Кога вместо подпис може да се постави пръстов отпечатък?

  1. Блог
  2. /
  3. Правни съвети
  4. /
  5. Кога вместо подпис може...

На 20.05.2014 год. бил сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Вместо подпис, продавачът положил пръстов отпечатък от своя палец. Наскоро той бил преживял инсулт. Известно време след това той починал и неговите наследници предявили иск за унищожаване на договора, с твърдението, че към датата на сделката продавачът – техният наследодател е бил във временна недееспособност и не е могъл да разбира свойството и значението на постъпките си, предвид прекарания наскоро преди сделката инсулт, който извод можело да се извлече от самия нотариален акт. Това било според тях така, тъй като вместо да се подпише, наследодателят им положил пръстов отпечатък от своя палец.

Наследниците на продавача се позовали на разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗЗД, съгласно която унищожаемост на договора може да се иска в случаите, в които едно лице, макар и да не е поставено под запрещение, не е разбирало свойството и значението на постъпките си, към датата на сключване на договора, който извод може да се извлече от съдържанието на самия договор.

Ответниците оспорили иска. В хода на делото била ангажирана съдебно-психиатрична експертиза, вещото лице, по която установило, че продавачът в следствие на инсулта имал затруднения с паметта и не бил адекватен към датата на сделката.

Въпреки заключението на вещото лице, съдът отхвърлил предявения иск за унищожаване на нотариалния акт за покупко-продажба.

Защо съдът стигнал до този извод?

Когато едно лице не е в състояние да подпише нотариален акт поради неграмотност или недъгавост, това лице поставя отпечатък от палеца си върху нотариалния акт, а нотариусът удостоверява причината, поради която е положен отпечатък от палеца на лицето, вместо негов подпис.

В разглеждания случай обаче не става въпрос нито за неграмотност, нито за недъг, довели до невъзможност лицето да положи своя подпис. 

Фактът, че лицето е положило пръстов отпечатък от своя палец, не води до извода, че от съдържанието на договора, става ясно, че лицето не разбира свойството и значението на постъпките си към датата на сключването на договора. За да се приеме, че от съдържанието на самия договор може да се направи извод за недееспособност на лицето към датата на сключването на договора, е необходимо самото съдържание на договора да няма адекватен смисъл. В него могат да се съдържат налудничеви идеи, да има несвързани мисли.

Самият нотариален акт обаче не е страдал от такива пороци, поради което от неговото съдържание не може да се стигне до извода, че продавачът е бил временно недееспособен към датата на сделката, което да е основание за унищожаването на договора. Именно поради тази причина съдът отхвърля предявения иск. Просто не са налице законовите предпоставки за уважаване на иска за унищожаване на договора, тъй като от съдържанието на договора не може да се направи извод, че продавачът не е бил в състояние да ръководи действията и постъпките си към датата на сключването на договора.

Фактът, че вместо подпис, той е положил пръстов отпечатък, не води до извода, че продавачът е бил недееспособен към датата на сделката.

Каква обаче е съдбата на нотариалния акт в конкретния казус?

При положение, че няма подпис, а има само пръстов отпечатък на продавача и е установено от експертите по делото, че в следствие на прекарания инсулт, продавачът не е разбирал действията си изпадва в една доста интересна ситуация.

Договорът не е подписан от продавача, а е поставен негов пръстов отпечатък, без да са налице условията за поставяне на пръстов отпечатък, които са следните: или лицето да е било неграмотно, или да е страдало от недъг, който да не му позволява да се подписва.

Липсата на подпис в случая води до извода, че не е спазена изискуемата форма за сключването на нотариален акт в частта относно изискването нотариалният акт да е подписан от страните, поради което се оказва, че нотариалния акт е нищожен.

Като такъв нотариалният акт не произвежда правно действие и неговата нищожност може да бъде прогласен във всеки един момент.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.