Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Казус в кантората

Какво става днес в кантората?

Днес г-жа. М. дойде със следния въпрос: Тя била настанена в общинско жилище през 1995 година. Носеше заповед за настаняването й в имота. Имотът бил собственост на някаква жена, която била починала, преди г-жа М. да бъде настанена в него. От общината не я търсеха за нищо и не претендираха заплащането на наем.

Тъй като живееше в имот от толкова много години, въпросът й се свеждаше до това дали има някакъв начин да се снабди с документ за собственост по отношение на имота.

На първо място, интерес представлява въпросът защо и как изобщо г-жа М. е била настанена в този имот, който е бил собственост на починалата жена, а не е бил изначално оборотно общинско жилище.

Когато едно лице почина и не остави никакви наследници след себе си, тогава  неговите вещи –  движими и недвижими такива се придобиват от общината. Явно конкретният случай е бил именно такъв, за да придобие общината собствеността по отношение на имота след смъртта на неговата собственичка и за да настани  в него г-жа М.

На втори място, се поставя въпросът дали г-жа М. може да придобие имота по давност, при положение, че е живяла повече от десет години в него. Отговорът на този въпрос е отрицателен. Това е така, тъй като има наложен мораториум за придобиване по давност на имоти частна общинска собственост какъвто имот съставлява въпросния апартамент /имоти, публична общинска собственост изобщо не могат да се придобиват по давност/. Ето защо към момента, независимо, че са изминали повече от десет години, каквато е дългата придобивна давност, г-жа М. не може да претендира, че е придобила имота по давност.

Най-разумното е г-жа М. изобщо да не повдига въпроса са снабдяването й с документи за собственост пред общината, освен ако не желае да го закупи. Защо? Защото от общината могат да се сетят, че г-жа М. не е плащала наем за имота и да претендират такъв за в бъдеще, а и да търсят обезщетение за неоснователно обогатяване за изминал период от време, през който г-жа М. е ползвала имота, без да плаща наемна цена за същия.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, свържете се с нас, като използвате нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнВажно! Препоръчваме да използвата нашата актуална услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии