Трансформация на лично имущество от дарения

  1. Блог
  2. /
  3. Адвокат недвижими имоти
  4. /
  5. Трансформация на лично имущество...

Когато за закупуването на недвижим имот са дарени средства от родител на съпруг, чия собственост става имота – на единия или и на двамата съпрузи.

Мария и Христо били в граждански брак през периода 1994 – 2007 год. и впоследствие се развели. По време на брака закупили недвижим имот. Участник в сделката бил съпругът. След развода между тях възникнал спор относно собствеността по отношение на този имот. Христо предявил иск срещу Мария, за да установи, че тя не е станала собственик на този имот, независимо, че имотът е закупен по време на брака им, тъй като тя нямала принос в придобиването му, понеже средствата, с които бил закупен имотът били дарени от неговия баща.

Мария възразила, че така предявеният иск от Христо е неоснователен, защото макар и имотът да е придобит чрез средства, дарени от бащата на Христо, дарението не било извършено само в полза на Христо, а на семейството им, поради което имотът е станал съпружеска имуществена общност, прекратена с развода помежду им, след което тази съсобственост се е трансформирала в обикновена съсобственост и всеки от двамата бивши съпрузи притежава ½ идеална част от имота.

По делото били ангажирани свидетели и от двете страни, чиито свидетелски показания не довели до изясняване на фактите по случая, тъй като свидетелите на Христо твърдели, че дарението е извършено изцяло в полза на Христо, а тези на Мария, че бащата на Христо е искал да надари семейството като цяло.

При това положение, какво би било правилното разрешение на спора от съда?

Приема се, освен ако не бъде установено друго от доказаните факти и обстоятелства по всяко конкретно дело, че в случаите когато родител на единия съпруг извършва дарение на средства за закупуването на недвижим имот, той иска да надари своето детето, а не и съпруга/съпругата на детето си. Това може и да не е така, но съпругът, който иска да докаже, че дарението е извършено и в негова полза, трябва по безспорен начин да установи това. Последното обикновено е мъчно за доказване.

За да се установи волята на дарителя се взема предвид и от чие име е сключена самата сделка покупко-продажба на страната на купувача. Дали страна по договора е само детето на дарителя или и двамата съпрузи. В случаите, в които страна по сделката за покупко-продажба е само детето на дарителя, се приема, че дарението е извършено именно само в негова полза.

В разглеждания случай, предвид противоречивите показания на свидетелите, въз основа на същите, съдът не може да стигне до безспорен извод, че дарението е извършено в полза и на двамата съпрузи. Ето защо трябва да се позове на това, което е житейски и логично обосновано, а именно че дарителят на сумата за закупуването на имота е извършил дарението само в полза на своето дете, но не и на съпругата му.

В случая е от значение фактът че само Христо е страна по договора за покупко-продажба, което също води до извода, че надареният е само Христо, не и неговата съпруга.

При така установените факти и обстоятелства по делото, съдът правилно приема, че дарението е извършено само в полза на Христо, който е придобил имота в изключителна собственост и съпругата му не е станала собственик на имота, поради липсата й на принос в придобиването на същия.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.