Казус в кантората – Топлофикация, Софийска Вода и покана от съдия изпълнител

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората –...

Започваме нова рубрика, в която ще разказвам за интересни казуси. Това са истински истории, чрез които може да надникнете и видите какво се случва е нашата кантора.

Днес ще ви споделя за 4 случая, в които участват обичайните заподозрени, с които наши клиенти имат проблеми – Топлофикация, Софийска Вода и съдия изпълнител.

1. Проблем с Топлофикация.

Първите клиенти за днес имаха проблем с Топлофикация.

ЧСИ беше удържал по принудителен ред от жената сумата от 3055 лева и нейният въпрос беше защо никой не я е уведомил, че трябва да плати дълга и дали има начин да си върне сумата.

След като разгледах документите, които носеше – покана за доброволно изпълнение и изпълнителен лист, се установи, че жената е водела дело с Топлофикация, приключило с решение на втора инстанция – СГС, с решението, по което тя и друго лице – съсобственик на имота са осъдени да заплатят разделно на Топлофикация, като всеки един от тях плати ½ от дълга, сумата в размер на 2984 лев – главница за начислена топлинна енергия за периода 2012 – 2015 год.

Жената смяташе, че е трябвало да получи решение на Софийски градски съд, с което да узнае за изхода от спора й с Топлофикация и сега беше много учудена когато се оказа, че сумата направо е удържана от нея.

Решенията на въззивните инстанции обаче не подлежат на връчване на страните.

За тези решения страните са длъжни да следят сами. В случай, че съд е постановил решение в полза на един кредитор, този кредиторът не е длъжен да кани длъжника доброволно да плати, преди да образува изпълнително дело срещу него.

В случая удържаната от жената сума беше правомерно удържана, защото сумата не е била доброволно платена преди образуване на изпълнителното дело. За съжаление, в случая жената трябва да плати не само сумата, на която е осъдена, но и разноските по изпълнителното производство…

Ето защо, ако делото е оставено за решаване от въззивната инстанция, страните сами трябва следят дали съдът е постановил решение по тяхното дело и ако то е окончателно и не е в тяхна полза, да мислят как доброволно да платят дълга, за да не се налага да плащат и такси, свързани с принудителното изпълнение.

2. Задължения по изпълнително дело

Втората клиента беше длъжник по изпълнително дело, образувано срещу нея през 2012 год. Бяхме извършили предварително от кантората справка по изпълнителното дело и имаше основание дългът да отпадне ако заведем дело срещу кредитора, за да се позовем на изтекла погасителна давност. Дългът обаче беше много голям и клиентката не разполагаше със средства да посрещне таксите по делото.

Ето защо решихме да подадем молба до съдебния изпълнител за прекратяване на изпълнителното производство поради бездействие на Взискателя, продължило повече от две години по ред на чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК.

В случай, че съдебният изпълнител откаже да прекрати изпълнителното производство, то можем да обжалваме отказа на съдебния изпълнител по съдебен ред.

Да се обжалва отказът на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство поради бездействие от страна на Взискателя е нова правна възможност, допустима съгласно най-новите изменения на ГПК от 2017 година.

3. Заповед за изпълнение от “Софийска вода”

Третият ни клиент е получил заповед за изпълнение от „Софийска вода”, с която се претендират задължения за периода 2012 -2017 год. Подадохме възражение по реда на чл. 414 ГПК, защото част от сумата е погасена по давност и може да отпадне на това основание.

Клиентът ми обаче получава за втори път такъв документ от съда, с който се претендира същата сума за заплащане. Получава заповед за изпълнение за втори път за едни и същи задължения, защото първия път, след като подадохме възражение, „Софийска вода” не предяви иск срещу него за установяване дължимостта на претендираната сума за заплащане. / Да не подава иск за установяване дължимостта на сумата е практика на „Софийска вода”/.

Тъй като обаче клиентът ми иска веднъж завинаги да престане да получава подобни документи чрез съда от „Софийска вода, с които се претендират от него стари задължения за заплащане, решихме да заведем дело срещу „Софийска вода” за отпадане на старите задължения по давност.

Клиентът ни отива да се снабди с извлечение за неплатените задължения за имота от „Софийска вода”, за да можем на базата на този документ да уточним сумата, която следва да отпадне по давност…

4. Покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител

Друг клиент е получил покана за доброволно изпълнение и изпълнителен лист от съдебен изпълнител. Касае се задължения по запис на заповед, като падежът на дълга е бил през 2009 година, изпълнителният лист е издаден през 2012 год.

По негови данни въз основа на същия изпълнителен лист е било водено предходно изпълнително производство, което е било прекратено. Сега, в края на 2017 година отново е образувано изпълнително дело, въз основа на същия изпълнителен лист, за събиране на същия стар дълг по принудителен ред .

В този случай също има какво да се направи в защита интересите на клиента.

За да отпадне веднъж завинаги този дълг и за да не образува кредиторът, периодично през годините изпълнителни дела срещу издателя на записа на заповед, последният може да заведе иск за отпадане на дълга по давност. Давността в случая е тригодишна.

Здателят следва да предяви своя отрицателен установителен иск към кредитора и не може да има претенции по отношения на съдебния изпълнител, защото съдебният изпълнител не може да преценява дали един дълг е погасен по давност или не. Тази преценка е от компетенцията единствено на съда. Съдебният изпълнител не носи отговорност за това, че е образувал изпълнително дело за събирането на погасено о давност вземане. Когато пред него бъде представен изпълнителен лист, той е длъжен да образува изпълнително производство.

Очаквайте още реални истории в нашата рубрика. За да ги следите, посещавайте редовно нашият сайт – добавяме поне една статия седмично.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.