Как имотът да стане само мой?

  1. Блог
  2. /
  3. Брачен договор
  4. /
  5. Как имотът да стане...

Наскоро получих имейл със следното съдържание:

Майка ми иска да ми дари имот, но сестра ми със сигурност ще обжалва решението. Семеен съм, а майка ми не желае сестра ми, брат ми и жена ми да имат абсолютно никакви права. Нямам финансови възможности за водене на дела и т.н.. Покупко-продажба или дарение е по-добрия вариант?

Въпросът как да бъде прехвърлен недвижим имот от родители на едно от децата им, без техните братя и сестри или съпрузи да могат да предявят някакви права по отношение на прехвърления имот, всъщност се поставя доста често. И ако до не много отдавна, при подобна хипотеза, следваше да се избира по-малкото зло – да се пазя от братята и сестрите си или от съпруга, съответно съпругата – сега е напълно възможно целеният резултат да се постигне по законен начин, без опасения, че в бъдеще братята и сестрите или съпругата, съответно съпругът могат да имат каквито и да било претенции по отношение на конкретния имот.

Как може да стане това?

При извършване на дарение, братята и сестрите могат да оспорват дарението за възстановяване на запазената им част от наследството на прехвърлителя.

При покупко-продажба на имота по време на брака, имотът става съпружеска имуществена общност и на двамата съпрузи, независимо на чие име е придобит.

При съобразяване на горните законови положения, за да бъде прехвърлен имот от родители на едно от децата им, без техните братя и сестри или съпрузи да могат да имат някога някакви права по отношение на прехвърления имот, може да се направи следното:

Първо – да бъде сключен брачен договор, по силата на който съпрузите да договорят, че имоти, придобити на името на всеки от тях става лична собственост на съпруга, на името, на когото са придобити.

Второ  – да се сключи договор за покупко-продажба, по силата, на който родителят продава на детето си съответния имот.

При наличието на посочената уговорка в брачния договор, съпругът, на името на когото е придобит имота, става негова лична собственост и другият съпруг не може да претендира право на собственост по отношение на имота.

Същевременно, тъй като имотът е придобит чрез договор за покупко-продажба братята и сестрите на купувача също не могат да претендират каквито и да било права по отношение на имота, тъй като  право на запазена част те имат при дарение или завет, но не и в случаите, когато наследодателят им приживе се е разпоредил с имота, като го е продал.

Договорът за покупко-продажба на недвижим имот поражда правно действие при сключването му.

Плащането на цената не е условие за валидността на договора и прехвърлянето на собствеността. Споменавам това, защото пречка за сключването на договор за покупко-продажба, страните по сделката виждат в  липсата на пари, които да бъдат изплатени на продавача към датата на сключването на сделката.

Съгласно чл. 25, ал. 10 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, плащания  на стойност над 10 000 лева във връзка с възмездно придобиване на вещни права по отношение на недвижими имоти, се извършват по банков път.

Въпреки, че плащането на цената не е условие за прехвърлянето на собствеността по отношение на имота, при липса на доказателства за извършено плащане на цената, наследниците с право на запазена част от наследството на прехвърлителя  биха могли да оспорват договора за покупко-продажба като твърдят, че този договор прикрива всъщност дарение.

Ако купувачът не разполага със средства, които да заплати към датата на сключването на договора за покупко-продажба по банков път, няма пречка да бъде договорено плащането на цената да бъде извършено на отделни вноски по банков път през определен период от време.

По посочения начин, майката, в конкретния случай, ще може да прехвърли имота на сина си, без притеснения, че неговите братя и сестри или неговата съпруга ще имат каквито и да било права по отношение на имота.

Адвокат онлайнПри допълнителни въпроси по темата, може да направите онлайн запитване тук или да си запишете час за консултация в нашата кантора на тази страница или на телефон +359-2-851-12-20
Ако тази публикация ви е харесала, натиснете Фейсбук бутона "Харесва ми"
Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.