родители, за да могат лично да изложат съображенията си относно пътуванията на детето извън страната. Съдът разрешава детето да напуска територията на страната, ако прецени че това би било в негов интерес като посочва държавите, до които детето може да пътува, както и периода от време за това.

Необходимо е да се поиска от съдът да разреши само единият родител да има възможност да се снабди с паспорт на детето, без съгласието на другия родител. В противен случай, дори да има постановено съдебно решение, заместващо липсващото съгласие на единия родител детето да пътува в чужбина, то не може да напусне територията на страната поради липса за документи за задгранично пътуване.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии