Какво не се прави, за да се спаси имот от страх кредитори да не посегнат на него

Тодоров дължеше пари на не един кредитор. Имаше задължения към банка, към кредитори по бързи кредити, а също беше и подписал не един запис на заповед към физически лица.  Стана така, че не успя да погаси задълженията си към кредиторите си, просто нямаше достатъчно пари. Кредиторите започнаха да го притискат и да настояват да плати като го заплашваха със съд.

Продължете към цялата статия…Какво не се прави, за да се спаси имот от страх кредитори да не посегнат на него

Купувачите съпрузи по предварителен договор

„Да бъде ли сключен предварителният договор от името и на двамата купувачи, които са съпрузи?“ – Такъв въпрос ми зададоха наскоро сключили брак съпрузи, които  не бяха сключили брачен договор и не бяха избрали режим на разделност-  тоест при тях всичко, което придобиеха по време на брака, щеше да стане съпружеска имуществена общност.  

Продължете към цялата статия…Купувачите съпрузи по предварителен договор

КАК ИМОТЪТ ДА СТАНЕ САМО МОЙ

Наскоро получих имейл със следното съдържание: Майка ми иска да ми дари имот, но сестра ми със сигурност ще обжалва решението. Нямам финансови възможности за водене на дела и т.н. Покупко-продажба или дарение е по-добрия вариант? Семеен съм ,а майка ми не желае сестра ми, брат ми и жена ми да имат абсолютно никакви права.

Продължете към цялата статия…КАК ИМОТЪТ ДА СТАНЕ САМО МОЙ

Примерно съдържание на предбрачен договор

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Семейния кодекс встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения по между си с брачен договор, а в третата алинея на същата разпоредба е предвидена възможност брачен договор да бъде сключен и по време на брака.

       Какъв е смисълът от сключването на брачен договор обаче и какво може да бъде уговорено с него? Отговор на този въпрос се съдържа в чл. 38 от СК, в който примерно са посочени допустимите от семейния кодекс имуществени отношения, които подлежат на договорно регулиране от бъдещите или настоящите съпрузи. Така в цитираната разпоредба се предвижда възможност да бъдат уредени правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; начините на разпореждане и управление с общото имущество; участието на страните в семейните разходи и задължения и т.н.

Продължете към цялата статия…Примерно съдържание на предбрачен договор

Ето защо брачният договор е част от подготовката на сватбата

Ако предстои да вдигате сватба, поздравления. Това е един от най-хубавите моменти в живота, съпроводен с много вълнения и възторг. Приготовленията около сватбата вероятно ангажират вашето внимание и сега е времето да се съсредоточите около всички детайли, свързани с вашия сватбен ден, за да остане той незабравим за вас. Избирате залата, в която ще сключите вашия брак, избирате църквата, в която ще се венчаете, избирате ресторанта, в който ще посрещнете гостите си за своето сватбено тържество, избирате дрехите, които ще носите, избирате поканите за сватба, картичките за маса, които показват мястото на гостите, избирате менюто и напитките, избирате фотографът, който ще запечата вашите спомени. Избирате музиката, която ще звучи, избирате халките, които ще носите. Мислите за украсата на залата, за сватбената торта, за цветята, които ще украсят празника, за сватбените чаши на младоженците. Кумът мисли за тоста, който ще вдигне за младото семейство.

Всичко това е прекрасно, емоциите около подготовката на този ден остават незабравим спомен. Сега обаче е и моментът да помислите и за някои практични въпроси, свързани с последиците от сключването на брака, защото този романтичен ден ще промени живота ви. Оттук нататък вие сте обвързани в брак с произтичащите от това законови последици и когато празникът отмине, ще възникнат житейски въпроси, които предстои да разрешавате заедно.

Не всичко, което е възможно да ви се случи, можете да предвидите, но можете да регулирате изначало имуществените си отношения. Това може да стане като сключите брачен договор като основната цел на същия е да внесе ясното в имуществените отношения между съпрузите по време на брака, а също и в случай на прекратяването на същия поради развод.

Продължете към цялата статия…Ето защо брачният договор е част от подготовката на сватбата

Брачен договор. Ето какво трябва да знаем за него.

Сравнително отскоро в нашето законодателство се въведе брачния договор. Все повече двойки решават да сключат такива договори, което считам за уместно, тъй като брачните отношения предполагат да се развиват в дълъг период от време, през който е възможно много неща от живота на двамата съпрузи да се променят и е добре отначало да има яснота по основни въпроси, свързани с имуществените отношения на съпрузите по време на брака и при евентуално негово прекратяване при развод.

Има някои неща, които е добре да се знаят, ако възнамерявате да сключите сега или един ден брачен договор. На първо място следва да се има предвид, че с брачен договор могат да се уредят само имуществени отношения. Предмет на брачен договор не могат да бъдат права и задължения, които имат личен характер или противоречат на принципите, уреждащи личните отношения между съпрузите по закон. Така например не може в брачен договор да се пише, че само съпругът ще осигурява издръжката на семейството, а жената няма да работи, а ще гледа децата. Ако все пак такава уговорка бъде записана, то тя няма да породи действие, тъй като е нищожна /противоречи на правото на труд и избор на професия по закон/.

Продължете към цялата статия…Брачен договор. Ето какво трябва да знаем за него.

Имуществени отношения между съпрузите

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

Режимите на имуществените отношения между съпрузите са:

1. законов режим на общност;

2. законов режим на разделност;

3. договорен режим.

Законовият режим на общност се прилага, когато встъпващите в брак;

  • не са избрали режим на имуществените си отношения;
  • са непълнолетни или
  • ограничено запретени.

Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, те представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим.

Режимът на имуществените отношения може да бъде променян по време на брака. Промяната се отбелязва в акта за сключване на граждански брак и подлежи на регистрация.

Брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията.  Регистрацията се извършва служебно.. Регистърът е публичен.

С оглед защитата на трети лица при сделка между единия или двамата съпрузи с трето лице, когато в регистъра няма вписан режим на имуществени отношения, се прилага законовият режим на общност.
I. ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ

Съпружеска имуществена общност

Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съвместният принос се предполага до доказване на противното.

Продължете към цялата статия…Имуществени отношения между съпрузите