Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

„Здравейте!
Фамилната къща на баба ми и дядо ми бе продадена от вуйчо ми без тяхно съгласие под предлог,1е подписват пълномощно за кола. В последствие прокуратурата отказа да образува досъдебно производство за измама.
Какви са шансовете на баба и дядо да си върнат къщата, след като сумата от 30 000 лв. е дадена на вуйчо ми на ръка, а не е направен банков превод по сделката? Сделката е сключена през 2016.
Благодаря!“

Горното съставлява съдържанието на имейл от г-н Аврамов, който получих по електронната поща днес.

Има ли шанс бабата и дядото на г-н Аврамов да си върнат имота и ако е така какво трябва да направят тези възрастни хора?

В случая се касае за сключен договор за покупко-продажба, който е сключен чрез пълномощник /вуйчото/ и който договор е унищожаем, тъй като е сключен в резултат на опорочена воля на продавачите /бабата и дядото/. Те са имали грешна представа, че подписват пълномощно за продажба на кола, а всъщност са подписали пълномощно за продажба на недвижим имот. /Ако бяха подписали пълномощно за продажба на кола, на базата на подобно пълномощно сделка с недвижим имот не може да се осъществи/.

Тъй като упълномощителите са имали грешна представа за сделката, за която упълномощават пълномощника да ги представлява, в тригодишен срок от сключването на самата сделка могат да искат унищожаването ѝ. Само те /и техните наследници/ са лицата, които могат да искат унищожаване на договора поради погрешната представа, която са имали за сделката, която сключват. Насрещната страна по договора – купувачите по договора не могат да искат унищожаването на договора.

Правото да иска унищожаване на договора принадлежи само на страната, чиято воля е била опорочена при сключването на договора, било то и когато договорът се сключва чрез пълномощник. /Вън от горното, ако беше опорочена волята на пълномощника при сключването на сделката, упълномощителите също можеха да искат унищожаване на договора/.

Явно е, че бабата и дядото на г-н Аврамов са мислили, че дават пълномощно за един вид сделка, а се оказва, че са дали пълномощно за нещо съвсем различно. Вместо да упълномощят пълномощника да продаде кола, са го упълномощили да продаде недвижим имот.

От значение е дали в случая се касае за измама или за грешка:

Ако става въпрос за измама, то невярната представа у дядото и бабата за сделката, която сключват следва умишлено да е предизвикана, било от насрещната страна по сделката, било от трето лице, като в последният случай насрещната страна по договора трябва да е знаела или да не е могла да не знае за измамата.

Когато погрешната представа е формирана по някакъв друг начин /т.е. не умишлено/, се касае не за измама, а за грешка. Грешката може да бъде допусната в резултат на действия на насрещната страна по договора или на трето лице, стига тези действия да не са умишлени, а извършени по непредпазливост или дори неволно. Грешката може да бъде допусната и от самата страна – в случая бабата и дядото – когато самите те неправилно са възприели фактите и обстоятелствата по случая.

Дали сделката е сключена поради измама или поради грешка е от съществено значение, тъй като правните последици в двата случая са различни.

Ако бабата и дядото са сключили сделката в резултат на измама, то насрещната страна им дължи обезщетение за претърпените от тях вреди.

Ако бабата и дядо са сключили сделката в резултат на грешка и искат унищожаването на договора, те няма да дължат обезщетение на купувачите, ако нямат вина за изпадането си в грешка. Ако имат вина за изпадането си в грешка, понеже неправилно са оценили фактите и обстоятелствата по случая, те ще са тези, които биха дължали обезщетение на купувачите, освен ако купувачите не са знаели за грешката и не са се възползвали от нея.

Ако бабата и дядото сами са изпаднали в грешка, но купувачите са се възползвали от тяхната невярно формулирана представа за действителността, купувачите биха дължали обезщетение на бабата и дядото, защото са действали неправомерно, възползвайки се от заблудата на продавачите.

Дали, в случая на питащия, се касае за измама или за грешка, зависи от конкретните факти и обстоятелства.

Какъв е редът на защита?

За да може да се прецени какъв би бил редът за защита, е необходимо г-н Аврамов да даде повече информация за случилото се, за да се направи преценка дали с исковата молба да се претендира унищожаване на договора за покупко-продажба на недвижим поради измама или поради грешка. От значение е дали бабата и дядото на г-н Аврамов са формирали погрешна представа за вида сделка, която сключват в резултат на умишлени действия на купувачите или на трето лице, било то и пълномощника или са изпаднали в грешка. Възможно е грешката да е формирана под въздействието на насрещната страна по договора, на трето лице, стига те да не са действали умишлено, а по непредпазливост или дори неволно. Възможно е самите баба и дядо на г-н Аврамов да не са оценили правилно фактите и обстоятелствата и да са се заблудили.

Ако се установи, че става въпрос за измама, наред с иска за унищожаване на покупко-продажбата, бабата и дядото на г-н Аврамов могат търсят и обезщетение за вредите, които са претърпели на деликтно основание.

Ако сами са изпаднали в грешка, поради това, че не са могли правилно да оценят фактите и обстоятелствата по случая – те дължат обезщетение на купувачите за претърпените вреди, стига последните да не са знаели за грешната им представа и да са се възползвали.

Ако купувачите са знаели за грешната представа формирана у бабата и дядото и са се възползвали от това, те дължат обезщетение на бабата и дядото за претърпените от тях вреди. И тъй като става въпрос за неправомерно увреждане, обезщетение се дължи както за претърпените имуществени, така и за претърпените неимуществени вреди.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.