Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

За случаите, в които застраховател по договор за кредит отказва плащане

Днес сутринта в кантората дойде г-жа Д. със следния проблем: беше теглила заем от банка в размер на 10 000 лева. При сключването на договора от банката бяха изискали от нея да сключи застрахователен договор, по силата, на който в случай на настъпване на злополука или на намалена трудоспособност в резултата на общо заболяване над 70% или на намалена работоспособност над 50% в резултат на

След сключването на застрахователния договор г-жа Д. беше заболяла от онкологично заболяване, в резултат, на което беше с трайно намалена работоспособност 100%, установено с телково решение.

Г-жа Д. беше представила телковото решение пред банката и застрахователя с молба за времето на нейната намалена трудоспособност, вноските по кредита да бъдат поети от застрахователя, така както се беше договорила.

Застрахователят обаче до момента, въпреки че от датата, на която беше получил уведомлението бяха минали повече от два месеца, не плащаше.

Давали ѝ уклончиви отговори и ѝ казвали да чака. Най-накрая в неформален разговор служителка на застрахователното дружество ѝ казала, че най-вероятно молбата ѝ ще бъде отхвърлена, тъй като в подобни случаи не плащали и щели да помислят дали за нея да направят компромис.

Какви са правата на г-жа Д. и в правото ли е застрахователя да откаже плащане?

В случая не може да става за въпрос за какъвто и да било „компромис” от страна на застрахователното дружество. Г-жа Д. има основание да изисква застрахователят да покрива месечните ѝ вноски по кредита за времето на нейната намалена трудоспособност, установена по силата на телковото решение. Налице са всички предпоставки за това. Именно това е и смисълът на сключената застраховка – ако човек изпадне в състояние на намалена трудоспособност, задълженията му да бъдат поети от застрахователя. При положение, че това са условията на застрахователния договор, при настъпване на застрахователното събитие, застрахователят следва да поеме риска и да заплаща паричните задължения, така както се е ангажирал съобразно договора.

Отказът на застрахователят да плати е незаконосъобразен и е основание да бъде ангажирана неговата отговорност за плащане, включително и по съдебен ред.

Случай, при който застрахователят би могъл да се освободи от отговорност, би представлявала ситуацията, в която заболяването е настъпило преди сключването на застрахователния договор и застрахованото лице е укрил фактите и обстоятелствата относно здравословното си състояние. В случай обаче, че заболяването е настъпило след сключването на застрахователния договор, няма законово основание застрахователят да откаже плащане.

Какво може да направи г-жа Д.?

Тя може да уведоми застрахователя за настъпилото застрахователно събитие и да представи документите, удостоверяващи нейната намалена трудоспособност и да изисква застрахователят да погасява месечните ѝ вноски по кредита за времето на намалената трудоспособност. Има интерес да уведоми и банката – кредитор за настъпилата намалена трудоспособност, за да не предприеме банката действия срещу нея по събирането на дълга.

Г-жа Д. има и друг вариант за действие. Ако се страхува, че банката може да направи задълженията по кредита предсрочно изискуеми поради неплащането им, може, стига да има финансова възможност, да погасява ежемесечно задълженията си към банката, след което да предяви иск срещу застрахователя за възстановяване на изплатените средства. Не е длъжна обаче първо да плати, а след това да ангажира отговорността на застрахователя.

При неправомерен отказ на застрахователя да плати застрахователната сума, и без да са платени задълженията към банката, застрахованото лице може да търси плащането на тези суми от застрахователя, а ако последният откаже да направи това доброволно, може да го осъди да плати дължимите суми.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.