Казус в кантората

1. Пренаписани задължения към Топлофикация

Днес в кантората дойде клиент със следния проблем: Не беше плащал задълженията си към Топлофикация от 2002 година насам. Беше получил писмо от Топлофикация, с което го канеха да плати задължения в размер над 17 000 лева.

Направихме справка по абонатния му номер на сайта на Топлофикация, за да установим какви задължения могат да отпаднат като погасени по давност по размер. Към момент /декември месец 2017 година/ могат да отпаднат всички задължения, начислени за периода от 2002 до октомври месец включително 2014 година.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

1. Случаят на следващата клиентка беше следният:

Тя беше водила дело на първа инстанция повече от пет години. Делото беше за задължения към мобилен оператор. Делото не беше сложно от правна и фактическа страна, но беше започнало през 2012 год. и приключило през 2017 год.

Пет години са прекалено дълъг период за подобно производство на първа инстанция. С тази клиента бяхме провели консултация миналата седмица и й казах, че има възможност да търси обезщетение за забавено правосъдие. Заявленията по тези въпроси се отправят към Министерството на правосъдието.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Първи казус – осъден да заплати на кредитор определена парични суми

Г-жа В. беше уговорила час за консултация във връзка с Решение, по силата, на което беше осъдена да заплати на кредитор определени парични суми

Решението беше от ноември 2017 год., току-що влязло в сила.

Задълженията по решението се дължаха и нямаше какво да направи, за да отпаднат същите. За да се избегне начисляването на допълнителни такси и разноски във връзка със събиране на дълга по принудителен ред, тя можеше да плати доброволно дължимата сума, като в случая това тя можеше да направи по банков път, тъй като банковата сметка на кредитора е известна.

Интересното обаче, в случая е, че делото беше започнало още през 2012 год. и едва сега, в края на 2017 г. беше приключило на първа инстанция, и същевременно делото не беше сложно нито от правна, нито от фактическа страна. Производството пред първа инстанция се беше проточило прекалено дълго.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

1. Г-н Т. е получил писмо от Топлофикация, с което се претендира за заплащане от него сумата в размер на 16 235 лева…

Писмото съставлява бланка, в която на ръка е нанесен адресата, абонатния номер и претендираната сума за заплащане.

Г-н Т. е водел дело срещу Топлофикация за установяване недължимост на погасени по давност задължения за начислена топлинна енергия. С влязло в сила решение е установено, че г-н Т. не дължи на Топлофикация сумата от 10 284 лева – част от претендираната по-горе сума за заплащане, а остатъкът в размер на 5 951 е заплатен доброволно по банков път.

Въпреки факта, че сумата от 16 235 лева, поради изложените по-горе факти, Топлофикация продължава да търси същата сума за заплащане, изпращайки писмо до адресата в този смисъл, което съставлява покана за плащане.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Днес в кантората дойде г-жа М., която имаше следните въпроси:

На 20.05.2010 год. беше сключила църковен брак в Гърция с грък. Малко по-късно – на 10. 06. през същата година беше закупила на свое име недвижим имот в България.

Бракът, сключен в Гърция беше регистриран в България през септември месец 2010 година.

Първоначално, след сключването на брака страните се разбирали и отношенията им били добри. През последните месеци обаче нещата между тях се бяха променили. Започнали скандали. Неразбирателството им се задълбочило, отчуждили се един от друг и г-жа М. мислеше за развод. Тя искаше да знае как биха се уредили техните имуществени отношения и какво би станало с имота, придобит през юни месец 2010 година. Вече се беше консултирал с колега, който ѝ беше казал, че при положение, че бракът бил регистриран в България, едва през септември 2010, а имотът е закупен на нейно име през юни 2010 г. в България, макар и да е бил сключен преди това в Гърция, от значение е датата на регистрация на брака в България и при положение, че имотът е закупен на нейно име преди датата на регистрация на брака в България, то същият си е нейна лична собственост и съпругът ѝ не можел да има никакви претенции по отношение на този имот. Беше ѝ казал още, че приложимо е правото на страната по местонахождението на имота.

Каква всъщност беше истината?

Г-жа М. идваше за второ мнение и се надяваше то да потвърждава първоначалното. За съжаление на г-жа М., аз не можех да ѝ дам същото становище по нейния казус.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Един имот е прехвърлен срещу издръжка и гледане на две лица, а само едно от тях изпълнява задълженията по договора. Какви са правата на последното?

Здравейте,
Във Вашия сайт попаднах на статия относно прехвърляне на апартамент срещу гледане и издръжка. В статията се казва, че ако лицето, на което е прехвърлен имота почине, неговите наследници поемат задължението за гледане и издръжка. В моя казус аз и брат ми сме наследници на такъв имот и трябва да се грижим за нашата баба, той обаче не изпълнява задълженията си.
Интересува ме може ли да се развали сделката, каква е процедурата и горе-долу колко ще струва?
Благодаря за отделеното внимание!
Лек и успешен ден!

Горното е съдържания на имейл, кoйто получих днес.

Какви са прaвата на питащата?

Оказва се, че двамата с брат придобиват правото на собственост по отношение на недвижим имот, при равни квоти, като всеки от тях придобива по ½ идеална част от имота, а само жената полага грижи за баба си и осигурява издръжката ѝ Мъжът Не полага никакви грижи за баба си, нито дава средства за издръжката ѝ, но също получава равен дял от имота.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Първият клиент за днес беше г-н Д., който има стари задължения към една банка, прехвърлени впоследствие към фирма за събиране на вземания

Срещу него е образувано изпълнително дело от 2012 год. и ЧСИ е наложил възбрана върху негов недвижим имот. Г-н Д. живее в чужбина и не работи по трудов договор в Република България. Търси възможност задълженията му по кредита да отпаднат.

За г-н Д. съществува такава правна възможност. От кантората, по негова предварителна заявка сме извършили справка по изпълнителното дело и сме установили, че са налице основания дългът да отпадне като погасен по давност.

Това е така поради следните факти: Изпълнителното дело срещу г-н Д. е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден в края на 2011 год. в полза на банка-кредитор. Изпълнителното дело е образувано в първите дни на януари 2012 год. След това, банката в продължение на две години не е предприела изпълнителни действия, поради което е настъпило прекратяване на изпълнителното производство по силата на закона.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

1. Получих имейл със следното запитване:

„ Здравейте Адвокат Константинова,

Разгледах блога ви за високите начислени сметки от ЧЕЗ, но при нас проблемът е друг – постоянно спиране на тока на денонощие по 5-6 пъти за кратко, но това може да съсипе електроуреди за хиляди левове. Най-абсурдното е, че това се случва в град София, квартал Връбница 1/Надежда 5.

Предполагам, че ЧЕЗ трябва да инвестират в инфраструктура, за да се реши проблемът ни, но ако не дай си боже ми се съсипе климатик, хладилник, лед телевизор кой ще поеме щетите? “


Отговорът на така поставения въпрос, е, че електроснабдителното дружество отговаря за вредите на потребителя, в това число имуществените и неимуществените такива, произлезли от прекъсването на електрозахранването в нарушение на сключения договор межди дружеството и потребителя. /Договорът се смята за сключен приобщи условия при придобиване на право на собственост или на вещно право на ползване по отношение на имот, който е електрозахранен/.

Освен това, ако неимуществените вреди останат недоказани по размер /понеже не е разпитан или е разпитан, но не е дал убедителни показания, свидетел, който да установи какви именно неудобства е претърпял потребителят от преустановяване на електрозахранването в имота му/, то обезщетение за претърпените неимуществени вреди следва да бъде присъдено от съда, като в този случай съдът определя по справедливост, на основание чл. 162 ГПК, размера на дължимото обезщетение.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората – Топлофикация, Софийска Вода и покана от съдия изпълнител

Започваме нова рубрика, в която ще разказвам за интересни казуси. Това са истински истории, чрез които може да надникнете и видите какво се случва е нашата кантора.

Днес ще ви споделя за 4 случая, в които участват обичайните заподозрени, с които наши клиенти имат проблеми – Топлофикация, Софийска Вода и съдия изпълнител.

1. Проблем с Топлофикация.

Първите клиенти за днес имаха проблем с Топлофикация.

ЧСИ беше удържал по принудителен ред от жената сумата от 3055 лева и нейният въпрос беше защо никой не я е уведомил, че трябва да плати дълга и дали има начин да си върне сумата.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората – Топлофикация, Софийска Вода и покана от съдия изпълнител