Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какво става днес в кантората?

Днес г-жа. М. дойде със следния въпрос: Тя била настанена в общинско жилище през 1995 година. Носеше заповед за настаняването ѝ в имота. Имотът бил собственост на някаква жена, която била починала, преди г-жа М. да бъде настанена в него.

От общината не я търсеха за нищо и не претендираха заплащането на наем.

Тъй като живееше в имот от толкова много години, въпросът ѝ се свеждаше до това дали има някакъв начин да се снабди с документ за собственост по отношение на имота.

Може ли г-жа М. да придобие собственост върху имота?

На първо място, интерес представлява въпросът защо и как изобщо г-жа М. е била настанена в този имот, който е бил собственост на починалата жена, а не е бил изначално оборотно общинско жилище.

Когато едно лице почина и не остави никакви наследници след себе си, тогава неговите вещи – движими и недвижими такива се придобиват от общината. Явно конкретният случай е бил именно такъв, за да придобие общината собствеността по отношение на имота след смъртта на неговата собственичка и за да настани в него г-жа М.

На втори място, се поставя въпросът дали г-жа М. може да придобие имота по давност, при положение, че е живяла повече от десет години в него.
Отговорът на този въпрос е отрицателен.

Това е така, тъй като има наложен мораториум за придобиване по давност на имоти частна общинска собственост какъвто имот съставлява въпросния апартамент /имоти, публична общинска собственост изобщо не могат да се придобиват по давност/. Ето защо към момента, независимо, че са изминали повече от десет години, каквато е дългата придобивна давност, г-жа М. не може да претендира, че е придобила имота по давност.

Най-разумното е: Г-жа М. изобщо да не повдига въпроса са снабдяването ѝ с документи за собственост пред общината, освен ако не желае да го закупи.

Защо? Защото от общината могат да се сетят, че г-жа М. не е плащала наем за имота и да претендират такъв за в бъдеще, а и да търсят обезщетение за неоснователно обогатяване за изминал период от време, през който г-жа М. е ползвала имота, без да плаща наемна цена за същия.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон +359-2-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.