Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

1. Получих имейл със следното запитване:

„ Здравейте Адвокат Константинова,

Разгледах блога ви за високите начислени сметки от ЧЕЗ, но при нас проблемът е друг – постоянно спиране на тока на денонощие по 5-6 пъти за кратко, но това може да съсипе електроуреди за хиляди левове. Най-абсурдното е, че това се случва в град София, квартал Връбница 1/Надежда 5.

Предполагам, че ЧЕЗ трябва да инвестират в инфраструктура, за да се реши проблемът ни, но ако не дай си боже ми се съсипе климатик, хладилник, лед телевизор кой ще поеме щетите? “


Отговорът на така поставения въпрос, е, че електроснабдителното дружество отговаря за вредите на потребителя, в това число имуществените и неимуществените такива, произлезли от прекъсването на електрозахранването в нарушение на сключения договор межди дружеството и потребителя. /Договорът се смята за сключен приобщи условия при придобиване на право на собственост или на вещно право на ползване по отношение на имот, който е електрозахранен/.

Освен това, ако неимуществените вреди останат недоказани по размер /понеже не е разпитан или е разпитан, но не е дал убедителни показания, свидетел, който да установи какви именно неудобства е претърпял потребителят от преустановяване на електрозахранването в имота му/, то обезщетение за претърпените неимуществени вреди следва да бъде присъдено от съда, като в този случай съдът определя по справедливост, на основание чл. 162 ГПК, размера на дължимото обезщетение.

2. Тодор е получил искова молба от банка в качеството си на ответник като поръчител по банков кредит.

При него, на пръв поглед, нещата не са обнадеждаващи. Банката е отпуснала кредит на лице, за което Тодор е гарантирал като поръчител. Кредитополучателят обаче е престанал да плаща месечните си вноски по кредита и банката е завела иск срещу Тодор за цялата сума, която не е изплатена по кредита. Тъй като плащането на месечните вноски било преустановено, банката твърди, че е упражнила правото си да направи задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми и иска от Тодор цялата сума. Представено е писмо от банката, връчено лично на Тодор, с което банката е направила задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми.

Общо взето нещата не изглеждат в полза на Тодор.

Обаче. При по-внимателно преглеждане на документите какво се установява:

Банката, за да упражни надлежно правото си да направи задълженията по кредита с ненастъпил падеж, трябва освен да изпрати уведомление, което да бъде получено от длъжника, за настъпилата предсрочна изискуемост, трябва и да спазва клаузите по договора за кредити, уреждащи момента, от който има правото да направи кредита предсрочно изискуем.

В случая, съгласно Договора, банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуемо, след забава на длъжника за заплащане на дължимите вноски, продължила повече от 150 дни. На 151 ден банката можете да уведоми длъжника, че счита задълженията с ненастъпил падеж за предсрочно изискуеми.

В случая обаче банката беше отправила изявлението си за настъпила предсрочна изискуемост на 143 ден от забавата на длъжника и това изявление беше получено от Тодор на следващия – 144 ден. Макар и изявлението на банката да беше достигнало до Тодор, то не беше налице другата обективна предпоставка, съгласно договора, за настъпване на предсрочната изискуемост на кредита – а именно да са изтекли 150 дни от датата, на която е трябвало да бъде платена съответната вноска по кредита.

Банката не беше упражнила надлежно правото си да направи задълженията по кредита с ненастъпил падеж предсрочно изискуеми, поради което и на основание т. 18 от ТР 4/2013 на ОСГТК на ВКС, вземането на банката за вноските с ненастъпил падеж не беше изискуемо и искът на банката за заплащане на претендираните суми следва да се отхвърли.

Какво ще реши съдът, предстои да разберем, но фактите са в полза на Тодор.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.