Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Един имот е прехвърлен срещу издръжка и гледане на две лица, а само едно от тях изпълнява задълженията по договора. Какви са правата на последното?

Здравейте,
Във Вашия сайт попаднах на статия относно прехвърляне на апартамент срещу гледане и издръжка. В статията се казва, че ако лицето, на което е прехвърлен имота почине, неговите наследници поемат задължението за гледане и издръжка. В моя казус аз и брат ми сме наследници на такъв имот и трябва да се грижим за нашата баба, той обаче не изпълнява задълженията си.
Интересува ме може ли да се развали сделката, каква е процедурата и горе-долу колко ще струва?
Благодаря за отделеното внимание!
Лек и успешен ден!

Горното е съдържания на имейл, кoйто получих днес.

Какви са прaвата на питащата?

Оказва се, че двамата с брат придобиват правото на собственост по отношение на недвижим имот, при равни квоти, като всеки от тях придобива по ½ идеална част от имота, а само жената полага грижи за баба си и осигурява издръжката ѝ Мъжът Не полага никакви грижи за баба си, нито дава средства за издръжката ѝ, но също получава равен дял от имота.

В случая питащата практически има два варианта за защита. На кой от двата да се спре, зависи от някои фактори, като отношенията между нея и баба ѝ, желанието на баба ѝ да води дела срещу внуците си и точното съдържание на договора, по силата, на който бабата в прехвърлила недвижимия имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане.

Единият вариант е да се заведе дело от името на прехвърлителката срещу двамата ѝ внуци за разваляне на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу поемане на задължение за издръжка и гледане поради неизпълнение на задълженията на приобретателите по същия.

Вторият вариант е сестрата да предяви иск срещу брат си за присъждане на обезщетение за неоснователно обогатяване.

Какви са плюсовете и минусите на двата варианта?

В първия случай – завеждане на дело за разваляне на договора поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане, приобретателката /бабата на питащата/ следва да предяви иск за разваляне на договора поради неизпълнение и срещу двамата си внуци и да твърди, че внуците ѝ не изпълняват задълженията си по договора, т.е. – не я гледат и не я издържат. При уважаване на този иск, имотът ще се върне в патримониума на прехвърлителката и след това тя ще може да се разпорежда с този имот както намери за добре, включително да го препише само на внучка си.

С предявяването на този иск прехвърлителката следва да твърди, че е налице неизпълнение на задължението по договора от страна и на двамата – и на брата, и на сестрата. Относно сестрата, виждаме, че това не е точно така, но тя може да признае иска.

Ако направи така, в тежест на братът ще бъде да докаже, че той полага грижи и дава издръжка на баба си. Също така обаче, следва да се има предвид, че поемането на задължение за гледане и издръжка е солидарно задължение и ако един от двамата приобретатели изпълнява задълженията по договора, то нуждите на прехвърлителя се считат за удовлетворени и няма основание за разваляне на договора поради неизпълнение, независимо, че само единият от приобретателите изпълнява задълженията си по договора, а другият –не

В случай, че братът, дори лично да не е полагал грижи и да не е давал издръжка, ако докаже, че баба му е гледана и издържана от сестра му, то искът на бабата за развалянето на договора поради неизпълнение следва да бъде отхвърлен.

На следващо място, за да се прецени дали да се предяви подобен иск, е наложително да се установи какво е конкретното съдържание на нотариалния акт, по силата, на който бабата е прехвърлила имота на внуците си срещу поемане на задължение за издръжка и гледане.

Защо това е токова важно?

Ако в нотариалния акт е записано, че имотът се прехвърля за грижите, които са полагани до момента и за тези, които ще се полагат за в бъдеще, договорът не може да се развали изцяло. Написаното в нотариалния акт, че имотът се прехвърля за полаганите до момента грижи, съставлява признание на факта, че до момента грижи са полагани от приобретателите за прехвърлителката и каквото и да бъде доказвано по делото, целият имот не следва да бъде върнат в патримониума на прехвърлителката.

Предявяването на иск от страна на бабата срещу нейните внуци за разваляне на договора поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане е свързано с доста неизвестни, но все пак е не лош вариант.

Какво друго обаче може да направи сестрата?

Тя все пак е ощетената, която изпълнява изцяло задълженията по договора, а именно полага фактически грижи и дава издръжка на баба си и е получила в собственост точно толкова идеални части от имота, колкото и нейният брат, който не полага никакви грижи и не осигурява никакви средства за издръжка на баба си.

Сестрата на собствено основание, без да търси съдействието на баба си, може да предяви иск срещу брат си и да претендира от него заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване.

Тъй като той е получи половината от имота, без да е изпълнил задължението си по договора, без да е гледал и издържал баба си, той се е обогатил с получаването на ½ идеална част от имота за сметка на обедняването на сестрата. Обогатяването на братът се изразява в това което е получил в собственост, без да е изпълнил задълженията си по договора, а обедняването на сестрата се състои в грижите и издръжката, които е полагала и давала за сметка на брат си. Обогатяването и обедняването не трябва да са в причинно-следстевна връзка, за да е налице неоснователно обогатяване, а трябва да произтичат от един и същи юридически факт, както в конкретния случай.

Сестрата може да предяви иск срещу брата си, с твърдението, че той не е полагал грижи, нито е давала издръжка за баба си и понеже само тя е изпълнявал задълженията по договора, той се е обогатил придобивайки ½ идеална част от имот, за сметка на нейното обедняване. Размерът на обезщетението, който може да търси сестрата възлиза на ½ от пазарната цена на имота към датата на прехвърлянето на имота.

Ако оспори така предявения иск, в тежест на братът е да докаже, че е изпълнявал задълженията си по договора.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.