Казус в кантората

  1. Случаят на следващата клиентка беше следният: Тя беше водила дело на първа инстанция повече от пет години. Делото беше за задължения към мобилен оператор. Делото не беше сложно от правна и фактическа страна, но беше започнало през 2012 год. и приключило през 2017 год.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

1.Г-жа В. беше уговорила час за консултация във връзка с Решение, по силата, на което беше осъдена да заплати на кредитор определени парични суми. Решението беше от ноември 2017 год., току-що влязло в сила.

Задълженията по решението се дължаха и нямаше какво да направи, за да отпаднат същите. За да се избегне начисляването на допълнителни такси и разноски във връзка със събиране на дълга по принудителен ред, тя можеше да плати доброволно дължимата сума, като в случая това тя можеше да направи по банков път, тъй като банковата сметка на кредитора е известна.

Интересното обаче, в случая е, че делото беше започнало още през 2012 год. и едва сега,  в края на 2017 г. беше приключило на първа инстанция, и същевременно делото не беше сложно нито от правна, нито от фактическа страна. Производството пред първа инстанция се беше проточило прекалено дълго.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

1.Г-н Т. е получил писмо от Топлофикация, с което се претендира за заплащане от него сумата в размер на 16 235 лева.  Писмото  съставлява бланка, в която на ръка е нанесен адресата, абонатния номер и претендираната сума за заплащане.

Г-н Т. е водел дело срещу Топлофикация за установяване недължимост на погасени по давност задължения за начислена топлинна енергия. С влязло в сила решение е установено, че г-н Т. не дължи на Топлофикация сумата от 10 284 лева –  част от претендираната по-горе сума за заплащане, а остатъкът  в размер на 5 951 е заплатен доброволно по банков път.

Въпреки факта, че сумата от 16 235 лева, поради изложените по-горе факти, Топлофикация продължава да търси същата сума за заплащане, изпращайки писмо до адресата в този смисъл, което съставлява покана за плащане.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Днес в кантората дойде г-жа М., която имаше следните въпроси: На 20.05. 20010 год. беше сключила Църковен брак в Гърция с грък. Малко по-късно –  на 10. 06.  Същата година беше закупила на свое ме недвижим имот в България. Бракът, сключен в Гърция беше регистриран в България през септември месец 2010 година.

Първоначално, след сключването на брака страните се разбирали и отношенията им били добри. През последните месеци обаче нещата между тях се бяха променили. Започнали скандали. Неразбирателството им се задълбочило, отчуждили се един от друг и г-жа М. мислеше за развод. Тя искаше да знае как биха се уредили техните имуществени отношения и какво би станало с имота, придобит през юни месец 2010 година.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Един имот е прехвърлен срещу издръжка и гледане на две лица, а само едно от тях изпълнява задълженията по договора. Какви са правата на последното?

Здравейте,
Във Вашия сайт попаднах на статия относно прехвърляне на апартамент срещу гледане и издръжка. В статията се казва, че ако лицето, на което е прехвърлен имота почине, неговите наследници поемат задължението за гледане и издръжка. В моя казус аз и брат ми сме наследници на такъв имот и трябва да се грижим за нашата баба, той обаче не изпълнява задълженията си. Интересува ме може ли да се развали сделката, каква е процедурата и горе-долу колко ще струва?
Благодаря за отделеното внимание!
Лек и успешен ден!

Горното е съдържания на имейл, кoйто получих днес.

Какви са прaвата на питащата?

Оказва се, че двамата с брат й придобиват правото на собственост по отношение на недвижим имот, при равни квоти, като всеки от тях придобива по ½ идеална част от имота, а само жената полага грижи за баба си и осигурява издръжката й Мъжът Не полага никакви грижи за баба си, нито дава средства за издръжката й, но също получава равен дял от имота.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Първият клиент за днес беше г-н Д., който има стари задължения към една банка, прехвърлени впоследствие към фирма за събиране на вземания.

Срещу него е образувано изпълнително дело от 2012 год. и ЧСИ е наложил възбрана върху негов недвижим имот. Г-н Д. живее в чужбина и не работи по трудов договор в Република България. Търси възможност задълженията му по кредита да отпаднат.

За г-н Д. съществува такава правна възможност. От кантората, по негова предварителна заявка сме извършили справка по изпълнителното дело и сме установили, че са налице основания дългът да отпадне като погасен по давност. Това е така поради следните факти: Изпълнителното дело срещу г-н Д. е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден в края на 2011 год. в полза на банка-кредитор. Изпълнителното дело е образувано в първите дни на януари 2012 год. След това, банката в продължение на две години не е предприела изпълнителни действия, поради което е настъпило прекратяване на изпълнителното производство по силата на закона.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

1.Получих имейл със следното запитване:

„Здравейте Адвокат Константинова,
Разгледах блога ви за високите начислени сметки от ЧЕЗ, но при нас проблемът е друг – постоянно спиране на тока на денонощие по 5-6 пъти за кратко, но това може да съсипе електроуреди за хиляди левове. Най-абсурдното е, че това се случва в град София, квартал Връбница 1 / Надежда 5. Предполагам, че ЧЕЗ трябва да инвестират в инфраструктура, за да се реши проблемът ни, но ако не дай си боже ми се съсипе климатик, хладилник, лед телевизор кой ще поеме щетите?“

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората – Топлофикация, Софийска Вода и покана от съдия изпълнител

Започваме нова рубрика, в която ще разказвам за интересни казуси. Това са истински истории, чрез които може да надникнете и видите какво се случва е нашата кантора.

Днес ще ви споделя за 4 случая, в които участват обичайните заподозрени, с които наши клиенти имат проблеми – Топлофикация, Софийска Вода и съдия изпълнител.

1. Проблем с Топлофикация.

Първите клиенти за днес имаха проблем с Топлофикация.

ЧСИ беше удържал по принудителен ред от  жената сумата от 3055 лева и нейният въпрос беше защо никой не я е уведомил, че трябва да плати дълга и дали има начин да си върне сумата.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората – Топлофикация, Софийска Вода и покана от съдия изпълнител