Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

1. Случаят на следващата клиентка беше следният:

Тя беше водила дело на първа инстанция повече от пет години. Делото беше за задължения към мобилен оператор. Делото не беше сложно от правна и фактическа страна, но беше започнало през 2012 год. и приключило през 2017 год.

Пет години са прекалено дълъг период за подобно производство на първа инстанция. С тази клиента бяхме провели консултация миналата седмица и й казах, че има възможност да търси обезщетение за забавено правосъдие. Заявленията по тези въпроси се отправят към Министерството на правосъдието.

Днес тя дойде, за да ни възложи нейния казус и да търсим обезщетение от държавата за забавено правосъдие.

2. Днес изпратихме от кантората покана за доброволно уреждане на спор, касаещ спор по договор за наем

Случаят е следният: Наша клиентка е получила писмо от свой роднина и наемодател чрез адвокат, връчено й чрез съдебен изпълнител, с което се заявява, че договорът й за наем е прекратен и се търси обезщетение от 12 545 лева. В писмото се твърди, че Наемателката била нанесла вреди на тази стойност в имота, тъй като била обособила кухненски бокс в имота и била премахнала мебели от имота.

В писмото се твърди още, че тя не била плащала наемна цена за имота за няколко месеца.

Оказа се, че сраните имали споразумение Наемателката да извърши ремонт в имота и да приспадне от стойността на ремонта дължимите наемни месечни вноски в договорен размер от 275 лева. Наемателката направила в имота ремонт на стойност над 7000 лева. Сменила електрическата инсталация, В и К инсталацията, боядисала стените, сложила ламиниран паркет, тъй като настилката била стара и похабена, подменила плочките в банята и изградила кухненски бокс, в резултат, на което се обособила още една спалня в жилището.

Подадохме писмен отговор, с изявление, че Наемодателят няма как да развали договора за наем, тъй като това право подлежи само на изправната страна по договора, какъвто той не е. В писмото разясних следния правен въпрос, а именно, че в случая, тъй като подобренията в имота са направени със знанието и без противопоставянето на собственика- наемодател, то при разваляне на договора за наем /между другото, без значение на какво основание/, наемателят има право да получи по-високата стойност измежду тази на вложените в ремонта пари и сумата, с която имотът е повишил своята стойност в резултат на извършените в него ремонтни работи.

В резултат на извършените ремонти работи, за които е платена сумата от 7000 лева, пише в нашия отговор, стойността на имота се е повишила с 15 000 лева и при прекратяване на договора, ще търсим именно сумата от 15 000 лева, с която наемодателят, като собственик на имота неоснователно се е обогатил в резултат на извършения в имота му ремонт.

Тъй като обаче Доверителката ми желае доброволно уреждане на спора, което е и най-разумното, не само в този случай, тъй като страните биха спестили време и разходи от воденето на дела, изразихме желание за намиране на общо решение за изхода на спора. И предложихме следния вариант: считано от 01.07.2017 год. /със задна дата/наемната цена да се определи в размер на 350 лева, вместо договорените 275 лева и същата да се приспадне до достигане на сумата от 7000 лева, съставляваща разходите по извършения ремонт, а не от увеличената стойност на имота в резултат на ремонта, чиято стойност възлиза на сумата от 15 000 лева.

Днес изпратихме писмото и ще очакваме насрещен отговор.

3. Преди обяд за съвет дойдоха мъж и жена, чиято дъщеря преди два дни беше отведена от полицията от дома им, по сигнал на Дирекция „Социално подпомагане“ и беше под полицейска закрила.

Родителите не бяха виждали дъщеря си оттогава. Беше подаден сигнал до социалните служби за дете в риск поради съмнения за блудство, поради което са се намесили и органите на полицията.

Процедурата в подобни случаи е следната: при съмнение за непосредствена опасност за здравето или живота на дете, по отношение на него може да бъде взета мярка за полицейска закрила до 48 часа. След изтичането на този срок, по заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ детето може да бъде настанено по административен ред извън семейството в подходяща за него среда, като в едномесечен срок Дирекция „Социално подпомагане“ трябва да отправи искане до Районния съд за образуване на производство за настаняване на детето извън семейството.

Социалните служби правят проверка дали има възможност детето да бъде настанено при близки и роднини. Ако няма подобна възможност, се прави опит детето да бъде настанено в приемно семейство и като краен вариант – в институция. Заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, с която детето се извежда извън семейната среда подлежи на обжалване по АПК пред по-горестоящия административен орган и/или пред надлежния административен съд.д.

Утре предстои родителите на детето да получат заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“, която имат възможност и възнамеряват да обжалват.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.