Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Какво става днес в кантората?

Днес г-жа. М. дойде със следния въпрос: Тя била настанена в общинско жилище през 1995 година. Носеше заповед за настаняването ѝ в имота. Имотът бил собственост на някаква жена, която била починала, преди г-жа М. да бъде настанена в него.

От общината не я търсеха за нищо и не претендираха заплащането на наем.

Тъй като живееше в имот от толкова много години, въпросът ѝ се свеждаше до това дали има някакъв начин да се снабди с документ за собственост по отношение на имота.

Може ли г-жа М. да придобие собственост върху имота?

На първо място, интерес представлява въпросът защо и как изобщо г-жа М. е била настанена в този имот, който е бил собственост на починалата жена, а не е бил изначално оборотно общинско жилище.

Когато едно лице почина и не остави никакви наследници след себе си, тогава неговите вещи – движими и недвижими такива се придобиват от общината. Явно конкретният случай е бил именно такъв, за да придобие общината собствеността по отношение на имота след смъртта на неговата собственичка и за да настани в него г-жа М.

На втори място, се поставя въпросът дали г-жа М. може да придобие имота по давност, при положение, че е живяла повече от десет години в него.
Отговорът на този въпрос е отрицателен.

Това е така, тъй като има наложен мораториум за придобиване по давност на имоти частна общинска собственост какъвто имот съставлява въпросния апартамент /имоти, публична общинска собственост изобщо не могат да се придобиват по давност/. Ето защо към момента, независимо, че са изминали повече от десет години, каквато е дългата придобивна давност, г-жа М. не може да претендира, че е придобила имота по давност.

Най-разумното е: Г-жа М. изобщо да не повдига въпроса са снабдяването ѝ с документи за собственост пред общината, освен ако не желае да го закупи.

Защо? Защото от общината могат да се сетят, че г-жа М. не е плащала наем за имота и да претендират такъв за в бъдеще, а и да търсят обезщетение за неоснователно обогатяване за изминал период от време, през който г-жа М. е ползвала имота, без да плаща наемна цена за същия.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.