Какво трябва да доказва при издаден запис на заповед с оглед бъдещо сключване на договор за заем

  1. Блог
  2. /
  3. Фирмени договори
  4. /
  5. Какво трябва да доказва...

М. разполагал със запис на заповед, издаден в негова полза от И. за сумата от 4300 лева. На падежа И. не платил дълга и М. завел иск за осъждане на И. да му заплати дължимата сума. В хода на производството И. възразил, че не дължал сумата по записа на заповед. Заявил, че подписал записа на заповед с оглед бъдещото получаване на сумата в заем, какъвто заем обаче не бил получавал, поради което не дължал връщане на сумата.

При така създалата се ситуация възниква въпросът коя от страните какво следва да докаже по делото, за да установи правотата си. Дали първо М. трябва да доказва, че е дал сумата на И. или И. трябва да доказва, че записа на заповед е подписан с оглед бъдещото предоставяне на сумата в заем и че в действителност не е получавал тази сума.

М. разполага със запис на заповед срещу И. М. не е длъжен да установява за обезпечението на какво задължение  И. е издал записа на заповед. Ако И. въведе твърдения относно каузалното  правоотношение, за обезпечението, на което е издаден записа на заповед, в предмета на делото се включва доказването на съществуването на това правоотношение.

И. твърди, че е подписал записа на заповед с оглед бъдещото получаване на сумата на заем, до което получаване не се било стигнало. В този случай в тежест на И. е да докаже, че са съществували преддоговорни отношения между М. и И. с оглед сключването на договор за заем. Ако И. не докаже, че са се водили преговори във връзка с даването на сумата на заем от М. на И., то твърденията на И. остават голословни и М. не трябва да доказва нищо повече, освен, че разполага със запис на заповед срещу И. Това е така, защото в противен случай претенцията М. срещу И. лесно би била отхвърлена чрез едни голословни твърдения.

Ако И. успее да докаже, че е подписал записа на заповед с оглед бъдещото получаване на сумата от 4300 лева в заем, за М. ще възникне задължението да установи, че реално е предал на И. сумата от 4300 лева на заем, за да има основание да търси връщането на тази сума от И. Докато И. не докаже, че действително е имало договорки за бъдещо сключване на договор за заем, М. не е длъжен да доказва нищо по делото. И. може да докаже, че е имало подобни договорки с всякакви доказателствени средства, включително и чрез свидетели.

Общото оспорване на издателя на записа на заповед, че не дължи сумата, не задължава лицето, в полза, на което е издаден записа на заповед да установява причината, поради която е издаден записа на заповед. Общо оспорване би било налице, ако издателят твърди, че е подписал записа на заповед с оглед бъдещо сключване на договор за заем, какъвто обаче не бил сключван, без да ангажира доказателства за възникването на преддоговорни отношения в тази връзка. При положение, че издателят е подписал запис на заповед, в негова тежест е да докаже, че е направил това с оглед бъдещ договор за заем, до чието сключване не се е стигнало.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.