Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Днес при ден дойдоха две много приятни жени – майка и дъщеря, които имаха следния проблем:

Явяваха се собственици на апартамент на последен етаж в град София, на бул. „Мария Луиза”. Кооперацията била построена през 1950 година и общо взето оттогава не бил правен ремонт на общите части на сградата. В най-плачевно състояние бил покривът, от който течало и на тавана на техния апартамент имало голямо мокро петно, мазилката била паднала до тухла.

Многократно на събрания на етажната собственост бил поставян въпроса за извършването на ремонт на покрива. Съкооператорите не отричали, че ремонтът е необходим, но до конкретни действия така и не се стигало.

Първо, не успели да събера пари за ремонт. Въпреки че в сградата живеели предимно млади работещи хора, те не давали средства за поправката на покрива. Освен това съкооператорите не можели да изберат и фирма, която да извърши ремонта. След много разговори и спорове се спрели на една фирма, но впоследствие една от съкооператорките узнала, че въпросната фирма не била надеждна и съкооператорите се отказали да ползват услугите на тази фирма.

Междувременно месеците, че и годините минавали и покривът продължавал да се руши.

Какво биха могли да направят?

За тях има не е един вариант за действие, но въпросът е кой е най-удачният.

Единият от вариантите е да извършат ремонта за собствена сметка, а после да търсят съответните суми от останалите собственици на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост, съобразно притежаваните от тях идеалните части от правото на собственост върху общите части на сградата.

Този вариант обаче не е много добър, защото след извършването на ремонта и в случай, че съкооператорите не платят доброволно, а това е твърде вероятно, предвид факта, че до момента не могат да вземат решение за извършване на ремонт, платилите ремонта трябва да търсят по съдебен ред дължимите им се суми.

Дори да осъдят съкооператорите си за вземанията, които имат спрямо тях, няма гаранция, че ще успеят да съберат парите си, затова пък е сигурно, че ще направят разходи във връзка с воденето на дела.

Има и втори вариант, значително по-приемлив

Собствениците на апартамента на последния етаж, в качеството си на заинтересовани лица мога да се обърнат към кмета с искане за съдействие във връзка с техния казус. Кметът на общината, съответно на района, в случая, може да издаде заповед, с която задължава етажните собственици да извършат неотложен ремонт като в заповедта определя и срока за това, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от връчването на заповедта.

В случай, че ремонтът не бъде извършен в така предоставения срок, кметът на общината има правото да организира извършването на ремонта, като съответно ангажира фирма, която да извърши необходимите СМР, заплати стойността на труда и материалите и след това да изисква възстановяване на платените суми от етажните собственици, съобразно квотите им от правото на собственост в общите части н сградата. В този случай въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.

По посочения по-горе начин заинтересованите собственици на апартамента на последния етаж, които пряко страдат от течащия покрив, ще успеят да организират ремонта на покрива, без да плащат изцяло за воя сметка стойността на ремонта и без да са поставени пред угрозата да не могат да си съберат вземанията от съседите си.

Вярно е, че в този случай етажните собственици ще се лишат от правото си сами да изберат фирмата, която да отремонтира покрива им, съответно да договорят цената на услугата, но при положение, че бездействат и не предприемат мерки за отстраняване на неотложни повреди, то друг по-добър начин за защита не е измислен от законодателя.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.