Как Костов спечелил дело с банка

Костов теглил кредит. Не могъл да плаща задълженията си, тъй като банката постепенно започнала да увеличава лихвата и вместо да плаща сумата от 438 лева месечно, се налагало да плаща сумата от 615 лева, която била непосилна за него.  След като не могъл да изплати две –три вноски по кредита, банката предложила на Костова да сключат анекс към договора, с който да предоговорят условията по кредита, така че известно време Костов да погасява само лихвите, а освен това удължили срока на договора.

Продължете към цялата статия…Как Костов спечелил дело с банка

Казус в кантората

При мен днес дойде г-н Х. със следния проблем:

Беше се оженил за съпругата си преди повече от 15 години. Преди пет години обаче тя се разболяла от тежко психическо заболяване и за съжаление животът с нея станал непоносим. Постъпвала неадекватно в различни житейски ситуации, имала тежки нервни изблици, често говорела несвързано и нелогично.

Предвид тежкото ѝ състояние, станало така, че за нея започнали да се грижат нейните родители и тя заживяла отделно с тях. Няколко години след откриването на болестта, била поставена под ограничено запрещение.

Отношенията между съпрузите били изключително влошени. Допълнително за това допринесло и намесата на родителите ѝ, които обвинявали г-н Х, че била негова вината за състоянието на дъщеря им, тъй като не ѝ осигурявал нужното спокойствие, още от началото на брака им и че с поведението си е допринесъл за нейното здравословно състояние.

Г-н Х. не искаше да продължава живота си по този начин и тъй или иначе беше взел решение да се разведе. Чувстваше някаква вина по отношение на решението си, но беше категоричен в избора си.

Можеше ли г-н Х. да се разведе при това положение?

Съпругата му е поставена под ограничено запрещение и се питаше в този случай съществуват правни ограничения, които не допускат развода…

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Какъв е начинът да бъдат върнати на собственика вещи, които са задържани от Прокуратурата като веществени доказателства

Останки от някога хубава нова кола лежат насред полето. Измежду тях са прораснали дребни храст и треволяци. Тенекиите, защото това вече не може да се нарече кола, стоят там повече от седем години. Защо и как се е случило това?

Продължете към цялата статия…Какъв е начинът да бъдат върнати на собственика вещи, които са задържани от Прокуратурата като веществени доказателства

Казус в кантората

Какви са ползите от това да имаш трафопост в имота?

Днес при мен дойде г-н Х. със следния въпрос:

Живееше в къща с двор в квартал на София. В двора му имало трафопост, който представлявал масивна постройка, висока над три метра. От и към постройката преминавали много кабели под високо напрежение. Г-н Х. беше купил къщата преди няколко години, заедно с намиращия се в нея трафопост. Той не искаше този трафопост в двора си, понеже се притесняваше от всичките тези кабели, по които тече ток, а и самата постройка в двора му пречи да ползва същия, така както би искал.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Какво не се прави, за да се спаси имот от страх кредитори да не посегнат на него

Тодоров дължеше пари на не един кредитор. Имаше задължения към банка, към кредитори по бързи кредити, а също беше и подписал не един запис на заповед към физически лица.  Стана така, че не успя да погаси задълженията си към кредиторите си, просто нямаше достатъчно пари. Кредиторите започнаха да го притискат и да настояват да плати като го заплашваха със съд.

Продължете към цялата статия…Какво не се прави, за да се спаси имот от страх кредитори да не посегнат на него

Казус в кантората

Днес при мен дойде една възрастна жена, с побелели коси, която имаше следния проблем: Тя имаше три дъщери. Съпругът ѝ беше починал през 2015 години. Три години тя беше живяла във Финландия при най-малката си дъщеря.

Сега най-голямата дъщеря имаше претенции относно имота. Възрастната жена искаше да препише имота на най-малката, защото тя се държала с нея най-човешки, а останалите ѝ деца през последните години се държали изключително грубо с нея. Дори в нейно отсъствие те били влезли в имота ѝ и ѝ взели всичките документи, в това число документи за собственост, Решение на ТЕЛК и всичко ценно, което били намерили.

Какво може да направи госпожата при така създалата се ситуация?

На първо място, тя може да иска делба на имота. Тя и всичките и деца се явяват съсобственици на имота. Имотът е бил придобит по време на брака ѝ със съпруга ѝ чрез покупко-продажба и съставлява съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на съпруга ѝ. Тя и децата ѝ се явяват съсобственици на имота, като всяко от децата ѝ притежава 1/8 идеална част от имота.

Госпожата може да иска прекратяване на съсобствеността по отношение на имота и тъй като отношенията между нея и две от децата ѝ не са добри и доброволна делба не може да се постигне, тя може да заведе дело за делба на апартамента. Тъй като тя е живяла и приживе на съпруга си в този имот, който е съставлявал тяхно семейно жилище, тя може да иска от делбения съд да ѝ възложи имота. В този случай, тя ще стане изключителен собственик на имота, ако заплати дяловете на останалите съсобственици на имота – нейните деца,

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Какви са изискванията за договорите, сключени между ЕООД и едноличния собственик на капитала, действащ като физическо лице

Индивидуалистите обикновено са тези, които решават и откриват еднолично дружество с ограничена отговорност. Те като физически лица се явяват еднолични собственици на капитала. ЕООД може да бъде учредено и от други дружество, но тук ще разгледам случая, при който физическо лице е открило еднолично дружество с ограничена отговорност. ЕООД обикновено откриват лица, които искат да развиват самостоятелно някакъв бизнес и желаят те да ръководят дейността на предприятието, без да се налага да съгласуват своите решения с други съдружници.

Продължете към цялата статия…Какви са изискванията за договорите, сключени между ЕООД и едноличния собственик на капитала, действащ като физическо лице

Казус в кантората

Може ли да се обяви предварителен договор за окончателен, без да е платена покупната цена ?

Днес при мен дойде г-н Ф. със следния проблем: Преди три месеца беше сключил предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата, на който се беше задължил да закупи апартамент срещу цена от 85 000 евро. Беше платил 10% от покупната цена при сключването на договора, а сделката не се беше състояла на уговорената дата. Продавачът просто не беше дошъл на сделката, без предварително да дава каквито и да било поводи за съмнение, че сделката ще се състои. Всичко въвряло добре до деня на сделката, когато продавачът така и не се явил. След многобройни опити за сключване на окончателен договор, беше станало ясно, че продавачът няма намерение нито да продава имота, нито да върне на Ф. двойния размер на сумата, получена при подписването на договора, съставляваща задатък по същия. Г-н Ф. питаше какво да прави.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Казус в кантората

К. дойде при мен със следния проблем:

Една сутрин в работата му се получило запорно съобщение от съдебен изпълнител, с което се налагали удръжки върху получаваното от него трудово възнаграждение. Така К. разбрал, че срещу него е образувано изпълнително дело от банка – Взискател за събиране на дълг, за който бил поръчителствал на свой познат.

Продължете към цялата статия…Казус в кантората

Какви договори могат да се сключват по отношение на земеделска земя

Притежавате земеделска земя и се питате какви доходи можете да извлечете от нея и какви видове договори могат да се сключват  по отношение на тази земя.

Продължете към цялата статия…Какви договори могат да се сключват по отношение на земеделска земя