Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Може ли да се обяви предварителен договор за окончателен, без да е платена покупната цена ?

Днес при мен дойде г-н Ф. със следния проблем: Преди три месеца беше сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се беше задължил да закупи апартамент срещу цена от 85 000 евро. Беше платил 10% от покупната цена при сключването на договора, а сделката не се беше състояла на уговорената дата. Продавачът просто не беше дошъл на сделката, без предварително да дава каквито и да било поводи за съмнение, че сделката ще се състои. Всичко въвряло добре до деня на сделката, когато продавачът така и не се явил. След многобройни опити за сключване на окончателен договор, беше станало ясно, че продавачът няма намерение нито да продава имота, нито да върне на Ф. двойния размер на сумата, получена при подписването на договора, съставляваща задатък по същия. Г-н Ф. питаше какво да прави.

За г-н Ф. съществуват две възможности:

Или да съди продавача за връщане на получената, при подписването на договора сума, в двоен размер, или да иска обявяването на предварителния договор за окончателен. Първата възможност не се видя особено удачна на г-н Ф., тъй като продавачът можеше и да не разполага с двойния размер на сумата, съставляваща задатък по договора и дори и да бъде осъден за плащането й, е много вероятно г-н Ф. да не успее да събере вземането си. Поради това г-н Ф. се спря на втората възможност.

Сега за него представляваше интерес дали, за да иска обявяването на предварителния договор за окончателен е длъжен преди това да заплати пълния размер на покупната цена на имота. На него му се виждаше рисковано, и то с основание, да плати сумата преди завеждането на делото, а след това да иска обявяването на предварителния договор за окончателен, без да се знае колко време ще трае производството по делото. Ако платеше сега, най-малкото се лишаваше от лихвата, която можеше да получи от банка за времето, през което се водеше процеса, а и освен това можеше да вложи парите си и в нещо друго, което да му донесе по-голяма печалба.

Правилният отговор на така поставения въпрос:

Купувачът не е длъжен да плаща цената по договора преди да е завел делото за обявяване на предварителния договор за окончателен. Не е нужно да прави това и в хода на самото производство. Дори, без да е платена цена по договора, съдът може да обяви предварителния договор за окончателен, като в този случай предоставя на купувача двуседмичен срок от влизане в сила на решението за обявяване на предварителния срок за окончателен, в който срок купувачът има възможност да плати цената. Ако до изтичането на този срок цената не бъде платена, решението подлежи на обезсилване. Това не става служебно, а по искане на продавача.

Знаейки, че не се налага да плати покупната цена на имота преди завеждане на делото, както и в хода на самото дело, г-н Ф. взе решение да предявим иск за обявяване на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот, който беше сключил, за окончателен.

По този начин той можеше да разполага с парите си за времето, през което се води делото и да плати чак след като е сигурен, че ще придобие собствеността на имота, а ако междувременно поради някаква причина за него вече не представлява интерес да придобие имота, след влизане в сила на решението за обявяване на предварителния договор за окончателен, няма да плати цената в законовия двуседмичен срок, съгласно чл. 362 ГПК. Така г-н Ф. може да избира до последно дали да придобива имота или не, което не е без значение с оглед изменението на пазарните цени на имотите.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.