Казус в кантората

  1. Блог
  2. /
  3. Казус в кантората
  4. /
  5. Казус в кантората

Най-интересният случай от днес беше този на г-н Й.

Ето за какво се касаеше: Той заемаше ръководна длъжност в болницата, в която работеше. Беше назначен нов управител, който временно заема длъжността до избирането на постоянен управителен орган. Временно назначеният управител беше прекратил трудовото правоотношение на г-н Й. на основание чл. 328, ал. 2 КТ, която разпоредба предвижда при смяна на управлението на предприятието да се предостави възможност на управителя да бъдат прекратени трудовите договори на ръководните кадри.

Основното, което интересуваше г-н Й. беше дали при положение, че управителят, който е прекратил трудовия му договор временно изпълнява тази длъжност, има право да прекрати трудовия му договор на сочената законова разпоредба.

Правилният отговор на така зададеният въпрос

Управителят, който дори само временно изпълнява тази длъжност има правна възможност да прекрати трудовия договор на лицата от ръководството на предприятието, стига да са налице законовите предпоставки за това. А законовите предпоставки за надлежно упражняване на правото по чл. 328, ал. 2 КТ са следните:

С временно назначения управител да е сключено споразумение за постигане на определени стопански резултати; служителят, чийто трудов договор се прекратява да е лице от ръководството на предприятието; /приема се, че „Ръководство на предприятието“ е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи на управление (стопански съвет, изпълнително бюро, оперативно бюро и други такива), а също и уволнението да е извършено в девет месечен срок след започване на изпълнението на новия договор за управление.

Независимо, че управителят на предприятието е само временно назначен, той има право да прекрати трудовия договор на служители, заемащи ръководни длъжности в предприятието.

Г-н Й. няма интерес да обжалва законосъобразността на уволнението на основание, че трудовият му договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 2 КТ от управителен орган, който само временно заема тази длъжност.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.