Капарото задатък ли е?

С. и Т. сключили предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който С. се задължил да продаде собствеността на един недвижим имот на Т. срещу определена цена. Уговорили окончателният договор да бъде сключен в срок до четиридесет и пет дни от сключването на предварителния договор, а при сключването на договора била заплатена сумата от 10 000 лева като капаро.

До изтичането на предвидения срок окончателен договор не бил сключен.


Продавачът не бил осигурил необходимите документи за сключването на договора, а купувачът не разполагал със средствата за заплащането на цената по договора.

Продължете към цялата статия…Капарото задатък ли е?

Казус в кантората

Съставлява ли изпълнително действие изпращането на запорни съобщение до банки, в които длъжникът няма банкова сметки

Преди няколко дни при мен дойде г-жа Ж., която  срещу която имаше образувано изпълнително дело от началото на 2015 година за събиране на задължения за начислена студена вода. Тя се интересуваше дали дългът й вече е погасен по давност и дали  може да отпадне на това основание.

За да дам отговор на г-жа Ж. на така поставения въпрос, от кантората извършихме справка по изпълнителното дело.  Изпълнителния лист беше издаден въз основа на заповед за изпълнение, а не по силата на съдебно решение. Давността, с която се погасяват вземанията, в случая, е тригодишна. Достатъчно е да са изминали две години,  през които взискателят е бездейства, за да настъпи прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона и три години от последното валидно изпълнително действие, за да може да отпадне дългът по давност.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Какви правни възможности има, когато се налага осъществяването на личните контакти между родител и дете да се провежда в присъствието на трето лице?

Днес при мен дойде г-жа Т., която търсеше съвет относно определяне на режим за осъществяване на лични контакти между детето ѝ и съпруга ѝ, с когото беше в процес на развод.

Отношенията между майката и бащата бяха явно обтегнати. За съжаление, детето беше използвано като средство за разрешаване на междуличностните им отношения. В резултат на това майката се страхуваше да остави детето, което беше четири годишно само с баща си. Твърдеше, че бащата злоупотребява с алкохол и взема наркотици, в следствие, на което става агресивен и неконтролируем. Срещу бащата имаше издадена и ограничителна заповед да се въздържа от домашно насилие по отношение на детето и жената. Същевременно психолози бяха констатирали, че между бащата и детето е налице синдром на родителско отчуждение и за преодоляването му трябва психологическа подкрепа, а и съдействие от страна на майката, която да подготви детето за срещите с бащата.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Какво може да се направи, когато биологичният родител не дава съгласието си детето да бъде осиновено, но не се грижи и не дава издръжка за него?

Днес при мен дойдоха г-жа Тамара и съпругът ѝ със следните въпроси:

Г-жа Тамара има сина на пет години от неин предишен брак с руски гражданин. След развода детето е останало при нея, а бащата не го е търсел в продължение на години и нито се е грижел за детето, нито е давал издръжка за него.

Съпрузите искаха мъжът да осинови детето на г-жа Тамара, като детето бъде записано с неговите имена и питаха как може да стане това. Те бяха прочели в Семейния кодекс, че едно дете може да бъде осиновено без съгласието на родителя, който не полага грижи и не дава издръжка за детето. Надяваха се именно въз основа на тази разпоредба настоящият съпруг на г-жа Тамара да може да осинови детето ѝ. Отношенията между г-жа Тамара и бившия ѝ съпруг били изключително обтегнати и тя не вярваше той да даде съгласието си детето да бъде осиновено от настоящия ѝ съпруг.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Какви са правата ни, ако Топлофикация ни третира като неизправен длъжник

Днес г-жа С. спечели 2000 лева от Топлофикация. Днес в полза на г-жа С. влезе в сила съдебно решение, по силата, на което Топлофикация е осъдена да ѝ заплати сумата от 2000 лева – обезщетение за неимуществени вреди.

За какво става дума…

Г-жа С. е една от много потребители на Топлофикация, която е третирана като неизправен длъжник.

По силата на съдебно решение преди време беше установено, че г-жа С. не дължи на Топлофикация определена парична сума, която Топлофикация претендираше за заплащане. Със съдебно решение беше установено, че сумата не може да бъде събрана по принудителен ред, тъй като е погасена по давност, поради което същата е недължима.

Въпреки наличието на съдебно решение, с което се установява, че сумата за минало време не се дължи, Топлофикация продължаваше да претендира същите тези пари.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

Каква е разликата, когато съпруг или бивш съпруг е лишен от ползването на семейното жилище или от ползването на друг общ имот

Имаме имот на името на съпруга ми и на мое име. Имаме равни части, но не мога да ползвам жилището. На квартира съм. Не мога да вляза в имота, ключовете са в роднини на съпруга ми, а той е в чужбина. Разделени сме. Исках да подам искова молба за развод, но делото ще се проточи, тъй като него винаги го няма. И това са много разходи за мен, които не мога да си позволя.

Горното съставлява съдържанието на имейл, който получих вчера.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Каква е процедурата за заплащане на обезщетение за неразглеждане на делата в разумен срок

Госпожа Димитрова дойде за консултация по следния проблем:  Беше съдена по присвояване на парични средства във връзка и по повод заеманата от нея служебна длъжност. Производството беше продължило повече от двайсет години и общо взето беше съсипало живота й. От момента на образуването на производството, беше уволнена от заеманата от нея позиция. После, предвид висящността на процеса, не можела да заеме никаква хубава работа, въпреки квалификацията  й и образованието й и се наложило да работи като продавачка, за да може да изкарва някакви пари, за да издържа себе си и семейството си.

Продължете към цялата статия…Каква е процедурата за заплащане на обезщетение за неразглеждане на делата в разумен срок

Как се доказва коя цена е действителна – тази по предварителен договор или тази по нотариален акт

Ефремова и Стайкова сключили предварителен договор за покупко-продажба на апартамент за цена от 104 000 евро. Уговорили се в нотариалния акт да пишат, че цената на имота е 77 000 лева – малко над данъчната оценка за имота, за да спестят такси и разходи по сделката.

Когато дошла датата за сключване на окончателен договор, страните се явили пред нотариус, подписали договора и  Ефремова превела на Стайкова по банков път сумата от 77 000 лева. Стайкова заявила пред нотариуса, че е получила продажната цена на имота и нотариалният акт бил вписан в Службата  по вписвания към Агенцията по вписвания.

Продължете към цялата статия…Как се доказва коя цена е действителна – тази по предварителен договор или тази по нотариален акт

Казус в кантората

Днес темата на какво става в кантората са цитати от кореспонденция с хора, които е обърнаха към мен по електронната поща adwirina@gmail.com със своите въпроси.

  1. Съобщение, изпратено от формата за безплатни консултации:
    Здравейте,
    Имам имот, които искам да завещая на моя племенник, но искам да учредя /впиша в завещанието/ право на ползване на бащата на племенникът ми. Може ли да бъде съставено такова завещание
    ?Поздрави

Продължете към цялата статия…Казус в кантората