Кантора Константинова

Как да защитим интересите си?

Казус в кантората

Днес при мен дойде г-жа С. със следния проблем: Съпругът й, който починал преди три месеца, бил съдружник в ООД. След неговата смърт дружествения му дял в ООД – то се наследил от законните му наследници –  съпругата му и двете им непълнолетни дела. Сега г-жа С. имаше проблеми с останалите двама съдружници във фирмата, които нито искали да я приемат за съдружник, нито се съгласявали да  изплатят адекватна цена за наследения дружествен дял. Г-жа С. питаше как да защити интересите- своите и на децата си.

В случая беше необходимо да се види на първо място актуалния дружествен договор на ООД-то, какъвто трябва да има обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписвания по партида на дружеството. В дружествения договор фигурираше клауза, която предвиждаше, че наследниците на съдружник, става автоматично съдружници, стига да са дееспособни.

Какво  си последиците за г-жа С. от така предвидената клауза и може ли тя да се приеме за действителна?

Приемането на нов съдружник в дружество с ограничена отговорност става по писмена молба  на кандидата и съгласие на съдружниците в ООД – то. Няма пречка обаче, предварително, още в учредителния акт да се предвиди възможност наследник на съдружник да стане съдружник в дружеството. Подобна клауза представлява предварително съгласие на съдружниците за приемане за съдружник – наследник на починал съдружник. Разбира се, необходимо е наследникът да е заявил желание за приемането му като съдружник, защото той може и да не иска това и без негово съгласие не може да стане съдружник в дружеството. Необходимо е още този съдружник да е дееспособен, което означава, че трябва да е навършил пълнолетие и да не е поставен под запрещение.

Предвид уговорката в учредителния акт на дружеството за предварително съгласие за приемане на съдружник – наследник на починал съдружник, в случая пред г-жа С. стояха две възможности: ако поиска, да подаде молба до дружеството за приемането й като съдружник и в този случай щеше да се счита за съдружник в дружеството, предвид предварителното даденото съгласие на съдружниците в този смисъл или да не направи това. Що се отнася до непълнолетните й деца, тъй като те са недеепособни, не могат, към момента, да бъдат приети за съдружници в дружеството.

Като имаше горната информация, г-жа С. реши да проведе нова среща с останалите съдружници, за да види какво би било тяхното насрещно предложение при тази правна и фактическа обстановка и тогава да реши как да постъпи.


Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване, като кликнете тук или да си запишете час за консултация на телефон 02-851-12-20 в нашата кантора в гр. София.

Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"


 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Адвокат онлайнНово! Вече може да запишете платена видео консултация с адвокат от кантората по Интернет.
Адвокат онлайнАктуално! Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:30 до 16:30ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.
Адвокат онлайнМоже да използвате нашата популярна и предпочитана от години услуга "онлайн адвокат" вместо консултации на живо.
  • Най-популярни статиии